مطلب های نو

چالش های عمده داخلی و شیب ملایم اصلاحات داخلی و سیاست خارجی میرضیایف (فرزاد رمضانی بونش)

ماجرای بدماشی جنرال دوستم (معشوق رحیم)

تکملهً بر سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار" مداخلات پاکستان (عتیق الله نایب خیل)

همه ما متهم ایم ! (محمد امین فروتن)

آیا مرگ سیاسی جنرال دوستم فرا رسید؟ (محمد اکرام اندیشمند)

بحث چهارم – بخش پنج و پایانی.(فرزاد مجید پور)

اخلاق ما، و اخلاق آن ها (سید هاشم سدید)

هدفهای دفاع از حقوق قربانیان استبداد و اهمیت تجارب دیگران (رسول رحیم)

گزارش کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان (فافون)

قهرمانان !! بی غیرت! (ضیا ضیا)

خاطره های از زندان پلچرخی و فراز و فرود پس از "رهایی" ، بخش نخست (ودود جوشان)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 69 (پیکار پامیر)

قطعنامه کنفرانس وضع کنونی حقوق بشر در افغانستان( فارو )

ردیابی فرگشت یا تحول انسان و مهاجرت او به خارج افریقا با دی ان ای (نویسنده دکتور مارک هوم، برگردان دوکتور لعل زاد)

تأملاتی در باب معنی پوهنتون و دانشگاه و باور به وجود تمایز میان آن ها (سید هاشم سدید)

استقلال برده گان درافغانستان ! (محمد امین فروتن)

چگونگی رعایت حقوق بشردرافغانستان(عبدالاحمد فیض)

زندگی الهام بخش ، فصل اول - انضباط یا واژه سحرآمیز( نوشته جیم رون، برگردان: لعل زاد)

افزایش امیدها برای تکمیل نیروگاه راغون در تاجيكستان (فرزاد رمضانی بونش)

کرامت انسانی ارزش بنیادی انسان(ف، هیرمند)

یادی از مرحوم پوهاند دکتور سید محمدموسی توانا (محمد اکرام اندیشمند)

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار" ، پیوسته به گذشته ، بخش 3(عتیق الله نایب خیل)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 68 (پیکار پامیر)

خـون آشنـا (محمد هاشم انور)

جنرال دوستم ازپراندن اشرف غنی تا عذرخواهی وآشتی با اشرف غنی ! (داکتر عارف آژیر)

تحجرو خشونت بیماریی تاریک درآئنده روشن ملتها ! (محمد امین فروتن)

آشتی عربستان و ایران در چشمرس قرار دارد (نویسنده: بهادرا کومار، مترجم: رسول رحیم)

خط آهن ترکمنستان و افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

ملت مظلوم افغانستان با یک تعداد محدود سه پته بازان گیر مانده اند (الحاج اسرار خواجه محاسن سفید)

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار" ، پیوسته به گذشته ، بخش 2(عتیق الله نایب خیل)

به امید ایجاد یک اتحادیه حقوقدانان واقعی افغانستان در اروپا (ایوب قاضی زاده)

به کمبود منابع در مورد موسیقی اصیل افغانستان توجه کنید! (آزرخش)

مصاحبۀ دوم مجلۀ بین المللی شِپیگِل پیشوای روحانی (امام) مسلمانان شیعۀ اسماعیلی

تحجرو خشونت بیماریی تاریک درآئنده روشن ملتها ! (محمد امین فروتن)

آیا با پیروزی دونالد ترامپ «تجربه امریکائی» به راهش ادامه داده است (نویسنده:تام انگلهاردت، مترجم: رسول رحیم)

نقش هیجانات در سیاست: به بهانۀ پیروزی دانلد ترَمپ(نادر نورزائی)

چه تفاوتی میان دو قاتل مردم افغانستان، گلبدین حکمتیار و مولوی هیبت الله وجود دارد؟(محمد حیدر اختر)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 67 (پیکار پامیر)

نقش رفع خشونت علیه زن در نظم عمومی جامعه (ف، هیرمند)

دونالد ترامپ رئیس جمهور امریکا شد (ضیا ضیا)

نظر مختصری به دورۀ امانی و مقایسۀ آن با دموکراسی موجود! (سید هاشم سدید)

سلطان علی کشتمند؛ زندان دیدهً "فراموشکار"(عتیق الله نایب خیل)

یار عیار خدا حافظ، در سوگ لعلی (داکتر سید عسکر موسوی)

مرثیه ای برمرگ یک تمدن !(محمد امین فروتن)

مبحث چهارم – بخش چهار(فرزاد مجید پور)

معرفی کتاب مثنوی رای دابشلیم ( کلیله و دمنه )، شاعر : عبدالودود فضلی (عبدالحسیب ودود)

همایش بروکسل در مورد افغانستان بیانگر وابستگی کشور به "قطره های اکسیر" جهانی مصاحبه ضیأالدین صدر با داکتر سید موسی صمیمی

رویکرد نوین عربستان در نگاه به حزب جمعیت اسلامی و هواداران اصلاحات و همگرایی درافغانستان(فرزاد رمضانی بونش)

زرنگار و مدیر مسوولش به پیشواز بیست و یکمین سالروز جریده زرنگار(عبد الله احمر)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 66 (پیکار پامیر)

مراتب تسلیت ( فارو ) به مناسبت درگذشت داکتر عبدالعلی لعلی

جهان به دست کیست؟ (نادر نورزائی)

نـمـک زنـدگی(محمد هاشم انور)

جایگاه مرحوم داکتر عبدالعلی لعلی در حلقه دوستانش (حلقه دوستان ارادتمند داکتر عبدالعلی لعلی مرحوم)

اعلان فاتحه و به خاکسپاری مرحوم داکتر عبدالعلی لعلی

جوینده یابنده است!!(سید هاشم سدید)

داکتر اکرم عثمان، آگاه تابو شکن (صدیق رهپو طرزی)

دامنه های کنونی روابط ترکیه و افغانستان (فرزاد رمضانی بونش)

نقش عوام فریبی درمعادلات قدرت !(محمد امین فروتن)

دورنمای جهان پس از شکست استراتیژی تهاجمی امریکا در آسیا (افغانستان، شرق میانه و ...)

برای محکومیت جنایت و جنایتکار باید فعال بود (محمد حیدر اختر)

رویکرد ترامپ به افغانستان تغییر یا ثبات؟ (فرزاد رمضانی بونش)

جنگ بزرگان حکومت وحدت ملی بر سر لحاف ملاست!(سید هاشم سدید)

چهل سال ادعای حکومت واقعی اسلامی (محمد اکرام اندیشمند)

حل اختلا فات قومی مستلزم ایجاد دولت توانمند وساختارهای ملی است(عبدالاحمد فیض)

آفتاب را با دو انگشت نمی توان پنهان کرد!(سید هاشم سدید)

آخرش مزه ء کاغذ داد! (محمد امین فروتن)

چون ظاهرخان صدای مردم را نشنید!(سید هاشم سدید)

گریهء شادمانی (محمد هاشم انور)

استبداد امیرعبدالرحمن خان و اثرات منفی آن برجامعۀ افغانستان (پیکار پامیر)

گزارش کنفرانس بررسی جنایات کندز تا هلمند (گزارشگر: داکتر ثنا نیکپی)

بز در جان کندن و قصاب در غم چربو!(سید هاشم سدید)

سیاسي ګوند او دموکراسي(نورمحمد غفوری)

«جنگل» و «انداخت» (ف، هیرمند)

ااین قصه سردرازدارد ! (محمد امین فروتن)

"درماندگی" روشنفکران در غلبه بر بحران افغانستان مصاحبه ضیأالدین صدر با داکتر سید موسی صمیمی

کاش داکتر عبدالله و داکتر غنی قوم گرا می بودند (رتبیل شامل آهنگ)

سفرنامۀ جورج فوستر از بنگال تا انگلستان از طریق شمال ھند، کشمیر، افغانستان، پارس، بحیرۀ کسپین و روسی( مترجم دکتور لعل زاد)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 65 (پیکار پامیر)

با وضعیت کنونی نمی توان حجم عظیم فساد را از بین ُبرد!(سید هاشم سدید)

بارش درد و غم (محمد هاشم انور)

اعمار مجدد «منار نجات»، دستآویزی برای تشدید جنگ های قومی (انصاری)

مردی را که من می‌شناسم...! (فرزاد مجید پور)

سپاس درخانه اگر کس است، ما را بس است! (ضیا ضیا)

میان "از مردم" و "با مردم" سخن گفتن فرق است!(سید هاشم سدید)

ازسربازان خیالی تا اسیران تخیلی ! (محمد امین فروتن)

ادامه قبلی بحث چهارم – بخش سوم (فرزاد مجید پور)

شکل گیری مرز ها و ایجاد کشور افغانستان (دکتور لعل زاد)

نگاه به مقوله انقلاب و علل پیدایش آن (سید سمندر شاه نعمتی)

دو معما از میان صد ها معما!(سید هاشم سدید)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 64 (پیکار پامیر)

احیای آرامش و قطع جنگ به وحدت نظر و عمل همه اقوام محتاج است(سید هاشم سدید)

ادب (نجیب سخی)

عوامزدگی و پوپولیزم (ف، هیرمند)

حکاېت همچنان باقېست!! مبانی تیوریک وتاریخی خشونت !

گروه های تبهکار و خیانت پیشه در داخل و بیرون حکومت «وحدت ملی»(ضیا باری بهاری)

وجود شیطان در تفکر دینی و خدا شناسی من جائی ندارد! (سید هاشم سدید)

از کفر تا اسلام!! (ضیا ضیا)

نگاه بیرون مذهبی به اتمام حیات و پیک مرگ انسان !(دوکتور خاتول فروتن)

خط دیورند: تاریخچه و مشکلات مرزی افغانستان – پاکستان (بیژن عمرانی.، برگردان: لعل زاد.)

رد اتهامات بی پایۀ آقای عارف "عباسی" بر زنده یاد میر غلام محمد غبار (داکتر عبدالحنان روستائی)

مادر مرا ببخش (محمد هاشم انور)

داشتن شخصیت ثابت از همه مهم تر است! (سید هاشم سدید)

شماری از باشندگان ولایت فراه به دلیل جنگ آواره شده اند

ازرنج نامه ها تا گنجنامه!(فروتن)

فراه در آتش جنگ می سوزد (میلاد نعیمی)

دیوار کوتاه تر از دیوار خدا نیافتند! (سید هاشم سدید)

جنگ اجیران پاکستان در افغانستان تا حل «مسئله کشمیر»! (اندیشه افغانی)

سپتمبر ۲۰۱۶ ماه اعزاز سیه رویان تاریخ دو قرن اخیرافغانستان (اکبر بارکزی)

چشم پوشی از گسترش هستوی اسلام اباد ، جفای بزرگ در برابر امنیت منطقوی و جهانی (عبدالاحمد فیض)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 63 (پیکار پامیر)

هفت سال از تاسیس هفته نامه ء " افق" گذشت! (ضیا ضیا)

جهت کمک به مهاجرین افغان در اروپا ، بخصوص مهاجرین افغان در کشور آلمان (انجمن حقوقدانان افغان در اروپا)

قرار داد پذیرش نامحدود پناهجویان رد شده تخلف از کنوانسیون ژنیو است (فارو)

اگر حرمت زبان در میان نبود، بازهم سکوت می کردم!(سیدهاشم سدید)

کدام فهم و قرائت از اسلام، اسلامی است؟(محمد اکرام اندیشمند)

والا حضرت آقا خان جایزه اَدرین کلارْکسَن را برای شهروندی جهانی دریافت می کند (برگردان به پارسی: نوروز علی ثابتی)

جنگ میان هند و پاکستان تا چه حد ممکن خواهد بود؟ (سیدهاشم سدید)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش سیزدهم/ آخری (داکتر سید موسی صمیمی)

چالش های داخلی فراروی حزب اسلامی حکمتیار در توافق صلح با دولت افغانستان (فرزاد رمضانی بونش)

آزادی آواز چاقو ها شد، و جانماز تبرها!(فروتن)

ادامه قبلی بحث چهارم – بخش دوم (فرزاد مجید پور)

گزارش کمیته ی ضد تروریسم کنگره ی ایالات متحده ی امریکا زیرعنوان " سوأل اعتماد" در قبال وضعیت جهاد افغانها و موقعیت گلبدین حکمتیار و حزب اسلامی (مترجم : ک. پیکارپامیر)

دشمنان وحدت و برادری ما کی ها اند؟ (محمد ضیا ضیا)

معیار ھای دموکراتیک بودن نظام ھای سیاسی (تحلیل تخنیکی (پروفیسور دکتور لعل زاد)

وقایع افغانستان از2001 تا 2014 میلادی، بخش 62 (پیکار پامیر)

روزگـار تـلـخ (محمد هاشم انور)

برگشت دوم حکمتیار طرح امریکا و پاکستان است (نویسندۀ بهادرکمار،مترجم: ک. پیکار پامیر)

فدراسیون فرهنگی تورکان افغانستان(ففتا) تحقق معاملۀ گرگ آشتی حزب اسلامی حکمتیار وقبیله پرستان ارگ کابل را بمثابۀ آغاز فاز جدید جنگها در کشورپیش بینی مینماید

موافقت نامه صلح میان دولت و حزب اسلامی برهبری حکمتیار (محمد اکرام اندیشمند)

و فول هنجارهای جهانی در پیگیری و تعقیب جنایتکاران جنگی (عبدالاحمد فیض)

بحث چهارم – بخش اول (فرزاد مجید پور)

موافقان و مخالفان صلح دولت با حزب اسلامی حکمتیار و چشم انداز آن (فرزاد رمضانی بونش)

دالـر درمانی یا جوشانده ای استخباراتی؟ نگاه متفاوت به معادله صلح ! (فروتن)

قطعنامۀ کنفرانس " موج 2015 پناهجویان افغان و بحران در سیستم پناهجویی اروپا " کنفرانس (فارو)

گزارش کنفرانس " موج 2015 پناهجویان افغان و بحران در سیستم پناهجویی اروپا " (فارو)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش نهم (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی،بخش 61 (پیکار پامیر)

افغانستان پسا - حایل: دولت - ملتی که می تواند باقی بماند؟ بخش 2 (برگردان: دکتور لعل زاد)

مهاجرت یا نظام تحمیلی ومتمدنانه بردگی در دنیای معاصر ( توردیقل میمنگی)

غنی و حکایت های"سیأ "سی اش! (محمد امین فروتن)

چیستانِ بازی استعمار با افغانستان (انجینر ناصر نبی اتمر)

توهین به افغانها یا نمایش بربریت جمهوری آخوندی (فارو)

معاهدات و قرار داد های مربوط به افغانستان از شاه شجاع تا نادر شاه) برگردان: دکتور لعل زاد)

آنانی که جنایت و خیانت کرده اند، هیچ تفاوتی با هم ندارند! (سید هاشم سدید)

د سولې نه بلکه د لوبي د بایللو پیلامه (سپین کانوال)

آسلام گرایی افراطی یا افزار جنگ، قسمت دوم (اسحق آتمر)

صلح چَشَک حلال در پیام عیدی!(محمد امین فروتن)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش هشتم (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

تداوم منازعه دایمی درتقسیم قدرت درعدم تعریف حقوقی ساختارقدرت نهفته است (عبدالاحمد فیض)

احمد شاه مسعود و وحدت ملی (محمد اکرام اندیشمند )

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش دوازدهم (داکتر سید موسی صمیمی)

صحبت تیلفونی استاد عبدالله سمندر«غــوریانی» در بارۀ شادروان داکتر محمد اکرم عثمان

شب ظلمانی(هاشم انور)

سه چالش عمده سیاسی دولت وحدت ملی افغانستان ( فرزاد رمضانی بونش)

نقش مهم محمد ولی خان دروازی در کسب شناسائی بين المللی استقلال افغانستان،قسمت سوم و آخر (عبدالرحمان زمانی)

منتظرم باش (سید هاشم سدید)

یو تور تاریخ تکراریږي (سپین کانوال)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش یازدهم (داکتر سید موسی صمیمی)

فرهاد " دریا " به استرالیا و نیوزلند می آید و پیش از آمدن گپ های کمیاب او با (نویسنده و هم گپ؛ ضیا)

پاکستان در انزوای سیاسی(معراج امیری)

نقش مهم محمد ولی خان دروازی در کسب شناسائی بين المللی استقلال افغانستان، قسمت دوم (عبدالرحمن زمانی)

آیا این کتیبه رباط سلیمانی و حاجی خانه واقعیت دارد؟ (دکتور لعل زاد)

گاه باشد که کودکی نادان به غلط بر هدف زند تیری (محمد امین فروتن)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش هفتم (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

نقش مهم محمد ولی خان دروازی در کسب شناسائی بين المللی استقلال افغانستان، قسمت اول (عبدالرحمن زمانی)

چرا اعزاز و خاکسپاری امیر حبیب الله کلکانی؟ (محمد اکرام اندیشمند )

تاریخ افغانستان قابل بازنگری و بازنویسی است! (فرزاد مجید پور)

" افق " تابنده تر بادا (فرهاد لبیب)

اهداف بازیگران ازعضویت در گروه چهارجانبه ضد تروریسم تاجیکستان، پاکستان، چین و افغانستان (فرزاد رمضانی بونش)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی،بخش 60 (پیکار پامیر)

گزارش مجلس قدر دانی از کارهای علمی، اجتماعی و فرهنگی جناب دکتور عزیز گردیزی(فارو)

گرتوقرآن را برین نمط خوانی! (فروتن)

زندگی بدتراز دوزخ (هاشم انور)

درنگی بر افشای یک جعل تاریخی، روز استقلال و جشن استقلال (دکتور لعل زاد)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش دهم (داکتر سید موسی صمیمی)

نتایج منفی کنش "حکومت انفرادی" در افغانستان (سید سمندر شاه نعمتی )

یادی از فرخنده روز استرداد استقلال کشور وجنبش امانی (فارو)

دمطبوعاتو لومړنې قانون او لومړنۍ مطبوعاتي محاکمه، دهيواد د خپلواکۍ د گټلو د ۹۷يمي کليزې په مناسبت(ډاکټر عبدالرحمن زمانی)

چقدر جفا در حق ملت افغان ( انجنیر فضل احمد افغان )

رویارویی ارگ و کاخ سپیدار (محمد اکرام اندیشمند)

سوله څه ته وايي؟، د بهرنیو منابعو څخه ژباړه او لنډيز (سپین کانوال)

جنگ زرگری میان کَل و کد وی ارگ ! (محمد امین فروتن)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 59، وضعیت زنان افغانستان پس از سال 2001 میلادی (پیکار پامیر)

فارو حادثۀ دهمزنگ را که باعث کشتار هموطنان ما گردید محکوم می کند

ابراز تسلیت( انجنیر فضل احمد افغان )

انگیزه ها و اهداف پاکستان در نگاه به پناهندگان افغانستانی(فرزاد رمضانی بونش)

گذر کوتاهی بر زندگی داکتر عزیز گردیزی (نسیم رهرو)

پیام به مناسبت جلسه بزرگداشت از شخصیت و مبارزات داکتر عزیز گردیزی(فاروق فارانی)

پیام شاد باش (پهلوان آغاشیرین)

پیام مجتمع هماهنگی مردم افغانستان به مناسبت جلسه بزرگداشت از شخصیت و مبارزات داکتر عزیز گردیزی

پیام انجمن فرهنگی و آموزشی افغان کانادا به مناسبت جلسه بزرگداشت از شخصیت و مبارزات داکتر عزیز گردیزی

حالت اضطرار"Etat D’urgence" چگونه حالتی است؟؟ (ف، هیرمند)

بسترهای داخلی افزایش نقش داعش در سین کیانگ (فرزاد رمضانی بونش)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 58، دنبالۀ حملات خونین طالبان (پیکار پامیر)

مــدافــع دلــیــر (هاشم انور)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش نهم (داکتر سید موسی صمیمی)

سیاست نا سلام در رویارویی با سیاست سالم (سید سمندر شاه نعمتی )

ماهی ازسرگنده گردد،نی زِدُم ! (محمد امین فروتن)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش ششم (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

آسلام گرایی افراطی یا افزار جنگ، قسمت اول (اسحق آتمر)

کنفرانس سال 2016 فدراسیون سازمانهای پناهجویان افغان در اروپا

کنفرانس سال 2016 فدراسیون سازمانهای پناهجویان افغان در اروپا

ذلگی12 ساله: طالبان در بازوی‌ام پیچ‌کاری کردند تا انتحاری بکنم (امان ریاضت)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش پنچم (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

دیدگاه های متفاوت در بارۀ حادثۀ المناک دهمزنگ (ضیا ضیا )

تقابل دوگفتمان خرافی استخاره ای وعقلانی دین مدارانه درکودتای ناکام ترکیه !(محمد امین فروتن)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش هشتم(داکتر سید موسی صمیمی)

وقایع افغانستان از2001 تا 2014 میلادی،فصل شانزدهم، بخش 57 ، نمونه هایی از حملات خونین گروه طالبان (پیکار پامیر)

چالش‌های آینده گفتگوهای صلح دولت با حزب اسلامی حکمتیار (فرزاد رمضانی بونش)

تمنای هفته نامهء " افق" (ضیا ضیا )

جهان اسلام به یک انقلاب بزرگ فرهنگی نیاز دارد (ضیا باری بهاری)

کابل باردیگرخون گریست! (محمد امین فروتن)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش چهارم: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

زن و پدیده ی تیزاب پاشی (سیده حسین )

قهـرمان کـوچک (محمد هاشم نور)

چگونگی عوامل ثبات سیاسی در افغانستان (سید سمندر شاه نعمتی )

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش هفتم(داکتر سید موسی صمیمی)

نگاه متفاوت به یک پیروزئی (فروتن)

کانفرانس ناتو در وارسا برای تداوم جنگ در افغانستان بود نه ختم جنگ و صلح در افغانستان (انجنیر فضل احمد افغان)

تئوری بیطرفی دایمی افغانستان یا تداعی باورهای کاذب نسبت به اینده کشور (عبدالاحمد فیض)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی،بخش 56، اعلامیۀ مشترک ناتو با افغانستان(پیکار پامیر)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش سوم : Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

سخنی از صبح و ستاره (پیکار پامیر)

برنامه قدردانی از کارهای علمی، اجتماعی و فرهنگی داکتر عریز گردیزی (فارو)

تاج انسانیت ما کجاست؟ (نوشته الهه افتخار)

شَف،شَف،نی شفتالو!، پیوسته بگذشته بخش صدو نوزدهم (فروتن) )

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش ششم(داکتر سید موسی صمیمی)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014م، بخش 55،طرح تأسیس پایگاه نظامی امریکا درخاک افغانستان (پیکار پامیر )

بازی عربستان و ایران در زمین افغانستان (محمداکرام اندیشمند)

من از طرز خرامت می شناسم! (ضیا ضیا )

نگاهی به نظریۀ سیستم های پیچیده ونگرش سیستم محور (نادر نورزائی)

انگیزه های ترکیه در عادی سازی روابط با روسیه (فرزاد رمضانی بونش)انگیزه های ترکیه در عادی سازی روابط با روسیه (فرزاد رمضانی بونش)

خدا را شکرکه بیگانه بیداراست !،پیوسته به گذشته بخش یکصد وهجده هم (محمد امین فروتن)

عوامل بی ثباتی و جنگ را چگونه می توان کاهش داد؟ (محمداکرام اندیشمند)

پیرامون نوشته « تشنج بین افغانستان و پاکستان » ( داکتر محمد شعیب مجددی)

کشور از ماست، خون از ما می ریزد ؛ راه حل را ما باید دریابیم! (میرعنایت الله آشفته)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش دوم مقدمه نویسنده (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

لـشکر سرگردان (محمد هاشم نور)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش پنجم (داکتر سید موسی صمیمی)

سیر تاریخی واژه ها! (دکتور لعل زاد)

قطعنامۀ گردهمایی افغان های مقیم فرانسه در برابر مقر یونسکو در پاریس به مناسبت اعتراض به قصد ثبت مثنوی معنوی به نام ایران و ترکیه

اقوام ساکن دران سوی دیورند درکنارافغانستان نخواهند ایستاد (عبدالاحمد فیض)

وقایع افغانستان از2001 تا 2014 میلادی، بخش 54 طرح نشست "علمای دینی" افغانستان و پاکستان (پیکار پامیر)

سرنوشت را از سر باید نوشت!،پیوسته بگذشته قسمت یکصدو هفدهم (محمد امین فروتن)(محمد امین فروتن)

ناسیونالیسم و دولت های ملی در کشور های رو به انکشاف، مشکلات همگرایی گروه های قومی در افغانستان، بخش نخست مقدمه مترجم (نویسنده: Dieter Fröhlich، برگردان از آلمانی به فارسی دری: اسد الم)

سرمد ، عقاب سپهر تازِ عرصۀ شعر و نبرد (نسیم رهرو)

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟ قسمت ششم و آخر، ادامۀ جعل و تحريف سيستماتيک تاريخ (داکتر عبدالرحمن زمانی)

چگونگی رابطۀ نائب سالار عبدالوکيل خان نورستانی با حبيب الله کلکانی (داکتر عبدالرحمن زمانی)

آقای حسن حقیار و ازادی بیان (ناصر نبی اتمر)

مثنوی مولانای بلخ به تاراج میرود! (ضیا ضیا)

وقایع افغانستان از2001 تا 2014 میلادی، بخش 53، شورای عالی صلح درمنجلاب ناکامی (پیکار پامیر)

خود سازی، زیر ساخت میهن سازی (سید سمندر شاه نعمتی)

از خط دیورند تا منجمنت مرزها ؟ پیوسته به گذشته قسمت یکصد و شانزدهم (محمد امین فروتن)

درست در 29 جوزای سال 1351 یا چهل وچهار سال پیش از امروز جنایت کاران مشھور سیدال سخندان را در صحن دانشگاه کابل غرقه بخون ساختند (باقی سمندر)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش چهارم (داکتر سید موسی صمیمی)

ایران کجاست (دکتور لعل زاد)

آیا سیاست مبهم و مخدوش تاریخی در روابط با پاکستان پایان خواهد یافت؟ (محمد اکرام اندیشمند)

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟ قسمت پنجم، ادامۀ جعل و تحريف سيستماتيک تاريخ (داکتر عبدالرحمن زمانی)

پروتوکول همکاری بین حــزب دموکراتیک خلق افغانستان و سازمان انقلابی زحتمکشان افغانستان (فرزاد مجيدپور)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 52، حرکت موازی حکومت پاکستان باامریکا و انگلیس (پیکار پامیر)

شورای امنیت و موضع دوگانه در قبال عاملان و حامیان تروریزم (عبدالاحمد فیض)

سید برکت الله حسینی زاده، در فلم مسافرت (ضیا ضیا)

خشونت در قرائت متحجرانه ء مذهبی ! پیوسته به گذشته قسمت یکصدو پانزدهم (محمد امین فروتن)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش سوم(داکتر سید موسی صمیمی)

يادي از پارتیزان نترس آهنگرپور (فرزاد مجيد پور)

حاتم طائی شدن آسان بوَد!(عتیق الله نایب خیل)

سیاستمداری که از گذشتهِ خود درس عبرت نگرفته باشد آیندۀ زندگی سیاسی اش را بدتر از گذشته رقم خواهد زد (ضیا باری بهاری)

هند و چشم انداز تهدید داعش ( فرزاد رمضانی بونش)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش دوم (داکتر سید موسی صمیمی)

دعوتنامه به مناسبت بزرگداشت روز شهدای جنبش ملی و انقلابی کشور (هجاما)

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟ قسمت چهارم، ادامۀ جعل و تحريف سيستماتيک تاريخ (داکتر عبدالرحمن زمانی)

تحلیل ای از موافقه صلح گلبدین حکمتیار با دولت افتراق ملی و پیشنهاد تشکیل یک کانفدریشن جدید در جنوب آسیا (انجنیر فضل احمد افغان )

اعدام قتل عمد است !، تناقض فلسفی گفتمان حاکم مذهبی با لغو مجازات اعدام در افغانستان !،پیوسته بگذشته قسمت یکصدو چهاردهم(محمد امین قروتن)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 51 طرح مذاکره با گروه طالبان وترفند های سیاسی (پیکار پامیر)

رونمایی کتاب " امیران دست نشانده درافغانستان " درشهر تورنتو

شرافت یک دوست (محمد هاشم انور)

کاستی ها و پی آمد های حکومت وحدت ملی،- التزامات اقتصادی و نیازمندی های استراتیژی-، بخش نخست (داکتر سید موسی صمیمی)

انسان در پسِ پرده ای ابهام (سید سمندر شاه نعمتی)

نگاهی به بازار مکاره صلح (محمد امین فروتن)

رابطۀ نزدیک و جدید امریکا و تهران در میدان افغانستان (محمد اکرام اندیشمند)

استفادۀ معقول و دوامدار از منابع آب و انرژی آبی افغانستان (دکتور عبدالحنان روستائی)

بن بست روشنایی (معشوق رحیم)

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟، قسمت سوم، (داکتر عبدالرحمن زمانی)

اعلامیه انجمن حقوقدانان افغان در اروپا در ارتباط با قتل ملا منصور رهبر طالبان، پاکستان ناقض منشور ملل متحد، مرکز و حامی تروریزم ورکن شرارت بین المللی

متن کامل گفتگوی مسعود اندیشمند با محمد اکرام اندیشمند بر سر صلح با طالبان و نقش پاکستان

عشیره آشفته، سیاست خارجی عربستان در یمن، مصر و لبنان (نویسندهحنیف عبدالله، فرستنده بونش)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی،بخش 50، افغانستان هم تولید کننده و هم مصرف کنندۀ مواد مخدر (پیکار پامیر)

مشارکت رهبران سنتی اقوام درقدرت راهگشای حل مسأله ملی نخواهد بود (عبدالاحمد فیض)

یک تن شهید و شش تن زخمی دستاورد حمله موشکی (( دوم جوزا )) در هرات بود ( عبدالستار یوسفزایی )

بازی چند جانبه و پیچیدۀ پاکستان در قتل ملااختر منصور (محمد اکرام اندیشمند)

آثار و پیامدهای توافقنامه سه جانبه چابهار (فرزاد رمضانی بونش)

دولت ایران و استفادۀ حربی از پناهجویان افغان (ف، هیرمند)

من و کتلۀی وسیع جوانان، تشنۀی معلومات تاریخ واقعی، بخصوص حقایق و رویدادهای بیش از شش دهه اخیر کشور خود میباشیم، بخش دهم (فرزاد مجید پور)

به کجا بریم شکایت ؟!، پیوسته به گذشته قسمت یکصدو دوازدهم (محمد امین فروتن)

دلـیـر مـردان (محمد هاشم انور)

جنبش روشنایی در افغانستان، درد ما هم برق است و هم فرق! (سیامک بهاری)

سخن و سخن سرایان پنجشیر (عبدالحی قابضانی )

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟ قسمت دوم، نمونۀ ديگری از تحريف واقعيت ها و مسخ حقايق تاريخی (داکتر عبدالرحمن زمانی)

درد ها و رنج های وطن (داکتر اسد الله حیدری )

وقایع افغانستان از2001 تا 2014 میلادی، بخش 49، (پیکارپامیر)

جنبش روشنایی یا خیزش رسوایی !! (ضیا ضیا)

سخنی چند در مورد مقاله ای «نفرت » و« تبلیغ نفرت » از جناب ف . هیرمند (انصاری)

انگیزه های عربستان و ترکمنستان از گسترش روابط(فرزاد رمضانی بونش)

ملالى جويا اینبارهم درهالند خوب درخشید!، گزارش وقطعنامهٔ سمینار "علل ازدیاد خشونت علیه زنان افغانستان" (فارو)

رابطه استبداد و وابستگی (ناصرنبی اتمر)

بسترهای سیاسی و اقتصادی گسترش روابط افغانستان و تاجیکستان افغانستان (فرزاد رمضانی بونش)

گفتگوی محمداکرام اندیشمند با جمشید یما امیری در کتاب: اصلاحات، تغییر و توسعه در افغانستان

خیانت به امید ریشه یک اعتراض!، پیوسته به گذشته بخش یکصدویازدهم (محمد امین فروتن)

بهار، زمانی که درختان از شکوفه تاج مرصع بر سر میگذارند نوروز، آغاز دگرگونی اندیشه ها و نیرو افزا (سید سمندر شاه نعمتی)

پوهاند حسن کاکر نابغه و کاشف بزرگ يا بزرگترين تحريف نگار و جعلکار تاريخ معاصر افغانستان؟ قسمت اول ، (داکتر عبدالرحمن زمانی)

شکایت احتمالی کابل درشورای امنیت درانحصاردیپلوماسی اسلام اباد (عبدالاحمد فیض)

رسالهٔ بیان موسیقی، مشعلی برای شناخت موسیقی نظری اصیل سرزمین ما ( اکبربارکزی)

ایجاد کمیسیون عالی صلح!!، ساخت کرزی (ضیا ضیا )

چگونگی راندن "راست افراطی مهاجر ستیز"،- در گستره ای افق گمشده ای "چپ" – (داکتر سید موسی صمیمی)

انباشت سرمایه، انباشت، فقر و بردگی طبقه کارگر (اتحاد فعالین سوسیالیست افغانستان)

جدال بر سر مسیر لین انتقال برق 055 کیلو ولت ترکمنستان از طریق سالنگ یا بامیان به کابل (مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان)

«نفرت» و «تبلیغ نفرت»، قسمت دوم و اخیر (ف، هیرمند)

کالبد شگافی یک صلح بدون عدالت !، دشمن کیست !،پیوسته به گذشته بخش یکصدودهم (محمد امین فروتن)

غـروب بـی صــدا (محمد هاشم انور)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 48، نقش نیرو های خارجی درافزایش مواد مخدر افغانستان (پیکار پامیر)

نگاهی به تئوری های توطئه (نادر نورزائی)

از راه فایده تکرار، مرور چند باره بر وضع موجود (انجینر ناصر اتمر)

«نفرت» و «تبلیغ نفرت»، قسمت نخست (ف، هیرمند)

در سوگ امین سیماب (محمد طاهر)

گپ هایی با خلقی ها و پرچمی ها، به بهانۀ هفت ثور (ضیا ضیا)ا

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 47، افغانستان و مواد مخدر (پیکار پامیر)

صلح به صیغهء مجهول !، پیوسته به گذشته بخش یکصد و نهم (محمد امین فروتن)

تسلیت نامۀ هجاما

شمه ای از کارنامهٔ سیاه آخرین زمامدار از سلسلهٔ هفت ثور! (فارو)

کتاب «بازنگرى دورۀ امانى و توطئه هاى انگليس» اثر داکتر عبدالرحمن زمانى آنلاين شد

تسلیت نامۀ وبسایت رهروان

نقدی بر کتاب تاریخ، فرهنگ و مبارزه مردم پنجشیر، نوشتۀ غلام دستگیر پنجشیری، بخش سوم و آخیری خلط مباحث به رنگ پیشین(طاهر پرسپویان)

مزایای اقتصادی پروژه کاسا یک هزار برای افغانستان و کشورهای همجوار ، پیوسته به گذشته در مسایل اقتصادی (داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ)

برگزاری جشن بهاری در شهر تورنتو

ضایعۀ دردناک درگذشت امین سیماب (مجمع دانشمندان و متخصصان افغانستان)

استاد امین سیماب در اثر سکتۀ قلبی درگذشت (فارو)

معرفی کتاب ک.ج.ب در افغانستان (عزیز رکین)

آن روزهای که انقلاب برگشت ناپذیر پرولتری هفت ثور، برگشت، و انقلاب اسلامی برگشت پذیر هشت ثور آغاز یافت! (محمد اکرام اندیشمند)

نقدی بر کتاب تاریخ، فرهنگ و مبارزه مردم پنجشیر، نوشتۀ غلام دستگیر پنجشیری، بخش دوم معرفی کتاب ((طاهر پرسپویان)

امسال چگونه باید به ۷ و ۸ ثور بنگریم (رسول رحیم)

پولیگون قسمت 89ـ مستند جنایات حزب دموکراتیک خلق

جلد سوم جنایات حزبی،برش هایی از شکنجه در زندان پلچرخی ، به مناسبت سیاه روز 7 ثور (محمد شاه فرهود)

پهلوانان تشنهء خون اند !،پیوسته به گذشته بخش یکصدو هشتم (محمد امین فروتن)

پولیگون قسمت 87ـ مستند جنایات حزب دموکراتیک خلق

نقدی بر کتاب تاریخ، فرهنگ و مبارز ه مردم پنجشیر نوشتۀ غلام دستگیر پنجشیری، بخش نخست : موج قدرت طلبی نویسنده کتاب (طاهر پرسپویان)

اعلامیه مطبوعاتی 7 ثور روز یاد بود قربانیان افغانستان (.بنیاد حقوق قربانیان افغانستان)

نقض مضاعف قا نون اسا سی با تداوم سا ختارکنونی قدرت درکا بل (عبدالاحمد فیض)

پولیگون قسمت 81ـ مستند جنایات حزب دموکراتیک خلق

افغانستان کشوری که از اشتباهات خود نیاموخته است (دکترلطیف طبیبی)

عوامل و متغيرهاي موثر بر حضور و نفوذ داعش در تركمنستان (فرزاد رمضانی بونش )

صلح با طالب ؟!! (ضیا ضیا)ا

حـرص اولاد داری (هاشم انور)

قایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی،بخش 46 عصیانها و افشاگریهای نظامیان امریکایی (پیکار پامیر)

نمونه هایی از شعرهای "انقلابی" ( ضد مردمی) اعضای خلق و پرچم و یا شاعران وابسته به اتحاد شوروی سابق، بخش 3 (محمد حیدر اختر)

صلح داعشی بر دیگدان خانقأ صلح !، پیوسته بگذشته بخش یک صد و هفتم (محمد امین فروتن)

حافظۀ تاریخی و حکمتِ فراموشی در زندگی فردی و اجتماعی (نادر نورزائی)

تیر پنجر را آقای جان کری سه سال دیگر جواز رانندگی داد؟ (میرعنایت الله آشفته)

علل رویکرد نوین حزب اسلامی افغانستان در توجه مذاکره با کابل (فرزاد رمضانی بونش)

همان آش و همان کاسه، سلی دیگری بروی داکتر محمد اشرف غنی و ملت افغان (انجنیر فضل احمد افغان)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 45، مسافرت صدراعظم پاکستان بکابل و ارائۀ طرح سیاسی آن کشور به کرزی(پیکار پامیر)

چرا جان کری در مناقشه بر سر عمر دولت وحدت ملی فصل الخطاب است؟ (محمداکرام اندیشمند)

استفاده از درس تجربه ها در شکستاندن بن بست ها (انجینر ناصر نبی اتمر)

کابل در اسارت تعهدات کاذب اسلام اباد (عبدالاحمد فیض)

بیماریی مشروعیت و تعویذ جان کِری!، قسمت یکصد و ششم (محمد امین فروتن)

باردیگر بهارآمد، او همچنان درخاطره هاست؟! ، قسمت نخست (قیام الدین قیام)

در هیچ صورتی نمی‌توان راه حل سیاسی را نادیده گرفت (داکتر رسول رحیم)

کابل در گودال کثافت انسانی فرو خواهد رفت (داکتر سخی اشرف زی سید کاغذ)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014میلادی،بخش 44، دو رویداد در دو سوی خط " دیورند"، فراری دادن زندانیان (پیکار پامیر)

سازمان ما، چگونه تقسیم یا پارچه شد؟" (قيام الدين قيام!)

در دربار سید ابدال، سرور عیاران (سید سمندر شاه نعمتی)

" سیأ "ست یک بام ودوهوا !، و شستشوی اندیشه ها !، پیوسته به گذشته قسمت یکصد و پنجم (محمد امین فروتن)

افغانستان قبل از مشروطیت اثر تاریخی دیگر از داکتر اجرالدین حشمت (پیکار پامیر)

محاکمهٔ کارادیچ، مهمترین رویداد برای تربیونال یوگوسلاویا و آزمایش مهم برای سیستم جزائی بین المللی(فارو)

من و کتلۀی وسیع جوانان، تشنۀی معلومات تاریخ واقعی، بخصوص حقایق و رویدادهای بیش از شش دهه اخیر کشور خود میباشیم، بخش نهم (فرزاد مجید پور)

عشق جاويدان (هاشم انور)

عکس زمام داران و جوامع عقب مانده و استبداد زده (محمداکرام اندیشمند)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش 43، کشف گورهای دستجمعی و عدم بازخواست درافغانستان (پیکار پامیر)

«رنج‌های مقدس» در آیینۀ پذیرش خوانندگان

مصاحبۀ پوهنوال داکتر اسدالله حیدری با هفته نامۀ "افق" استرالیا

در لابلای "رنجهای مقدس" (دوکتور عبدالحنان روستائی)

"پای لچ های دلیر" در صف "نامی های برهنه پا" (سید سمندر شاه نعمتی)

به مناسبت جشن نوروز و فرا رسیدن سال 1395 هجری خورشیدی (نوروز علی ثابتی)

جان پنداری، مانا و فراطبیعت (نادر نورزائی)

قيام سال ۱۳۲۴ صافی های کُنر، قسمت بيستم و آخرخلاصه و پيامد جنگ تحميل شده بر صافی های کُنر(داکتر عبدالرحمن زمانی)

وقایع افغانستان از 2001 تا 2014 میلادی، بخش42 ، سربازان امریکایی و بیرحمی های آنان (پیکارپامیر)

تواققات اتحادیهٔ اروپا و ترکیه در مورد پناهجویان، وسرنوشت افغانهای پناهجو(کمیتهٔ حقوق بشر فارو)

"خانقاهِ صلح۱" میزبان ستون پنجم ؟!، پیوسته به گذشته قسمت یکصدوچهارم (محمد امین فروتن)

گردهمایی یاد بود از فاجعۀ ۱۹ مارچ «روز زجر کشی فرخنده» در ماربورگ آلمان (شیما «غفوری»)

دعا ها و آرزوها در شب و روز نو روز (ضیاضیا)

مطلب های پیشین