مقالات آرشيو

دیدنی ها و شنیدنی ها، آخرین اثر محمود طرزی (صدیق رهپو طرزی)

به بهانهٔ صدمین سالگشت نشر سراج اخبار، ما و نو آوری، تجدد و مدرنیزم (صدیق رهپو طرزی)

ده اسطوره در مورد افغانستان، شبح های خیالی از افغانسان: حقیقت های تکاندهند و اسطوره های خارجی (نوشتهٔ جاناتان ستیل، در روزنامهٔ گاردین، گزارشگر از انگلیسی به پارسی: صدیق رهپو طرزی)

باستانشناسی افغانستان، از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان، پاره دوم (ریچارد س. داویس،Richard S. Davis ، گزارشگر از زبان انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

باستانشناسی افغانستان، از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان، پاره دوم (ریچارد س. داویس،Richard S. Davis ، گزارشگر از زبان انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

باستانشناسی افغانستان، از کهن ترین روزگار تا دوران تیموریان، پاره اول (نوشته : سوفیه ر. بولبی، گزارش از انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

«واخان» : جزیره آرامی در میان بحر خشونت و جنگ (گزارش «ادوارد وانگ E. Wong»،گزارشگر به پارسی صدیق رهپو طرزی)

آماج جدید «طالبان»، باور به آینده پاکستان رنگ می بازد (نوشته «گرهاد شپوری» G. Spoeri خبر نگار «شپیگل» در «لاهور» (گزارشگر صدیق رهپو طرزی)

دید نو : برخورد نرم تر، (نوشته راجیف چاندراسکران R.Chandrasekran عضو شورای نویسنده گان «واشنگتن پوست» ، گزارشگر به زبان پارسی صدیق رهپو طرزی)

بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند (نوشته «کارن دی ینگ Karen De Young» در «واشنگتن پست»، بر گردان از انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

بـُن بست در «افغانستان» (نوشته «احمد رشید» ،بررسیگر مجله «نیویارکر ریویوNew Yorker Review» گزارشگر از زبان «انگلیسی» به «پارسی» صدیق رهپو طرزی)

معامله و آشتی با «طالبان»!؟ (نوشته احمد رشی، برگردان پارسی صدیق رهپو طرزی)

دید نو : برخورد نرم تر، (نوشته راجیف چاندراسکران R.Chandrasekran عضو شورای نویسنده گان «واشنگتن پوست» ، گزارشگر به زبان پارسی صدیق رهپو طرزی)

بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند (نوشته «کارن دی ینگ Karen De Young» در «واشنگتن پست»، بر گردان از انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

بـُن بست در «افغانستان» (نوشته «احمد رشید» ،بررسیگر مجله «نیویارکر ریویوNew Yorker Review» گزارشگر از زبان «انگلیسی» به «پارسی» صدیق رهپو طرزی)

دید نو : برخورد نرم تر، (نوشته راجیف چاندراسکران R.Chandrasekran عضو شورای نویسنده گان «واشنگتن پوست» ، گزارشگر به زبان پارسی صدیق رهپو طرزی)

بیگانه گان، چهره های ناخوش آیند (نوشته «کارن دی ینگ Karen De Young» در «واشنگتن پست»، بر گردان از انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

بـُن بست در «افغانستان» (نوشته «احمد رشید» ،بررسیگر مجله «نیویارکر ریویوNew Yorker Review» گزارشگر از زبان «انگلیسی» به «پارسی» صدیق رهپو طرزی)

سرزمین ما: ارژنگ زیبای قومی٫ افغانستان گنجینه قومان و زبان های گونه گونه است (صدیق رهپو طرزی)

باستانشلاسی افغانستان (صدیق رهپو طرزی)

اُسطوره در خدمت هویت و اقتدار سازی چگونه از اُسطوره «آریایی»، برای قدرت و هویت سازی بهره گرفته می شود (صدیق رهپو طرزی)

اُسطوره در خدمت هویت و اقتدار سازی چگونه از اُسطوره «آریایی»، برای قدرت و هویت سازی بهره گرفته می شود (صدیق رهپو طرزی)

تمدن «سند ـ هلمند»، آغاز گر تاریخ ما (صدیق رهپو طرزی)

تمدن «سند ـ هلمند»، آغاز گر تاریخ ما (صدیق رهپو طرزی)

ما، اسطوره و واقعیت (صدیق رهپو طرزی)

لغزش بر سرشیبی هـَـرج و مــَرج و آشوب و فتنه (نوشته احمد رشید، گزارشگر از انگلیسی به پارسی صدیق رهپو طرزی)

نگاهی به کتاب آینده افغانستان،ویراستار «ج.آلکساندر تیــِر J. Alexander Their »، (صدیق رهپو طرزی)

پایان و مرگ خیال (گزارشگر از زبان انگلیسی به زبان پارسی صدیق رهپو طرزی)

کتابشناسی محمود طرزی (صديق رهپو طرزی)

طرزی و سراج الاخبار، بخش نخست ( صديق رهپو طرزی)

مطبوعات (صديق رهپو طرزی)

«پوتين» شاهنامه «روسيه» جامه بدل می کند (صديق رهپو طرزی)

 روشنفکران "افغان" در تبعيد: رخ ها و زاويه های فلسفی  و روانی (نويسنده  سيد بهاوالدين مجروح ؛ گزارشگر صديق رهپو طرزی)