به اقتفای غزل  زیبای شاد روان استاد علی اصغربشیر  هروی

که به این مطلع شروع میشود:

 

 غم مخور بلبل  بیدل که بهار  آمدنیست

غنچه بشگفتنی و لاله به بار آمدنیست

سروده شده.

 

 

شاهد مقصود

 

مژده ای دل خبر از یار و دیار آمدنیست

نخل امید وطن  باز به بار آمدنیست

 

صبر باید که شتا بگذرد و دی آید

موسم فصل و گل و لاله به بار آمدنیست

 

دشمن دون بنگر !شام وطن صبح شود

به سرا پرده ی ما امن و قرار آمدنیست

 

سر هر فتنه گرو قاتل بی ترس خدای

عاقبت در رسن و چوبه ی دار آمدنیست

 

بهر اعمار وطن گر بکشیم نقش درست

ملک ما در صف گیتی  چو نگار آمدنیست

 

عاقبت صلح رسد امن به کشور آید

خرمن ظلم ستمگر به شرار آمدنیست

 

کیست درباغ خبر مرغ نوآموزدهد

ظالم صیدگری بهر شکار آمدنیست

 

گرزاستاد(بشیر)یاد شود در محفل

شاعران نغمه سرا همچو هزار آمدنیست

 

غم مخور شاهد مقصود به بر نیست  ثنا

روزگاری شود آخر به کنار آمدنیست.

 

محمد اسحاق  ثنا

 

16 -10-2010

شهر وانکوور

کانادا .