عکس و صدا

 

برای شنيدن يک آهنگ زيبا به آواز زرير راوش اينحا را کليک کنيد 

برای شنيدن يک آهنگ تصويری به آواز سياوش قميشی اينجا را کليک کنيد
    عکسهای از کابل
     گل دودی چه زود پر پر شد ( شعری از عزيز عليزاده در سوگ ناديا انجمن با صدای فريده انوری)
    نشريات کابل (عکس)
    آشيانه ای کودکان بی آشيانه ای کابل (عکس)
    سمینار سوم اپریل 2005 در شهر آخن  آلمان (عکس)
   تظاهرات یازدهم ماه می 2005 افغانها در شهر هامبورگ آلمان علیه خروج اجباری پناهندگان  (عکس)
   روز جهانی زن به تاریخ هفدهم مارچ 2005 در شهر هامبورگ آلمان (عکس)
   زنده یاد انجنیر عبدالعزیز فراهی (عکس)
   عکسهای از داخل کشور قسمت نخست

   عکسهای از داخل کشور قسمت دوم

   عکسهای از داخل کشور قسمت سوم

   عکسهای از داخل کشور قسمت چهارم