<

مقالات آرشيو

جـــــور دورا ن ، شعر (داکتر اسد الله حيدری)

ربـاعیـات حیــدری، (قسمت پنجم)

هفت وهشتِ ثَورآمد،درد بی درمــان رسید، ربــاعـیــا ت حـیـــدری (قسمت چهارم)

کــودکــا ن غــرقـه بخــون (داکتر اسدالله حیدری)

رباعیات حیدری (قسمت سوم)

تذکری خدمت خواهران عزیز و گرامی هر یک مریم جان فریاد و سحر جان درویش.(داکتر اسدالله حیدری)

از واشنگتن ديگر ابتکاری بر نمی آيد ، محافل مالی، قدرتها .. دست بدست می شود (نوشته مارتين بولار، برگردان به فارسی منوچهر مرزبانيان)

  رباعات دوکتور اسدالله حیدری

بازهم جوابی خدمت آقای ساحل زمانی (دوکتور اسد الله حيدری)

مادر وطن، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

اظهار امتنان از سايت گفتمان (دوکتور اسد الله حيدری)

جواب نقدی بر مقالهء "فاطمه زهرا" (دوکتور اسد الله حيدری)

چند رباعي از دوکتور اسد الله حيدری

شير پروردگار ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

جفای روزگار ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

سالروز ولادت فاطمهء زهرا مبارک باد ( دوکتور اسد الله حيدری)

سالروز ولادت فاطمهء زهرا مبارک باد ( دوکتور اسد الله حيدری)

ای شهيد راه آزادی، ای مظلوم وطنخواه، ای بنده راستکار و نيکو کار ، ای عبدالمجيد کلکانی (دوکتور اسد الله حيدری)

اشک يتيم، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

ملک شيران (دوکتور اسد الله حيدری)

مادر زيبای من ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

کشور زيبا ، ناله شبگير ،شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

چاکر شيطان، شعری راجع به اوضاع سه دهه اخير کشور عزيزمان (دوکتور اسد الله حيدری)

ناله شبگير ، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

دوری ميهن (دوکتور اسدالله حيدری)

آرام تن ،شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

آهوی رم کرده، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

هفته ء وحدت برای همه مسلمانان جهان مبارکباد (دوکتور اسد الله حيدری)

بهاريه ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

ششم جدی ، شعری از دوکتور اسد الله حيدری

دل آسيا ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

غزالان رميده ؛ ای خاک ، دو قطعه شعر از دوکتور اسد الله حيدری

آزادی، شعری به مناسبت سالروز استرداد استقلال کشور (دوکتور اسد الله حيدری)

شمعه ء راجع به بعثت پيامبر گرامی اسلام (دوکتور اسد الله حيدری)

راه ثواب، شعر (داکتر اسد الله حيدری)

مکثی بر مقاله محترم آقای غرجستانی تحت عنوان "هياهوی و غوغاسالاری" (دوکتور اسد الله حيدری)

درد هجران ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

طلب فرج (دوکتور اسد الله حيدری)

اما حسين سرور آزادگان و سالار شهيدان (دوکتور اسد الله حيدری)

دل پر خون ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

عقاب شکسته پر، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

قاضی شريح بلخ، اهدا به جوان مظلوم سيد پرويز کامبخش (دوکتور اسدالله حيدری)

گدای حسين، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

شکسته پر، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

بالاحصار ، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

چاکر شيطان ؛ آزادی ،  هفت ثور و درد بی درمان رسيد ، شعر ( دوکتور اسد اله حيدری)

مدفن آبائی ، شعر ( دوکتور اسد اله حيدری)

شب يلدا ، شعر ( دوکتور اسد اله حيدری)

شمعه ء راجع به بعثت پيامبر گرامی اسلام (دوکتور اسد الله حيدری)

سوختم ، سوختم ، شعر (دوکتور اسد الله حيدری)

سر وروان (دوکتور اسد اله حيدری)

يوسف گمگشته باز آيد به کنعان غم مخور ، شعر (دوکتور اسدالله حيدری)

مادر زيبای من، سوز فراق ؛ دوقطعه شعر از دوکتور اسدالله حيدری

مناجاتيه، غريق معصيت ( دوکتور اسد الله حيدری)

جانيان مسند نشين (دوکتور اسدالله حيدری)

آنکه وجدان نفروشد به پوند ودالر          همچو "رنگين و ملالی"  پس در می بينيم ، شعر "اوضاع وطن" (دوکتور اسداله حيدری)

سرمه چشم، قهرمان کربلا ، شعر ( دوکتور اسد اله حيدری)

مادر افغان ، شعر به مناسبت روز جهانی مادر ( دوکتور اسداله حيدری)

عارف شيراز ، شعر (دوکتور اسد اله حيدری)