> >

مقالات آرشيو

متن کامل کتاب حزب دموکراتیک خلق افغانستان، کودتا، حاکمیت و فروپاشی، به مناسبت سیه روز 7 ثور (محمد اکرام اندیشمند)

نهضت های اسلامی و جهان اسلام؛ واقعیت ها و چالشها، بخش پنجم (محمد اکرام اندیشمند)

نهضت های اسلامی و جهان اسلام؛ واقعیت ها و چالشها، بخش پنجم (محمد اکرام اندیشمند)

نهضت های اسلامی و جهان اسلام؛ واقعیت ها و چالشها، بخش چهارم (محمد اکرام اندیشمند)

نهضت های اسلامی و جهان اسلام؛ واقعیت ها و چالشها، بخش سوم (محمد اکرام اندیشمند)

نهضت های اسلامی و جهان اسلام؛ واقعیت ها و چالشها، بخش دوم (محمداکرام اندیشمند)

نهضت های اسلامی و جهان اسلام؛ واقعیت ها و چالشها، بخش نخست (محمداکرام اندیشمند)

دفاع از قرآن، تفاوت قرآن سوزی غیر مسلمانان کافر امریکایی در بگرام با قرآن سوزی طالبان مسلمان در مسجد مسلمانان چیست؟ (محمد اکرام اندیشمند)

طرح جبهه صلح و سازندگی افغانستان در مورد حل بحران افغانستان (فرستنده محمد اکرام اندیشمند)

تحریف تاریخ و دیدگاه نادرست وزارت معارف از وحدت ملی (محمد اکرام اندیشمند)

طالبان؛ پروژه اسلام آباد نه اسلام (محمد اکرام اندیشمند)

چشم انداز جنگ احتمالی غرب با ایران؛ زمینه ها و پیامدها (محمد اکرام اندیشمند)

امریکاو معمای مذاکره با طالبانن (محمد اکرام اندیشمند)

گفته ها و ناگفته های حادثه شهادت استاد برهان الدین ربانی (محمد اکرام اندیشمند)

پیامد یکسال بزکشی سیاسی بر سر انتخابات پارلمانی (محمد اکرام اندیشمند )

رئیس جمهور کرزی پس از مرگ برادر ( محمد اکرام اندیشمند)

بن دوم و چشم انداز ثبات در افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

معرفی کتاب معارف عصری افغانستان (وحید مژده)

دنیای عرب ؛دنیای زبونی و درماندگی (محمد اکرام اندیشمند )

برگشتِ سربازان سرخ ؛"گذشته ی تهی و آینده ی تاریک" (محمد اکرام اندیشمند)

اخوان المسلمین و احتمال دولت اسلامی در مصر (محمد اکرام اندیشمند )

مسکو و بررسی تجاوز نظامی بر افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

محراب خونین تالقان ؛ سکوت سنگین علمای دینی و گروه های مدنی (محمد اکرام اندیشمند )

نگاهی به انتخابات پارلمانی افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

آرمان مسعود و بازرگانان دین و سیاست (محمد اکرام اندیشمند)

چرا آی . اس . آی در افغانستان دخالت می کند، چگونه می توان به این دخالت پایان داد ؟ (محمد اکرام اندیشمند)

نگاهی به انتخابات پارلمانی افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

آرمان مسعود و بازرگانان دین و سیاست (محمد اکرام اندیشمند)

چرا آی . اس . آی در افغانستان دخالت می کند، چگونه می توان به این دخالت پایان داد ؟ (محمد اکرام اندیشمند)

رئیس جمهور خشمگین و کمیسیون ناتوان(محمد اکرام اندیشمند)

ائتلاف ملی برای " تغیر و امید " (محمد اکرام اندیشمند)

چاپ کتاب حزب دموکراتیک خلق افغانستان،کودتا، حاکمیت و فروپاشی ( اثری از محمد اکرام انديشمند)

نقش عربستان سعودی در جنگ و صلح افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

گردن کجی رئیس جمهور کرزی و شمشیرزنی امیر ملا عمر (محمد اکرام اندیشمند)

دلتنگی "عنجم چودری" در بریتانیا به بازگشت ملاعمر و اسامه در حاکمیتِ افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

برنده و بازنده در جبهه ی رئیس جمهور (محمد اکرام اندیشمند)

چاپ دومِ ما و پاکستان (محمد اکرام اندیشمند)

در سیمنار لندن چه گذشت؟ (محمد اکرام اندیشمند)

         پشت پرده های انتخابات، امریکایی ها و مرحله ی  جدیدِ بحران افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

دور دوم انتخابات و پرسش های بی پاسخ (محمد اکرام اندیشمند)

هشت سال پس از احمد شاه مسعود (محمد اکرام اندیشمند)

چرا آی . اس . آی در افغانستان دخالت می کند، چگونه می توان به این دخالت پایان داد ؟ (محمد اکرام اندیشمند)

رئیس جمهور خشمگین و کمیسیون ناتوان(محمد اکرام اندیشمند)

ائتلاف ملی برای " تغیر و امید " (محمد اکرام اندیشمند)

چاپ کتاب حزب دموکراتیک خلق افغانستان،کودتا، حاکمیت و فروپاشی ( اثری از محمد اکرام انديشمند)

نقش عربستان سعودی در جنگ و صلح افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

گردن کجی رئیس جمهور کرزی و شمشیرزنی امیر ملا عمر (محمد اکرام اندیشمند)

دلتنگی "عنجم چودری" در بریتانیا به بازگشت ملاعمر و اسامه در حاکمیتِ افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

برنده و بازنده در جبهه ی رئیس جمهور (محمد اکرام اندیشمند)

چاپ دومِ ما و پاکستان (محمد اکرام اندیشمند)

در سیمنار لندن چه گذشت؟ (محمد اکرام اندیشمند)

   پشت پرده های انتخابات، امریکایی ها و مرحله ی  جدیدِ بحران افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

دور دوم انتخابات و پرسش های بی پاسخ (محمد اکرام اندیشمند)

هشت سال پس از احمد شاه مسعود (محمد اکرام اندیشمند)

چاپ دومِ ما و پاکستان (محمد اکرام اندیشمند)

در سیمنار لندن چه گذشت؟ (محمد اکرام اندیشمند)

         پشت پرده های انتخابات، امریکایی ها و مرحله ی  جدیدِ بحران افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

دور دوم انتخابات و پرسش های بی پاسخ (محمد اکرام اندیشمند)

هشت سال پس از احمد شاه مسعود (محمد اکرام اندیشمند)

انتخاباتِ فردا (محمد اکرام اندیشمند)

دکتورعبدالله و مردمی شدن قدرت در نظام سیاسی افغانستان ( محمداکرام اندیشمند)

نقش سردار محمد داود در شکل گیری کودتای ثور 1357 (محمد اکرام اندیشمند)

وزارت اطلاعات و فرهنگ؛ فرهنگِ دشمنی با فرهنگ، هزاران جلدکتاب توسط والی ولایت نیمرز افغانستان(4جوزای1388خورشیدی برابربه 24می2009) مبتنی برفیصله وزارت اطلاعات وفرهنگ به دریای هیرمند غرق شد. (محمد اکرام اندیشمند) )

حامد کرزی؛ انتخابِ مجدد واشنگتن (محمد اکرام اندیشمند)

نور محمد تره کی، نخستین زمام دار حاکمیتِ کودتای ثور1357 (محمد اکرام اندیشمند)

انتخابات ریاست جمهوری؛ زد و بندهای امروز و چالش های فردا (محمد اکرام اندیشمند)

امریکا در افغانستان، اثری از محمد اکرام اندیشمند

مخالفت امریکا با فرمان کرزی (محمد اکرام اندیشمند)

کودتای انتخاباتی رئیس جمهور کرزی (محمد اکرام اندیشمند)

رئیس جمهور و سخنگو؛ دیدگاه متناقض از قانون (محمد اکرام اندیشمند)

سالروزخروج سربازان شوروی ازافغانستان محمد اکرام اندیشمند پژوهشگرمسایل افغانستان درمصاحبه با رادیو صدای آلمان

افغان ملت و کرزی؛ متحد یا رقیب؟ (محمد اکرام اندیشمند)

رئیس جمهور کرزی از خارجی پرستی تا خارجی ستیزی (محمد اکرام اندیشمند )

دولت های عربِ طرفدار امریکا و جنگ غزه (محمد اکرام اندیشمند)

معرفی و نقد کتابِ، نقدی بر ساختار نظام در افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

جانشینان امیر عبدالرحمن خان و معاهده دیورند (محمد اکرام اندیشمند)

افغانستان و انتخاب رئیس جمهور (محمداکرام اندیشمند)

سیاهان امریکا؛ از بردگی تا زعامت (محمداکرام اندیشمند)

علی احمدجلالی با واقع گرایی و دیدگاه نو (محمد اکرام اندیشمند)

  اسماعیل یون و "آیدئولوژی"! طالبان (محمد اکرام اندیشمند )

زمینه های مصالحه با جریان"تریاک و ترور" (محمد اکرام اندیشمند)

انگيزه های تغير در کابينه افغانستان (محمد اکرام انديشمند)

جانشينان قصر سفيد و ارگ کابل (محمد اکرام انديشمند)

عربستان سعودی و صلح در افغانستان (محمد اکرام انديشمند)

نقش محمود طرزی در نهضت روشنگری و نوگرايی دهه دوم و سوم قرن بيستم (محمد اکرام انديشمند)

تکرار يک سياست ناکام (محمد اکرام انديشمند)

تکرار يک سياست ناکام (محمد اکرام انديشمند)

توهين به قرآن در عراق، سکوت در سرزمين اعراب و اعتراض در افغانستان ( محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان ، بخش 14 (محمد اکرام انديشمند)

نگاهی به کودتای 7 ثور 1357 ، قسمت دوم و آخر  (محمد اکرام انديشمند)

نگاهی به کودتای 7 ثور 1357 (محمد اکرام انديشمند)

رئيس جمهور آينده، کرزی يا خليل زاد؟ (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان ، بخش 13 (محمد اکرام انديشمند)

فتنه ء خيرت ويلدز (محمد اکرام انديشمند)

سال نو خورشيدی مبارکباد (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت دوازدهم (محمد اکرام انديشمند)

تکرار يک سياست ناکام (محمد اکرام انديشمند)

توهين به قرآن در عراق، سکوت در سرزمين اعراب و اعتراض در افغانستان ( محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان ، بخش 14 (محمد اکرام انديشمند)

نگاهی به کودتای 7 ثور 1357 ، قسمت دوم و آخر  (محمد اکرام انديشمند)

نگاهی به کودتای 7 ثور 1357 (محمد اکرام انديشمند)

رئيس جمهور آينده، کرزی يا خليل زاد؟ (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان ، بخش 13 (محمد اکرام انديشمند)

فتنه ء خيرت ويلدز (محمد اکرام انديشمند)

سال نو خورشيدی مبارکباد (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت دوازدهم (محمد اکرام انديشمند)

دستان خون آلوده در انفجار خونين بغلان (محمد اکرام انديشمند)

انتقاد رسانه ها و بی اعتنايی دولت (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت سوم (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت دوم (محمد اکرام انديشمند)

رئيس جمهور کرزی ، اندرز بجای اجراآت (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت اول (محمد اکرام انديشمند)

مولانای بلخ و انسان ( محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت پنجم (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت چهارم (محمد اکرام انديشمند)

ارتش سه مليارد دالری؟ (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت هشتم (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت هفتم (محمد اکرام انديشمند)

نقش خانواده بوتو در سياست افغانی پاکستان (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت ششم (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت نهم (محمد اکرام انديشمند)

معارف عصری در افغانستان، قسمت يازدهم (محمد اکرام انديشمند)

پرويز مشرف در سراشيب زوال (محمد اکرام انديشمند)

 "ما و پاکستان" اثری از محمد اکرام انديشمند

معارف عصری در افغانستان، قسمت دهم (محمد اکرام انديشمند)

جرگه امن منطقوی؛ معما يا راه حل؟ (محمد اکرام انديشمند)

جنايت طالبان، جهل در لوگر (محمد اکرام انديشمند)

ما و پاکستان ؛ قسمت يازدهم ( محمد اکرام انديشمند)

جبهه ملی در يک نگاه کوتاه ( محمد اکرام انديشمند)

آرزو های برآوره ناشده وضعفهای پرمخاطره ( محمد اکرام انديشمند)

ما و پاکستان ، قسمت دهم ( محمد اکرام انديشمند)

مجاهدين و دولت سازی، قسمت دوم ( محمد اکرام انديشمند)

ما و پاکستان، قسمت نهم ( محمد اکرام انديشمند)

مجاهدين و دولت سازی، قسمت اول ( محمد اکرام انديشمند)

ما و پاکستان، قسمت هشتم ( محمد اکرام انديشمند)

ما و پاکستان، قسمت هفتم ( محمد اکرام انديشمند)

سياست پاکستان در افغانستان ؛ دوستی در گفتار و دشمنی در کردار ( محمد اکرام انديشمند)

ما و پاکستان ؛ بخش ششم ( محمد اکرام انديشمند)

راهکار نو در عمليات نظامی ناتو (محمد اکرام انديشمند)

صدام حسين؛ از ماجراجويي و شرارت تا اوج قدرت وحضيض ذلت (محمد اکرم انديشمند)

نقش حفيظ الله امين در تجاوز شوروی، در نکوهش از سالروز تجاوز نظامی شوروی بر افغانستان ( محمد اکرم انديشمند)

ما و پاکستان ؛ بخش پنجم ( محمد اکرم انديشمند)

ما و پاکستان ؛ بخش چهارم ( محمد اکرم انديشمند)

ما و پاکستان ؛ بخش سوم ( محمد اکرم انديشمند)

ما و پاکستان ؛ بخش دوم ( محمد اکرم انديشمند)

ما و پاکستان ؛ بخش اول ( محمد اکرم انديشمند)

پرويز مشرف، برادری در کابل ، شيطنت در بروکسل( محمد اکرام انديشمند)

پرويز مشرف، توافق با قبايل و گفتگو در کابل ( محمد اکرام انديشمند)

احمد شاه مسعود و ايالات متحده امريکا ( محمد اکرام انديشمند)

جنگ لبنان در بررسی کوتاه ( محمد اکرم انديشمند)

سياست "سهم اقوام" در وزارت خارجه!؟ ( محمد اکرام انديشمند)

بازگشت به امارت طالبان و حکمتيار ( محمد اکرم انديشمند)

برگهای از تاريخ ؛ 7 و 8 ثور؛ بخش سوم ( محمد اکرم انديشمند)

تحليل ناقص و انحرافی احمد رشيد از بحران افغانستان ( محمد اکرام انديشمند)

پرويز مشرف و "پشتونستان سرچپه" !؟ ( محمد اکرام انديشمند) <

مديران نمونه در ادارات و جلوگيری از فساد در حاکميت ( محمد اکرام انديشمند)

از "نهرين" تا "قانا" ( محمد اکرم انديشمند)

جهان اسلام و جنگ لبنان ( محمد اکرم انديشمند)

برگهای از تاريخ ؛ 7 و 8 ثور؛ بخش دوم ( محمد اکرم انديشمند)

گسترش بحران امنيت و ثبات در افغانستان ( محمد اکرم انديشمند)

برگهای از تاريخ ؛ 7 و 8 ثور؛ 7 ثورانقلاب يا فاجعه؟ ( محمد اکرم انديشمند)