مقالات آرشيو

گفتگو با داکتر رسول رحیم، رئیس حزب آزادگان افغانستان

مصاحبه دوچی ويله با محبوب الله کوشانی، نامزد حزب آزادگان افغانستان

منشور انتخاباتی محبوب الله کوشانی نامزد حزب آزادگان افغانستان برای انتخابات ریاست جمهوری

انعکاس مبارزات انتخاباتي در سخنان بعضي از نامزد هاي انتخابات ، در شرايطي که مردم از نامزدان به دليل نداشتن برنامه ي کاري در انتخابات رياست جمهوري انتقاد مي کنند، محبوب الله کوشاني، نامزد حزب آزادگان افغانستان در انتخابات رياست جمهوري، از منشور انتخاباتي ده ماده اي خبر مي دهد.

حزب آزادگان افغانستان، محبوب الله کوشانی را به حیث نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری افغانستان انتخاب کرد. (اعلامیۀ مطبوعاتی حزب آزادگان افغانستان)

درس هایی از انتخابات گذشته ، دوکتور میر محمد محفوظ ندایی رییس سر پرست حزب آزادگان افغانستان درانتخابات گذشته ریاست جمهوری افغانستان به حیث نامزد مستقل شرکت کرده بود. مجیب مهرداد تجارب و درسهایی از آن انتخابات را ضمن گفت و شنودی با او بازگو می کند.

محبوب الله کوشانی از کاندیداتوری کسی حمایت نمی کند