چامه های نو

نا مرد نا بکار (داکتر اسدالله حیدری)

ایشجی (کابلی )

مخمس بر غزل میربهادر واصفی ( م.ش.فـــروغ)

دزدان حرفوی (داکتر اسدالله حیدری)

جولیان آسانژ (کابلی )

الماس بخت (رسول پویان)

سوختن (کابلی )

خمستان عشق (رسول پویان)

سه نا خلف (داکتر اسدالله حیدری)

مهتاب من ( م.ش.فـــروغ)

امواج طالع (رسول پویان)

آب در کـــوزه (فضلی)

تک فرد های چند (داکتر اسدالله حیدری)

ساز عشق، نام نیکو (رسول پویان)

در رثاي لعلي عزيز (معراج اميري)

در سوگ زنده یاد داکتر عبدالعلی لعلی فرزانه (رفیع نعیمی)

ای آزادی (سیدهاشم سدید)

حضـرتــان (داکتر اسدالله حیدری)

رسول پویان (رسول پویان)

قـتـل و قـتــال (داکتر اسدالله حیدری)

شکایت از فتوی غلط ( م.ش.فـــروغ)

گلان سرخ پرپر(رسول پویان)

طبع گرگ ها (داکتر اسدالله حیدری)

منـا جـاتـیـه بندهء عاجز (داکتر اسدالله حیدری)

جانیان کندز (داکتر اسدالله حیدری)

باز هوایی کیست( م.ش.فـــروغ)

رویای شیرین (رسول پویان)

وحشت خونبار (رسول پویان)

سایهء سر (داکتر اسدالله حیدری)

شاه غازی (کابلی)

شمشیر بیداد (رسول پویان)

قاتل صد ها هزار (داکتر اسدالله حیدری)

بزم نشاط (رسول پویان)

پشت به کعبه (داکتر اسدالله حیدری)

خرافات مقدس (کابلی)

شور غزل (رسول پویان)

فراق دوری مادر (داکتر اسدالله حیدری)

پیام آوران خدای پنتاگون(کابلی)

کاخ های فرعونی (کابلی)

وحدت؛ نه استبداد قومی (رسول پویان)

قصۀ دل (رسول پویان)

لوایی استقلال (محمد ابراهیم خلیل)

چه استقلال ؟(داکتر اسدالله حیدری)

عـیــن و غـیـــن (عبدالودود فضلی)

دروغ می گویند (رسول پویان)

برای کرزی وتیم وطن فروشا ن (کابلی)

کرزی و تیم کرزی (کابلی)

تاریخ رخشان وطن (رسول پویان)

تا چه وقت؟ (داکتر اسدالله حیدری)

آتشفشان خون (رسول پویان)

دوم اسد (کابلی)

تـا بـه کــی؟ (داکتراسدالله حیدری)

کشاکش خونین (رسول پویان)

مظاهرۀ خونین کابل (رسول پویان)

عـیـدی بـرفـت (داکتر اسدالله حیدری)

عشق و آزادی (رسول پویان)

آه و واویلا (داکتر اسدالله حیدری)

اعداء وطن (داکتر اسدالله حیدری)

توفان جنگ (رسول پویان)

شادی و طرب (رسول پویان)

شکایت (راهی سی آبی)

ارث پدر (رسول پویان)

آوای خموشی (رسول پویان)

گروگان کعب (کابلی)

صوم وسجده (داکتر اسدالله حیدری)

فنا (راهی سی آبی)

آمد آمد کنچنی (کابلی)

تندور دسایس(رسول پویان)

عُقده و کین (رسول پویان)

نوا (راهی سی آبی)

قمار امیر (کابلی)

زادگاه مولوی (رسول پویان)

تیک تاک دل (رسول پویان)

هســــــــتی (راهی سی آبی)

جلوه (راهی سیآبی)

رثای کرزی برمرگ نا به هنگام ملا منـصـور (داکتر اسدالله حیدری)

رنگ غزل (رسول پویان)

پارسی دری (راهی سی آبی)

خوی انسانی (رسول پویان)

بلای جنگ و فساد (رسول پویان)

جنت زیبا (داکتراسدالله حیدری)

چشم عبرت آموز (رسول پویان)

عصر نمایش (رسول پویان)

تاج ستمگری (رسول پویان)

گلان پرپر(رسول پویان)

خاموش تا به کی(داکتر اسدالله حیدری)

چند سروده(داکتر اسدالله حیدری)

نالۀ سکوت (رسول پویان)

چند دوبیتی جدید (داکتر اسدالله حیدری)

گل های کاغذی (رسول پویان)

فطرت ظلم ( م.ش.فـــروغ)

شام غریبان (رسول پویان)

آهنگ فریاد (رسول پویان)

فرهنگ جهالت(رسول پویان)

سال نو (داکتر اسد الله حیدری)

غدۀ بدخیم افراط (رسول پویان)

خـلـق و پرچــم (داکتر اسد الله حیدری)

شقایق های ایستاده (محمد طاهر)

مترسک (محمد شاه فرهود)

نوروز خونین وطن (رسول پویان)

فرخندهء شهید (داکتر اسد الله حیدری)

دزدید و رفت (رسول پویان)

جنگ و صلح (رسول پویان)

عزم (غفوری)

جنگ و بحران (رسول پویان)

حفظ عزت و جلال (عبدالودود فضلی)

زبان حال مادرمرحوم انجنیرمحمد عصیم کوشان (داکتر اسدالله حیدری)

د لارې ملګري ته (نور محمد غفوري)

شهرعشق، دفتردوم؛عزل (رسول پویان)

قلم مهر (شیما غفوری)

زمزمۀ آبشاران (رسول پویان)

قانع بودن ( م.ش.فروغ

سنگ ستم (رسول پویان)

از بد بتر (داکتر اسدالله حیدری)

آه مظلوم (رسول پویان)

عطر آزادی (رسول پویان)

سُــبـحـــه شــمـاری (فضلـی)

زندگی موج دریاست (م.ش. فروغ)

دل پاک محبت (رسول پویان)

بشکن بشکن (رسول پویان)

سال نو؛ سال کشتار (رسول پویان)

هند و پاکستان (رسول پویان)

شب یلدا (رسول پویان)

دا حالات چاته د زغم وي؟(نورمحمد غفوري)

چاکر خوب (داکتر اسدالله حیدری)

فــریاد شاعر (م.ش. فــروغ)

یوه چیغه یم، فریاد یمه، غزل یم (نور محمد غـفوري)

تحفه سفر خون (م.ش.فــروغ)

وطن فروش، آدمی مرغ بی بال (داکتراسدالله حیدری)

ناگاه برف باران (فرشید خیر آبادی)

تبســم (م .ش . فـروغ)

پاریس (داکتر عبدالله محمودی)

چند شعر از داکتراسدالله حیدری

چند شعر منتخب سروده ی مهندس « فرشید خیرآبادی »

مرا به سنگ زنید! (عزیز الله ایما)

سـنگســــــار (فضلی)

سرباز باز نشسته (داکترعبدالله محمودی)

په یووالی کې قوه ده (نور محمد غفوري)

چند شعر از کتاب « درخت وهم »(فرشید خیرآبادی)

تَـبَـــسـُــــــم (فضلی)

بیداد (شیما غفوری)

یادش بخیر (داکتر اسدالله حیدری)

عشق پاک (داکتر عزیز " فاریابی ")

رئیس عـاقــل (داکتر اسدالله حیدری)

تحـــریــم پـاکستــان (فضلی)

دوستكامي گيجاگيج (شاپور احمدی)

شب مهتابی و بیم غمــازی (م .ش . فــروغ)

عسکر جان نثار (داکتر اسدالله حیدری)

جشن و سرور (رسول پویان)

عـیـد رمضــان(داکتر اسدالله حیدری)

خجالت پروفها (داکتر اسدالله حیدری)

چی ام و کی ام؟ (شیما غفوری)

پـنــــــدِ پــــدر(فضلی)

بې لــــه تانـــه (نور محمد غفوری)

دوبیتی ها یا رباعیاتی چند (داکتر اسد الله حیدری)

حدوث ( م.ش.فــروغ)

شکست (شیما غفوری)

آن‌سوی من (عزیزالله ایما)

منبعث (م.ش.فــروغ)

نَقل وطن (رسول پویان)

کـجـروی هــای کـمــانِ دهــر (فضلی)

کاربردغلط ( م.ش.فروغ )

بانو (حمیرا نکهت دستگیرزاده)

خلق افغان (داکتراسد الله حیدری)

مادر من (صالحه وهاب واصل)

روز جهانی مادر (داکتر اسدالله حیدری)

مـــــــادر (فضلـی)

پیام مادر (شیما غفوری)

بـیـاد شـهـیـد فـرخـنــده (عبـدالـودود فضلـی)

کتاب عشق (م.ش.فــروغ)

رسول پویان (مرگ دل)

بلای بی سوادی (م.ش.فــروغ)

زبان حال فرخندهء شهید با پدر داغدارش (داکتر اسدالله حیدری)

به رسم دین"هندو"(داکتر اسدالله حیدری)

درسوگ فرخنده، شهید سخن درگلووخون به دامن قرن (از دکتورشمس علی شمس)

سرود آتش، سوگنامۀ فرخنده (گرد آورنده پویان)

زوزه های شیطان (داکتر اسدالله حیدری)

"فرخند ه" وحشت زدا میشود (عبدالله احمر)

فریاد خفه در گلوی «فرخنده»(صالحه وهاب واصل)

فالوس(محمد شاه فرهود)

فرخنده مادر میهن(همایون ساحل)

پناه می‌جویم (عزیزالله ایما)

فرخنده (عزیزالله ایما)

ضرورت عاجل (داکتراسدالله حیدری)

آموزه ای بهار (ش. فـــروغ)

کجا هستی خدایا!!؟ (صالحه وهاب واصل)

"بها راین سرزمین فرخندهء خونین دارد" (عبدالله احمر)

شقایق سرخ بهار (رسول پویان)

بهار وانار (م.ش.فروغ)

بها رینه ( عبدالله احمر)

بهار آمد ( داکتر اسدالله حیدری)

بهار مُرد و گل افسُرد( صالحه وهاب واصل)

"آفتاب عشق (رسول پویان)

" نفرین زن " (عبدالله احمر)

کمیای سعادت (م.ش.فــروغ)

جنت المآوی (م.ش.فـروغ)

مـقـــــامِ زن (فضلی)

زنان کوبانی 8 مارچ را چراغان کردند (پهلوان آغا شیرین)

مصاحبه "ع وغ " (داکتر اسد الله حیدری)

خشم طبیعت (رسول پویان)

مـــار در آسـتـیـن ( فضلی)

سرود دل (عزیز فاریابی)

خاک اولیا (فرهاد لبیب)

گل رهایی (رسول پویان)

کربلای کرکتی (عتیق الله ساکت)

عقل پروسواس ( م .ش. فروغ)

عاقبت کارها(م.ش.فروغ کابل)

عـشــقِ یک دهــاتـی (فـضـلـی)

جمعی یزیدان (داکتر اسذالله حیدری)

صوفیان نفس پرست (م.ش.فروغ کابل)

ننگ معــنی (م.ش.فــروغ)

چند پارچه شعر از زنده یاد داؤد سرمد

حماسۀ بزرگ خراسان (رسول پویان)

وکـیلان (م . ش .فــروغ)

عاشقم (عزیز فاریابی )

عشق و آزادی (رسول پویان)

پند تاریخ (رسول پویان)

ســرا پـــا کــج (فضلی)

"خدا حافظ رفیق من" آخرین سرودۀ سِرگئی الکساندرویچ یسِنین (تهیه و نگارش و ترجمه: ضیا باری بهاری)

هوای آلوده (رسول پویان )

داغ بوسه(م. ش . فــروغ)

مرد ونا مرد (داکتر اسدالله حیدری)

انارستان یلدا (رسول پویان)

بدتر از بدتر (داکتر اسدالله حیدری)

حمام خون در وطن (رسول پویان)

مناجات (م.ش. فـــروغ )

عشق!(م.ش. فـــروغ )

خطۀ خورشید (رسول پویان)

بحر خون (رسول پویان)

بدخــشان !(م.ش. فـــروغ )

چشم جنون(رسول پویان)

درد مزمن وطن (رسول پویان)

بحر بیکران اسرار خلـقـــت (م . ش . فـــروغ)

نغمۀ وجدان (رسول پویان)

تــقــلـــیـــــد (فضلی)

رسول پویان (بوی خون)

سایۀ نرگس ( م . ش . فــروغ)

فطرت ناموس، گــل ( م.ش.فـــروغ)

جام جم (رسول پویان)

کارگاه معرفت ( م.ش.فــروغ)

ترانۀ صبح (رسول پویان)

رمز ملکوت، مخمس بر(سایۀ اندوه ) ( م . ش . فـــروغ)

به مناسبت عید سعد اضحی، مخمسی بر شعر مولانای بزرگ«ای قوم به حج رفته» (صالحه واهب واصل)

به عید قربان (داکتر اسدالله حیدری)

عید قربا ن (نازنین ساحل)

داستان بایزید "رح" ( م.ش.فروغ )

غلام نفس امّاره (داکتر اسدالله حیدری)

ســر زمـیـن خــار زار (فضلی)

صیاد بی مروت (م.ش . فــروغ)

بازگشت به زادبوم (فریدریش هولدرلین، برگردان شاپور احمدی)

امروز و فردا (عبدالله «وفا »)

بذر عشق و همدلی (رسول پویان)

بادیه ای عشق ( م.ش. فــروغ)

توفان دسایس (رسول پویان)

اشک ندامت ( م.ش. فــروغ)

طرح نو(رسول پویان )

من بیوۀ افغانم (سامیه اصیل)

مافیای لایسنس دار ( م.ش. فــروغ)

صدا ـ صدای جنگ بود (خلیـل الله روؤفـی)

شاعر ترجمان وقت خویش است (م.ش.فــروغ)

زورِ مــا و ضـعـفِ مـــا ( فضلی)

آزادی (صالحه واهب واصل)

توبه از خمر و قمار (م.ش.فــروغ)

طرفه درختیست، نهال عـشق (م.ش.فــروغ)

احساس عشق (رسول پویان)

تقد یم به خلق مظلوم فلسطین (عبدالله احمر)

شهیدان ظلم استعمار (شعر از مرحوم محمود طرزی، انتخاب از داکتر علیشاه جوانشیر)

عشق و امید، ترجمان دل، زخم وطن (رسول پویان)

برهوت نور،درد دل ( م . ش . فـــروغ)

عشق (همایون ساحل)

موج اقیانوس (رسول پویان)

هلال عید (صالحه وهاب واصل)

عـیـد پیغـام محـبـت (عبدالودود فضلی)

درویش (گلخار)

ترانۀ دل، خواب سنگین (رسول پویان)

ســـیــاســـــت (عبدالودود فضلی)

چـه دهـل و چـه دنگ اسـت (عبدالودود فضلی)

آشويتس‌نشينان شوم (نویسندگان: فريدريش هولدرلين، راينر ماريا ريلكه، گئورگ تراكل،... برگردان شاپور احمدی)

صلح سفید (زرغونه عبیدی )

رسول پویان (ناز وطن)

وجدان مرده ها (داکتر اسدالله حیدری)

سپهر همدلی(رسول پویان)

شعلۀ مهر و محبت (رسول پویان)

عشق و آزادی (رسول پویان)

خونخواره تری (پیکار پامیر)

نسل نو و روز نو در میهن، فنای دل (رسول پویان)

عقل کاوشگر ( م .ش . فـــروغ)

طرح بی رنگی (رسول پویان)

فريدريش رامشگر نابينا،هولدرلين عشق (برگردان شاپور احمدي)

خمیازۀ تقوی (م.ش. فـــروغ لندن)

آیینه (عبدالله وفا)

عشق پاک دل (رسول پویان)

فنا شد قرار ما (پیکار پامیر)

تقلب پیثه گان (داکتر اسدالله حیدری )

نور وحدت (رسول پویان)

ساز خموشی (رسول پویان)

دوستی میوۀ حیات (رسول پویان)

دل خونین (همایون ساحل)

عشق (رسول پویان)

آیینۀ شکسته (پیکار پامیر)

تقدیم به بازماندگان شهدای ارگوی بدخشان (عبدالله احمر)

رسول پویان (درس آزادی)

گزيده‌اي از شعرهاي گئورگ تراكل، آه، ساعت تلخ زوال (برگردان شاپور احمدی)

مادر (همایون ساحل)

مادر تو کیستی (صالحه وهاب واصل)

مادر (رسول پویان)

در سوگ شهیدان خرمندک بدخشان (صالحه وهاب واصل)

چه باید کرد؟، شهر عشق(رسول پویان)

جنون عشق (رسول پویان)

وطندار، تقدیم است به قربانیان زمین لرزه دربدخشان بمظلوم ترین (ساحل)

ای مرد! (شیما غفوری)

جا هلان زن ستیز ( ف.بری)

قهر طبیعت بر مردم مظلوم ما در شمال و بدخشان می بارد (رسول پویان)

شب شوم (داکتر اسدالله "حیدری")

عشق پاکان (رسول پویان)

نگاهی به فلک شناسی بشر و کیهان شگافی عصر ( م.ش.فــروغ )

غیرت کرزی!!! (داکتر اسدالله حیدری)

انقلاب عشق (رسول پویان)

عشق و نفرت (شیما غفوری)

مصیبت سرینا (م.ش.فــروغ)

حامی اشرار (داکتر اسد الله حیدری)

رسول پویان (سوگ و ناله)

رئیس میهن ما (داکتراسدالله حیدری)

به مناسبت بهار (م.ش.فروغ)

بهار دلها (صالحه وهاب واصل)

ای کاش با بهار (عبدالله وفا)

درشکه های پیاده (شاعر بوریس پاسترناک، برگردان شاپور احمدی)

موش و گربه (داکتر اسدالله حیدری)

بهار وصل (رسول پویان)

حضور عشق، محرم اسرار (رسول پویان)

شکوهء بلبلان (داکتر اسدالله حیدری)

اسرار بود و نبود (م.ش.فـــروغ)

بهترین گل های هستی (داکتر اسدلله حیدری)

داستان بایزید بسطامی (م.ش.فـــروغ)

اشرف غنی احمد زی (داکتر اسدالله حیدری)

بنیاد زندگی (شیما غفوری)

به مناسبت روز جهانی زن، خدایی مرد (صالحه وهاب واصل)

نشان تهمت ( پیکار پامیر)

باغچۀ خاطرات (رسول پویان)

نان و شراب (فريدريش هولدرلين، برگردان شاپور احمدی)

اقتفاء ازرسول پویان، به زبان ساده شعر (م.ش.فـــروغ)

تاراج باغ، سوگ وطن (رسول پویان)

بادۀ طرب (رسول پویان)

فغان از خشم و کین (رسول پویان)

زبان حال برهان الدین به سیاف (داکتر اسدالله حیدری)

چه سودی برده اید از تکفیر من (م . ش . فـــروغ )

میهن زخمی (داکتر اسدالله حیدری)

بوی انحصارقدرت (م.ش.فـــروغ)

تمنای دل (رسول پویان)

پیدای ناپیدا (شیما غفوری)

دل گم شده (رسول پویان)

عـشــق شـیـریـن، ســیـمـیـن بــد ن (داکتر اسدالله حیدری)

دست کین (- م .ش . فـــروغ)

گزيده‌اي از شعرهاي الكساندر بلوك (برگردان شاپور احمدی)

حملۀ پاییز(رسول پویان)

همـــدلی (م.ش.فــــروغ )

ملت مظلوم (وفا)

چامه های پیشین