مقالات آرشيو

سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال 1824 م، پشاور، کابل، کندز و بخارا (برگردان: دکتورلعل زاد)

اطلاعیه جمعی از فرهنگیان تاجیک مقیم اروپا (فرستنده دوکتور لعلزاد

نظام غیر متمرکز یا وثیقۀ کاهش بحرانا ت داخلی و تجاوزات خارجی (دوکتور لعل زاد)

زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی، فصل پنجم – انقلابات بزرگ در مملکت مغول اعظم (نویسنده: افسر سویدنی غلام یا بردۀ میرویس، برگردان: دکتور لعل زاد)

زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی، فصل چهارم – سفر میرویس به دربار مغول اعظم (نویسنده: افسر سویدنی غلام یا بردۀ میرویس.، برگردان: دکتور لعل زاد)

زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی، فصل سوم – تولد، ختنه و آموزش میرویس (نویسنده: افسر سویدنی غلام یا بردۀ میرویس، برگردان: دکتور لعل زاد)

زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی، فصل دوم – آمادگی محمد باقر برای جنگ و اشغال کندهار (نویسنده: افسر سویدنی غلام یا بردۀ میرویس، برگردان: دکتور لعل زاد)

زندگینامۀ میرویس کندهار یا شهزادۀ پارسی (نویسنده: افسر سویدنی غلام یا بردۀ میرویس، برگردان: دکتور لعل زاد)

سرزمین های ما در منابع پس از اسلام (لعل زاد)

سفرنامۀ ویلیام مورکرافت درسال 1824 م ،پشاور، کابل، کندز و بخارا- فصل اول – حرکت از پشاور به طرف کابل (برگردان: دکتورلعل زاد)

متن نامۀ دانا روهرابکر به زلمی خلیل زاد (برگردان: لعل زاد)

متن سخنرانی حامد کرزی، رئیس جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس بین المللی افغانستان - شهر بن، آلمان

مکالمه تیلفونی احمدشاه مسعود و ملا عمر (نوشتۀ روی گوتمن، برگردان دکتور لعل زاد)

نام های تاریخی و جغرافیای قدیم سرزمین های آریائیها، پارس، ایران، آریانا و خراسان در منابع پیش از اسلام، اثری از لعل زاد

چگونگی امضای معاهده دیورند از زبان امیر عبدالرحمان (لعل زاد)

افغانستان در منابع تاریخی (لعل زاد)

افغانستان کنونی در نقشه های دیروزی (اثرری از داکتر لعل زاد)

متن لایحه یا پیشنهاد روهرابکر و گوهمیرت به کمیته امور خارجۀ مجلس نمایندگان امریکا در مورد غیرمتمرکز ساختن قدرت در افغانستان ( برگردان: لعل زاد)

راه حل مشکلات قومی در افغانستان، غیرمتمرکز ساختن قدرت قبل از خروج ایالات متحده (نویسنده: توماس بارفیلد، پروفیسورانتروپولوژی دردانشگاه بوستون، برگردان: لعل زاد)

تاجیکان در منابع تاریخی (داکتر لعل زاد)

نامهای تاريخی و جغرافيایی قديمی سرزمين های آريایی ها ، پارس، آريانا، ايران و خراسان، قسمت دوم (پروفیسور لعلزاد)

بحثی پيرامون زمينه های برگزاری انتخابات سالم در افغانستان ( دوکتور لعل زاد)

بحثی پيرامون زمينه های برگزاری انتخابات سالم در افغانستان ( دوکتور لعل زاد)

آريانای جعلی و افغانستان خیالی (دوکتور لعل زاد)

 به ادامه بحثی پيرامون نامهای تاريخی و جغرافيای قديمی سرزمينهای آريائيها، پارس، آريانا، ايران و خراسان (دوکتور لعل زاد)

آريانای جعلی و افغانستان خیالی (دوکتور لعل زاد)

مقایسۀ برگهای از تاریخ در مورد جرگۀ احمد خان ابدالی و صابر شاه کابلی؟ (پروفیسورلعلزاد)

هويت ، ملت و ناسيوناليسم در عصرحاضر (پروفيسور دوکتور  لعل زاد)

آرامگاه ناصر خسرو نيازمند توجه جدی است ( دوکتور لعل زاد)

آی خانم خون می گيريد (دوکتور لعل زاد)

بحثی پيرامون راه های ايجاد وحدت ملی در کشور ( دوکتور لعل زاد)