چامه های پیشین

ملت مظلوم (وفا)

به استقبال شعر پیکار پامیر (م.ش.فــــروغ )

سافلین(پیکار پامیر)

چند رباعی (م. ش . فـــروغ )

نیستان مزامیر (رسول پویان)

مجـنــون حُســـن، تیـــــــــر نگــــــــــــاه (داکتر اسدالله حیدری)

سال غم (رسول پویان)

شب یلدا (عبدالله « وفا »)

درس تاریخ (رسول پویان)

شــــب یـلـــــــدا (داکتر اسدالله حیدری)

ستارۀ معصوم (صالحه وهاب واصل)

صدای خفته (پیکار پامیر)

جهر بی جای صــلواة (م . ش . فـــر وغ)

گذران (عزیز الله ایما)

راز نهفته در دل ایام (سید هاشم سدید)

آزادگان خطۀ خورشید (رسول پویان)

ســـوز فــــرا ق، نالـــــــهء شبگیـــــر (داکتر اسد الله حیدری)

«عمر ما چون نوح در اندیشه توفان گذشت » (عبدالله وفا )

سادۀ صادق (پیکار پامیر)

پاییز، (شعر از الکساندر پوشکین ـ برگردان از زبان روسی: ضیا باری بهاری)

اشک دیده (هما یون ساحل)

افق گـُنگ (شیما غفوری)

دیار من (پیکار پامیر)

زاد گاه (عبدالجبار توکل هروی)

خاک گردِ پا(عبدالله وفا)

جانیــان مَسند نشین (داکتر اسدالله حیدری)

فرهاد لبیب (ماتم کُبرا)

عید قربان (رسول پویان)

دو عید (صالحه وهاب واصل)

همسفر (م .ش . فــــروغ )

چها گوید ز خود خواهی ( پیکار پامیر)

بازار این زمانه (عبدالله وفا)

چشم به راه، پنج هزار قطرۀ خون ( شیما غفوری)

به قهرمانان جنوب آسیا ،اشک بی اثر (عبدالله وفا )

چـشمه خورشید ( م . ش . فـــروغ )

افتخار ملت افغان (صالحه وهاب واصل)

آواره گان(عبدالله وفا )

طلــــــــب فـَـــــَرج (داکتر اسدالله حیدری)

بیاد شهدای فامیلم (محمد آصف نهان)

در جهان شماره‌ها (عزیزالله ایما)

اوزان حق (شیما غفوری)

آدمیت (م . ش. فـــروغ)

در رسای میرمن جهانتاب (محمد آصف نهان)

فرهنگ ستيزان تمدن گريز(رسول پویان)

آزادی (شیما غفوری)

آزادی افغانستان(داکتر اسدالله حیدری)

گزيده‌اي از شعرهای الكساندر پوشكين (برگردان شاپور احمدی)

از مطائبات شعرسیاسی شاعر(م.ش.فـروغ)

به پیشوازعید و به اقتفای کلام بیدل (م.ش.فـروغ)

قناریهای سرگردان (پیکار پامیر)

مهره صلح با تضمین (م.ش.فـروغ)

جاده های سنگین (نورالله وثوق)

ماه صیـــام (داکتر اسدالله حیدری)

افطارِ عاشقان (نورالله وثوق)

به پیشواز رمضان ( ش . فـــروغ )

مردان خدا (تمیم "حکمت" مصلح)

قلم (محمد ضیا، ضیا)

فلسفه ای وجودی مادر(م.ش . فــــــــــــــــــروغ)

آه می‌کشم، به مناسبت 18 جوزا زاد روز شهید کلکانی (عزیزالله ایما)

بر خیز ای زن (شیما غفوری)

تابو شكنى (م.ش. فـــروغ)

گُردان سر زمین من (عبدالله وفا نورستانی)

روز مادر (محمد آصف "نهان")

پروا نکنید (محمد آصف "نهان")

ایدۀ نار،بتو ای کارگر (عزت آهنگر)

چا کر شیطا ن، راجع به اوضاع سه دهء اخیرکشور عزیزمان افغانستان (داکتراسدلله حیدری)

ماه اسارت(عزت آهنگر)

بگو البرز !.(عزت آهنگر)...

دل صد شرحه (عزت آهنگر)

دوبیتیهای ثوری(عزت آهنگر)

عنصر گیتی(مولانا کبیر فرخاری)

فرار از مادرمیهن (عزت آهنگر)

چپاولگر (داکتر اسدالله حیدری)

صد حادثه پرسش (عزت آهنگر)

چند رباعی بهاریه (داکتر اسدالله حیدری)

یارب (پوهندوی شیما غفوری)

بنفشه ها (گیوم آپولینر برگردان شاپور احمدي)

دیوار (پرویز آرزو)

بهارمی شود اما تو ای امید دلم (افتخار کاظمی (اطمینان))

بهار وطن (محمد ایوب ساعی فاریابی )

ز کجا یاد کنم؟، بهار غرب (عزت آهنگر)

تو دختر« کرمانی» و من بچۀ « کابل» (سرودۀ عبدالله وفا نورستانی )

بنفشه ها (گیوم آپولینر برگردان شاپور احمدي)

دوبیتی های نوروزی (عزت آهنگر)

بهار فاریاب (محمد ایوب ساعی فاریابی)

نوبهار (م.ش.فروغ)

بهار نو (صالحه وهاب واصل)

به خواهران وطن (م،ش، فروغ)

سکوت وسماع (عزت آهنگر)

بگشا دری صداقت به رخ خدای خانه (عزت آهنگر)

در گیر دو عشق ، بمناسبت هشتم مارچ (شیما غفوری )

شاهکار آفرینش بمناسبت هشتم مارچ ( ظهیر برلاس )

پرتو نادری (مولانا کبیر فرخاری)

څــــړیــکه (نورمحمد غفوری)

در حاشیه‌ی متن الف (شاپور احمدی)

چیزی نیست (محمد آصف نهان)

دفتر شعر- اندامهاي نقره‌اي ما چند نفر (نيكلاي گوميلف،اسيپ ماندلشتام،مارينا تسوه‌تايوا، بوريس پاسترناك، آنا آخماتوا، برگردان شاپور احمدي) )

عقیق سوخته( شیماغفوری)

دفتر شعر- بندهاي پيشكشي فرشته‌ها بر خاكستر و آفتاب (شاپور احمدی)

عروس دریا (داکتر اسد الله حیدری)

دوبیتی های سرگردان (نعمت الله ترکانی)

فتنه مايا ( ش فروغ)

دخت کاپیسا (برلاس)

شــــب یـلـــــــدا (داکتر اسد الله حیدری)

در پوكه‌ هاي زمهرير (شاعر اسيپ ماندلشتام، برگردان شاپور احمدي)

تاراج، به داکتر اکرم عثمان که در کوچه اش به چراغداران راه نداد (فرزانه فارانی)

تعصب (ایوب ساعی فاریابی)

به آدل (شعر از: شهید مجید کلکانی ویراستار: عزیزالله ایما)

چشمان خون ریز (برلاس)

کتاب شعر، سوار بر سرسره‌هاي پر از كاه (نيكلاي گوميلف، برگردان شاپور احمدي)

د زړه مینه (نورمُحـمَدغـفوري)

عصر وحشت (عبدالله « وفا »)

خصم وطن (داکتر اسد الله حیدری)

حلزونهاي هرزه پس از نيمروز (کتاب شعر مارينا تسوه‌تايوا، برگردان شاپور احمدی )

‏ آواز پلنگ ليمويي بر نرده‌هاي غبارآگين و اندوهگساري ماه ماه ماه ماه (کتاب شعر روبن داريو ،برگردان شاپور احمدی)

ماتم در عید میمنه (م . ایوب ساعی فاریابی )

عصر وحشت، کشتی شکسته (عبدالله وفا نورستانی )

قلب آسیا (داکتر اسد الله حیدری)

حج (خارکش)

كارنامه‌ي قهوه اي و كبود،کتاب سوم شعرهاي شاپور احمدی

عید می‌آید ولی (نورالله وثوق)

گفتگوی مادر و دختر (شیما غفوری)

خنده زنان ، هنرعاشقانه (نورالله وثوق)

گفتگوی مادر و دختر (شیما غفوری)

پیدای ناپیدا، قطرۀ نوازش بر زخم های دخت جاغوری ام (شیما غفوری)

سکوت شب (رسول پویان)

خاطرِآیینه (نور الله وثوق)

برگشت آفتاب، دیگر بس است (لیزا سروش)

آب گهر (سید محمد " دروگر )