مترجم :  پیکار پامیر

27-07-2010

 

زمزمه های استعماری پیرامون تجزیه ی افغانستان

 

در این اواخر، اجنت های استعمارجهانی بنام های " رابرت بلک ویل " و " جک کلی" ظاهراً بنام " کارشناس امورافغانستان"، " تحلیلگر سیاسی" و " دپلومات سابقه دار " و . . . با نگارش مقاله و ابراز نظر وتحلیل های من درآوردی و غرض آلود، زمزمه ی نا هنجار تجزیه و تقسیم افغانستان را سر داده اند. اینک، بهمین سلسله،  ترجمه ی دُز فشانی های " جک کلی" را که به زبان انگلیسی درشماره ی مورخ چهاردهم ماه جولای در " پوست گُز ِت " تحت عنوان " افغانستان را ازمیان بردارید " به نشر رسیده است ، تقدیم شما خواننده های عزیز مینمایم تا مُشت ناپاک استعمار بیرحم جهان و منطقه بیشتر باز گردد:

" افغانستان شاید به دو دلیل " گورستان امپراتوریها " نام گرفته باشد:   درسال 1842 میلادی به تعداد دوازده هزار افراد مُلکی و چهارهزارو پنجصد نفر سرباز که اکثریت آنها هندی الاصل بوده و فرمان شان بدست " سر. ویلیم . الفنستن" جنرال مشهور انگلیسی بود و از کابل عقب نشینی میکردند، توسط گوریلا ها {مبارزین افغانی} به رهبری اکبرخان قتل عام شدند. اما کابل پس از چند ماه، مجدداً توسط قوای انگلیس اشغال شد.

حادثه ی دوم، اشغال این کشور توسط شوروی وقت از1979 تا1989 میلادی بوده است. افغانستان، زاده ی استعمار است که توسط بریتانیا در قرن نزدهم بعنوان سپر میان روسیه  و هند برتانوی بوجود آورده شد.  انگلیسها همانند سایر سر زمین های استعماری شان، مثل افریقا و خاورمیانه، مردمانی را در این خطه رها کردند که از هم بسیار متفاوت بوده یکدیگر خویش را دوست ندارند. باساس آمار سی آی ای، چهل و دو فیصد این مردم پشتونها اند، بیست و هفت فیصد تاجکها و نُه فیصد هزاره و ازبک و متباقی ایماق، ترکمن و بلوچ میباشد. تنها سی و پنج فیصد افغانها به زبان پشتو صحبت میکنند، مناصفه ی مردم، دری زبان و بقیه همه به زبان ترکی حرف میزنند. برتانیه افغانستان را بحیث امپراتوری پشتونها ایجاد کرد که دران سایر نژاد ها هم می زیستند. ما به کوشش های مان غرض تأسیس یک دولت مرکزی قوی به دور حامد کرزی ادامه میدهیم، درحالیکه کرزی محبوبیتی در میان مردم نداشته فاسد و بی لیاقت است . وی همچنان در میان تاجکها و ازبکها نیز نا محبوب خواهد بود، زیرا او یک پشتون است . پس ، ادامه ی تلاشهای برتانیه { درساختن یک دولت قوی مرکزی} عملی است بر ضد منافع خود ما. طالبان کُلاً پشتوها هستند و اتحاد شمال که در اخراج طالبان با ما همکاری کردند، همه ازنژاد دیگراند. پس باید خیال یکجا ساختن نژاد های مختلف در یک خطه را از سر بدر کرد. میان افغانستان و تاجکستان، هفتصد و پنجاه مایل مرز مشترک وجود دارد،  بگذارهشت ملیون تاجک افغانستان با شش ملیون تاجک های ساکن در تاجکستان بپیوندند. همچنان، افغانستان چهارصد و پنجاه مایل مرز مشترک با ترکمنستان دارد، بگذارنهصد هزار ترکمن با چهار اعشاریه نُه ملیون ترکمن های ساکن ترکمنستان مدغم شوند و دو اعشاریه پنج ملیون ازبک افغانستان با داشتن مرز هشتاد و پنج مایلی با ازبکستان، همراه بیست و هشت ملیون ازبک دیگردر ازبکستان زنده گی کنند.  شاید سیزده ملیو ن پشتون افغانستان آرزو داشته باشند با بیست و هفت ملیون پشتون پاکستان بسر برند یا کشور جداگانه ی پشتونها را تشکیل دهند. پاکستان هم ساخته و پرداخته ی استعمار انگلیس است که پنجابی ها دران حاکم اند. "

یادداشت مترجم : هم میهنان گرامی! یکی ازتاکتیک های استعمارگران جهان اینست که بخاطردست یافتن به خطه و سرزمین مورد نقشه ی شان، ابتدا یک نظر، یک مقاله ویا یک تحلیل سیاسی را بصورت غیر مستقیم و ظاهراً بگونه ی ضمنی و شخصی در نشریه یی انتشارمیدهند تا از یکطرف نبض خواننده ها، سیاسیون وفرزندان سرزمین مورد نظر را دریابند و از سوی دیگر، تیر اول  را  بسوی هدف رها نمایند.

بنابران، به اعتقاد من، این، همان تیراول به سوی هدفی است که از مدتها بدین طرف روی آن برنامه ریزی صورت گرفته است . اگر از آمار و احصاییه های نا درست و من درآوردی "جک کلی" ها پیرامون فیصدی نفوس کشورمان صرف نظر نماییم ، از این حقیقت هرگزنمیتوانیم منصرف شویم که رویداد های سی سال اخیرافغانستان  ناشی از برنامه های شیطنت آمیز، استعماری و تجزیه طلبانه ی قدرتهای منطقه و حامیان جهانی آنها بوده است. افتراق ملی و استخوان شکنی های قومی و زبانی یی که ظاهراً توسط تفنگ بدستان حزبی و  تنظیمی و طالبی، قدم به قدم صورت گرفت و حتا یورش های مسلحانه ، ظالمانه و بیرحمانه ی به اصطلاح کوچی ها بالای اهالی بی بضاعت مناطق مرکزی افغانستان، دنباله ی همین برنامه های کثیف و سخیف استعماری میباشد تا زمینه ی تجزیه و تقسیم کشور ما را بیشتر از پیش مساعد گرداند.

اظهارات  رذیلانه و بی مسوولانه " جک کلی " مبنی بر تقسیمات سخاوتمندانه ی تاجکها، ازبکها ، ترکمن ها و . . . به کشور های شمال افغانستان و انضمام جنوب کشور با " سیزده ملیون پشتون " آن به خاک پاکستان و در نهایت، محو کشورریشه دار و کهنسالی بنام افغانستان ازروی نقشه ی دنیا، نباید از طرف فرزندان آگاه، میهن دوست ، فداکار و مبارز افغانستان عزیز لاجواب بماند.

به عقیده ی من، همه ی روشنفکران، وطندوستان، آزاده گان و فرزندان خلف مادر میهن باید کمپاین بزرگی را برضد چنین اظهارات و خیالات استعماری به راه بیندازند. در غیر آن، زهزنان استعماری با همدستی دلالان داخلی شان به سوی هدف نا ستوده و نا پا ک شان حرکت خواهند کرد.  که چنین مباد !