مقالات آرشيو

ما از هیچ چیزی نمیگزریم، آهنگی که فرانسه را بنوا در آورد (ظاهر دیوانچگی)

شب یاد بود سخنور بزرگ ناصر خسرو بلخی در شهر استراسبورگ- فرانسه (ظاهر دیوانچگی)

جهت گرامی داشت روز استقلال، کانون فرهنگی افغان های شهر استراسبورگ شما را بتاریخ شنبه اول سپتامبر2012 به تجمع سالیانه در طبیعت فرا می خواند

عزیز بی مزار (ظاهر دیوانچگی)

هفت ثور با چی زبانی سخن گفت ؟ (ظاهر دیوانچگی)

بهاران خجسته باد (ظاهر دیوانچگی)

در مورد پرسش آقای دیوانچگی : فرآیند صلح با طالبان و چگونگی تاثیرات آن روی روحیه باشندگان افغانستان؟ در سایت گفتمان.( هدایت یگانه)

فرآیند صلح با طالبان و چگونگی تاثیرات آن روی روحیه باشندگان افغانستان ؟ (ظاهر دیوانچگی)

خدا حافظ ليلا ( ظاهر دیوانچگی)

گزارش از شب یاد بود منادی بزرگ معرفت و انسانیت مولانا جلال الدین بلخی در شهر استراسبورگ- فرانسه (ظاهر دیوانچگی)

بمناسبت یکمین سالگرد درگذشت استاد رباب، محمد رحیم خوشنواز (ظاهر دیوانچگی)

ترانه های پر «فروغ» احمد ظاهر ، به مناسبت سی و مين سالروز شهادت احمد ظاهر (ظاهر ديوانچکی)

دایره سکوت و مهاجرین افغان (ظاهر دیوانچگی)

چراغ زندگی پر فراز و نشيب رفيق ما شريف بدست بی چرا زندگانی. (ظاهر ديوانچکی)

اول می روز جهانی کارگران (ظاهر ديوانچگی)

جشن نوئل و مرگ غريبان ، در رابطه با گزارش باقی سمندر"زمستان آمد و مرگ غريبان فرا رسيد" (ظاهر ديوانچگی)

گزارش شب بيست وپنجمين سال درگذشت استاد محمد حسين سرآهنگ (گزارشگر ظاهر ديوانچگی)

گزارش شب یاد بود احمد ظاهر ترانه سرا پر آوازه ای افغانستان در شهر استرابورگ - فرانسه ( گزارشگر محمد ظاهر ديوانچگی)