مقالات آرشيو

"ابر ها بر شانه"، مجموعۀ سوم کتاب شعر شاعر شرین کلام نادیه فضل

"ابر ها بر شانه"، مجموعۀ سوم کتاب شعر شاعر شرین کلام نادیه فضل

شبی با مشعل حریر، در سخاوت منظومه های صمیمانه ی خاک های باران خورده (ناديه فضل)

صدای زنی از سرزمین آتش، شقاوت و اعتیاد (نادیه فضل)

سیمین بارکزی یک صدای دیگر که در هیاهوی قدرت و دود مواد مخدر ناشنیده خواهد ماند (نادیه فضل)

زنان جمعیت نامریی در افغانستان (ناديه فضل)

پهنای سبزایکه گل خواهد کرد، درشگفتی یک گمنام ـ نام داستان بلند ایست از خانم مشعل حریر.(نادیه فضل)

شاخه گلی برای تو ، اهدا به "ندا" (ناديه فضل)

آرزو ، شغر (ناديه فضل)

از زهر خوردن سقراط حکیم تا زهر خوراندن مدعیان دین! (ناديه فضل)

اعمال خشونت نشانه ی روشن کوتاهی در استدلال وتربیت اخلاقی (ناديه فضل)

زنان در امتداد فاجعه (نادیه فضل)

سنگسار آغازی برای اندیشیدن! (نادیه فضل)

جرعه ی از خاطرات(نادیه فضل)

عروس هفتم، شعر (ناديه فضل)

از لحظه های دود آلود، شعر (ناديه فضل)

اما من ، فرياد ، شعر (ناديه فضل)

آيينه، شعر (ناديه فضل)

جشن مقدس نوروز مبارکباد (ناديه فضل)

راز آفرينش ، شعری از حميرا نکهت دستگيرزاده با صدای ناديه فضل ، بشنويد

آيينه ،شعر (ناديه فضل)

يک برگ شقايق، شعر (ناديه فضل)

تکه تکه درد شدم و قطره قطره آب، بغلان (ناديه فضل)

اعجاز ، شعر (ناديه فضل)

يک ذره درد ،شعر (ناديه فضل)

مژده به علاقه مندان کتاب

يک غنچه آرزو؛ يک آيينه تنهايِ ؛ شعر ( ناديه فضل)

از بی نهايت تاريکی؛ به مناسبت روز جهانی زن  ( ناديه فضل)