مقالات آرشيو

«ارزش یک آمریکایی ۱۱ میلیون دلار و یک افغان ۵۰ هزار دلار» (محمد عالم افتخار)

آنچه باید افغان ها از آن بترسند؛ ترس از «دانستن» است! (محمد عالم افتخار)

ادامهء رسوایی توطئه ها و توطئه گران در «بازی شیطانی» (محمد عالم افتخار)

مردم افغانستان؛ زیر دست و پای بازیگران «بازی شیطانی» (محمد عالم افتخار)

مقدسات ما؛ چالش ها، کنش ها و درس ها (محمد عالم افتخار)

شناخت و دانش؛ وثیقهء نجات درعصر امروز است! (محمد عالم افتخار )

یاد داشت هایی بر طالب دوستی «جامعه جهانی» و موارد مرتبط (محمد عالم افتخار)

بن 2 – مفتضحانه ترین کنفرانس بزرگ جهانی (محمد عالم افتخار)

مصاحبه اختصاصی سلیمان کبیر نوری با محمد عالم افتخار آفرینشگر «گوهر اصیل آدمی»؛، قسمت چهارم

«جامعهء جهانی» یا کانون توطئه های جهانی ؟! (محمد عالم افتخار)

مصاحبه اختصاصی سلیمان کبیر نوری با محمد عالم افتخار آفرینشگر «گوهر اصیل آدمی»؛، قسمت سوم

«پاکستان»؛ اسرائیل و « افغانستان ...» فلسطین کمیته 300 است!! (محمد عالم افتخار)

خبر و خطر : حامدكرزي: در صورت حمله امریکا به پاکستان، افغانستان در کنار پاکستان قرار خواهد گرفت (محمد عالم افتخار)

دیکتاتور ها و دیکتاتور ها و دیکتاتور ها و دیگر هیچ ! (محمد عالم افتخار)

فازی از حرکت مدنی ی شکوهمند خانم سیمین بارکزی با یک پیروزی ی افزوده ؛ پایان یافت ! (محمد عالم افتخار)

یک خبر - یک نظر، با یورش پولیس به خیمه سیمین بارکزی؛ صدای عدالت‌خواهی سرکوب شد (محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر،بخش 15، ارمغان های جادویی از "سرزمین خدایان "(محمد عالم افتخار )

3 خبر و 3 تبصره ؛ با یک خواهش !(محمد عالم افتخار)

آسیب شناسی ی سیاسیون و رهبران در افغانستان معاصر (محمد عالم افتخار)

ترور ربانی؛ یعنی که «بالاتر از سیاهی هم رنگ» هست! (محمد عالم افتخار)

حقایق کودتا علیه حضرت محمد؛ و تبعات آن بر 14 قرن «اسلام» و مدعیات اسلامی(محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر (بخش 14)، از «تولد خدا!» تا باز خوانی ی «گوهر اصیل آدمی» (محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی ازیک سفر،بخش 13، ژل گنگا ماتا مظهری از چونی و چرایی مذهب نزد بشر ! (محمد عالم افتخار)

یا داشت هایی از یک سفر، بخش 12 «هند شناسی؛ جهان شناسی است !!!» (محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر ، بخش 11 ، روشنفکری های تخصصی و سؤال های بنیادی ی هستی و اجتماع (محمد عالم افتخار )

یادا داشت هایی از یک صفر،توده ها آنقدرها هم احمق نیستند !!!، بخش 10 (محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر، تصادف ها انگیزانندهء مذاهب – قانونمندی ها پدید آورندهء علوم، بخش 9 (محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر، چرا خدایان در ذهن توده؛ سیمای بشری دارند؟ بخش 8 ( محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر، چرا خدایان در ذهن توده؛ سیمای بشری دارند؟ بخش 7 ( محمد عالم افتخار)

چرا بشر "یک حیوان مذهبی" است؟، بخش 6، یا داشت هایی از یک سفر(محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر، بخش 5 "مذهبی بودن بشر" و چالش های فرا راه بشریت! (محمد عالم افتخار)

یاد داشت هایی از یک سفر، بخش 4 ، آیا بشر؛ موجود سیاسی است یا مذهبی؟ ( محمد عالم افتخار)

شور و شعور یک ملت 1000 ملیونی !(محمدعالم افتخار)

آنچه باید « آگاهان » از آن آگاه شوند !(محمد عالم افتخار)

اساسی ترین حلقهء سیاست که باید همه افغان ها به آن چنگ بزنند ! (محمد عالم افتخار)

دنیا؛ با «ISIپاکستان» است یا با «شورای امنیت» ملل متحد؟!؟!( محمد عالم افتخار )

پاکستان در کام غضب های زمینی و آسمانی (محمد عالم افتخار)

" تلک خرس " تلک بوزینه میشود ! ، پاکستان در کام غضب های زمینی و آسمانی !! (محمد عالم افتخار)

ادامهء مکثی بر یک ؛ جهانبینیی شگرفِ عامیانه( عالم افتخار)

دنیا؛ با «ISIپاکستان» است یا با «شورای امنیت» ملل متحد؟!؟!( محمد عالم افتخار )

پاکستان در کام غضب های زمینی و آسمانی (محمد عالم افتخار)

" تلک خرس " تلک بوزینه میشود ! ، پاکستان در کام غضب های زمینی و آسمانی !! (محمد عالم افتخار)

ادامهء مکثی بر یک ؛ جهانبینیی شگرفِ عامیانه( عالم افتخار)