مقالات آرشيو

نویسنده، به معنای خاص (ضیا ضیا)

ماجرا جو و ماجرا جویی (ضیا ضیا)

تاپه زنی های سیاسی وعقیدتی (محمد ضیا ضیا)

فرهنگ نا شایست تگدی (محمد ضیا ضیا)

نویسندگان...سر انگشتان تان سبز باد (محمد ضیا ضیا)

عید وآشتی (محمد ضیا ضیا)

بمناسبت هشتادمین سالروز پربار دانشمند وادیب، استاد هاله ( ضیا ضیا)

کتاب و کتاب نویسی (محمد ضیا ضیا)

احسان اتیل هنر مند سابقه دار تیاتر و سینمای افغانستان در سیدنی وفات کرد (فرستنده ضیا ضیا)

سُرناچیان سیاست؟؟؟ (ضیا ضیا)

باسواد؟! (محمدضیا ضیا)

هیولای هفت ثور (نوشتۀ ضیا)

بد نام ؟! ساختن واژه ها (محمد ضیا،ضیا)

خزانی که در حسرت بهاران است! (محمد ضیا، ضیا)

ظاهر هویدا به ابدیت پیوست (محمد ضیا ضیا)

آتش سوزی مقدسات (محمد ضیا ضیا)

بمناسبت ۲۸ اسد: (محمد ضیا (ضیا))

کار برد کلمۀ هنر در فرهنگ و ادب دری (محمد ضیأ ضیأ)