پیکار پامیر

 23-08-2010

اثردیگری از داکترعبدالرحمن زمانی

 

 مطالعه ی اثرجدید ی بنام  " په آزاد سرحد کي خپلواکی غوشتونکي مبارزي . . ."  نگارش  تازه ی جناب دکتر عبدالرحمن زمانی که در روز های اخیر برایم  میسرگردید، بار دگر تحسین مرا برانگیخت و روی این دلایل :

الف) تاجاییکه اطلاع دارم، جناب دکترزمانی، علی رغم آنکه ازضربات وارده (اصابت گلوله دربدن)  خویش که در سالهای جهاد ضد اشغالگران روسی صورت گرفت، هنوز رنج میبرد، ولی همت بلند و احساس مسوولیت تاریخی و میهنی اش نمی گذارد که تنها رنج بَرَد و در پیله ی زنده گی شخصی فرو رود. پس، نگارش، چاپ و تکثیر اثر اخیرشان، بیانگرهمین همت و مسوولت انسانی و میهنی است.

ب) کارتحقیقی پیهم و بلاوقفه دران بخشهای تاریخی میهن عزیز ما که غالباً از نظر ها پنهان مانده اند. مثلاً، شرح تاریخ سرحد آزاد، سنگرهای ضد استعماری سرحد آزاد، چگونه گی جدا ساختن قطعات خاک نواحی سرحد افغانستان توسط انگلیسها ، سیاست ها و  مداخلات آنها در امورهستی و سرنوشت مردمان نواحی مذکور، بررسی و شناختاندن قوم و قبیله ی مومند به شمول اماکن تاریخی و شخصیت های مبارز وآزادیخواه آن، جنگهای ضد استعماری این قوم در مقاطع مختلف قرن بیستم، نقش روحانیون مبارز در این مناطق، نهضت پیر روشان، اقدامات و شیوه های کار استخباراتی انگلیسها در منطقه، فعالیتهای تخریبکارانه ی ملاهای مدرسه ی " دیوبند" و بالاخره ، زنده گی نامه و کارنامه های مبارزاتی غازی میرزمان خان کنری علیه استعمار انگلیس و خدمات شایان وی درجهت حصول استقلال سیاسی افغانستان و امثالهم، آن بخش ها و موضوعات دلچسب، خواندنی و دانستی اند که جناب داکترزمانی طی همین اثر تازه ی خویش به  شرح و بیان آن پرداخته است .

ج) جمع آوری ونشراشعار میهنی، مردمی و آزادیخواهانه ی شاعران  قوم  (مومند) مانند  " مَخی" ، " شریف"، " عبدالمستعان"،  " سیال مومند"، " وزیر"، " تورطالب" ، " حضرت ولی" و غیره ، آن بخش ارزشمند این اثر را تشکیل میدهند که جناب ( زمانی) با در نظر داشت اهمیت  فرهنگی – تاریخی آن، در واقع،  کار سودمندی را انجام داده است .

د) علاوه ازاستفاده ی بمورد از اسناد موثق که جناب ( زمانی) بدانها دسترسی یافته است، چاپ و نشر عکسهای بسیار جالب و مستند از غازیان افغان، صحنه های جنگ آزادیخواهان افغان علیه قشون انگلیس، نوع سلاح های غازیان و غیره ، بالذات بکرو دیدنی و جالب اند.

آنچه بر ارزش و مزیت این اثر می افزاید، همانا شیوه ی نگارش سّره و زیبای زبان ملی پشتو است که جناب داکترعبدالرحمن زمانی دراین کتاب بکار بسته است .

کتاب " په آزاد سرحد کي خپلواکی غوشتونکی مبارزي او د مومندو په مشهورو غزاگانو کی د غازی میرزمان خان ونده " در دوصد شصت و چهار صفحه با استفاده از کاغذ خوب ودیزاین عالی، با پُشتی مستحکم ، به تیراژ یکهزار جلد درشهر کابل پایتخت افغانستان عزیز به زیور چاپ آراسته شده است. جناب (زمانی) در صفحه ی سوم اثرخویش چنین تذکر میدهد :

" ترون  :  زما د نومیالي نیکه غازی میر زمان خان، دپردي شکیلاک په وراندی د نورو تولو سر شندونکو اتلانو او د گران هیواد دخپلواکی د لاري د توریالیو شهیدانو په درنو نومونو!"

علاقه مندان این اثربا ارزش میتوانند به ایمیل نمبر:

info@ZamaniFamily.com

یا به وبسایت آدرس :

www.ZamaniFamily.com

مراجعه فرمایند.

سلامتی و موفقیت بیشتر داکتر عبدالرحمن زمانی ، این فرزند آزاده ی میهن را آرزو میکنم.