پیکارپامیر

16.06.2010

طالب پروریهای مقامات پاکستانی ادامه دارد

 خواننده های گرامی بیاد خواهند داشت که چندی قبل تبصره ی مختصری داشتیم در مورد سیاست ها، دست بازیها و دشمنی های جنرالان کینه توز ارتش پاکستان بر ضد منافع ملی مردم نجیب ما و ازان جمله، راجع به  جنرال حمید گل رییس سابق آی اس آی یا سازمان جاسوسی ارتش پاکستان  تبصره ی فشرده یی داشتیم و گفتیم که وی، دشمن ترین و سوگند خورده ترین عنصر پاکستانی برضد هستی و موجودیت سرزمین پدری ما ( افغانستان ) است. وی، علاوتاً در اکثر خرابی ها  و خونریزی هایی که تا کنون توسط تنظیم های جهادی، دهاره ی طالبان و گروه تروریستی دیگر در خاک پاک ما صورت گرفته و یا می گیرد، همین جنرال بد طینت و سایر همکاران وی نقش اساسی داشته و دارند.

دربحبوحه ی تدویر جرگه ی به اصطلاح صلح کرزی که در حقیقت ، یک نمایش سیاسی - تبلیغاتی و یک اقدام پُرخرچ و  میان خالی بود، جنرال حمید گل پاکستانی باز  دهن به یاوه گشود و طی یک مصاحبه با نشریه ی معتبر اشپیگل آلمان،  بتاریخ دوم ماه جون، علاوه از اهانت به ملت با شهامت افغانستان، مافی الضمیر نا پاکش را بیرون ریخت .

بمنظور آنکه خواننده  های عزیز ما در روشنی  بیشترقرار گرفته و متیقن شوند که اختیار اصلی دهاره ی طالبان، انفجارهای خونین  و ویرانگریهای وحشیانه ی آنها در دست خون آلود همین عناصر پلید استخباراتی میباشد، اینک ، نخست، بخشهایی از اظهارات این دشمن سوگند خورده ی مردم افغانستان را به نقل از نشریۀ شپیگل آلمان با هم میخوانیم ، البته ما تنها پاسخهای جنرال مذکور را در اینجا می آوریم و بمنظور اختصار گرایی درنوشتار خویش، از سوالهای خبرنگار شپیگل منصرف میشویم :

"... آقای کرزی که میخواهد در باره آتش بس با طالبان مذاکره نماید؛ این آتش بست {بس} غیر ممکن میباشد"

". . . طالبان به افغانستان برخواهند گشت و انتقام گیری آغاز خواهد شد "

" مصالحه با دولت افغانستان غیر ممکن است. ما با عروسک ها  صحبت نمی کنیم . صحبت ما فقط با بازیگران اصلی و بالا ترین رهبر اپوزیسیون ( ملاعمر) رهبر طالبان میباشد نه با امریکا و آقای کرزی که دیگر به تاریخ پیوسته است ."

" رهبران جهادی مانند سیاف و برهان الدین ربانی قطعاً با طالبان هیچ مشکلی نخواهند داشت"

{ مردم افغانستان}  میگویند که مخالف طالبان اند، ولی زمانیکه دالر پرداخته شود، دیگرکسی مخالف نیست . . . "

" من فکر میکنم که این اشتباه نیست که ده هزار نفری از خائنین  وهمدستان دولت در افغانستان کشته شوند. . . این خائن ها میتوانند با نیرو های امریکا از افغانستان خارج شوند، طوریکه دولت دست نشانده شوروی سابق و در راس آن داکتر نجیب خائن در سال 1989 با روسها فرار کرد. "

"{ طالبان داکترنجیب را در یک پایه برق حلق آویز کردند} افغانها در پنجهزار سال گذشته مشکل خود را همین طور حل نمودند آیا امریکا میتواند در ده سال تغییر در این مورد بوجود بیاورد؟ "

" در مذاکرات ، از همه مهمتر ، حضور رییس ارتش پاکستان آقای اشفاق کیانی میباشد  . پاکستان میخواهد امریکا از افغانستان خارج شود. عربستان سعودی هیچ نقشی را بازی نخواهد کرد . . . "

"قدرت های فوق العاده ی بزرگ آرام می میرند. ایالات متحده ی امریکا پنجاه سال وقت دارد، سپس دیگران جای آنرا خواهد گرفت . . . "

خواننده های گرامی ! گوشه هایی از اظهارات جنرال پاکستانی را که در برابر سوالات خبرنگار شپیگل آلمان ارائه نموده شنیدید. حال خود قضاوت فرمایید که این عنصراستخباراتی و جنرال یک کشور بیگانه چرا و روی چه انگیزه  بخود حق میدهد تا چنین بیخودانه و جنون زده سخن گوید ؟

 به اعتقاد ما موضوع از اینقرار است که اولتر از همه ، مقامات پاکستانی ظرف چند سال اخیر، به حد کافی در امور هستی و سرنوشت ُملک و ملت ما دخیل شده و تعداد زیادی از رهبران " جهادی و قیادی " ، افسران نظامی جناح خلق و تنظیم های جهادی ، برخی از مامورین عالی رتبه، تعدادی از وکلای پارلمان و منسوبین امنیتی افغانستان جنگزده را در خدمت دارند . علاوتاً، مقامات دغل باز پاکستانی از حمایت کشور های بزرگ جهان مانند امریکا، انگلیس، عربستان سعودی، چین  و اسراییل برخورداربوده  مطمئن هستند که رژیم های این کشورها از گفتارو کردار ناروای شان در حق ملت بی پناه افغانستان و نیز از  تروریست پروری های آشکار شان در خاک پاکستان،  منطقه و جهان  چشم می پوشند، چنانکه تا حال واضحاً چشم هم پوشیده اند.

دلیل عمده ی دیگر نزد جنرالان تبهکار پاکستانی اینست که افغانستان هنوز از داشتن یک دولت اصولی، مقتدر و  مستحکم و نیز از وجود  رهبران متین ، لایق و آزادمنش محروم است . مزید برآن، جانب پاکستان مطمئن است که همین اکنون جانب افغانی هرگز این درایت و شهامت را ندارد تا او و امثال او را از راه های  دپلوماتیک، اعتراضات سیاسی و روابط بین المللی  مؤخذه یا تنبه نماید.  حمید گل ها در پاکستان  به چاکری ، سر سپرده گی و وابسته گی همه جانبه ی دهاره ی طالبان به آی اس آی و انتجلنت سرویس  انگلیس مطمئن اند و میدانند که بدون امر و احکام مقامات مذکور، این گروه تبهکار هر گز نمیتوانند به اقدامی متوسل شوند. چنانکه ملاحظه میشود، همه روزه به گروه های چاکر پیشه ی خود دستور عملیات خونین در خاک افغانستان را صادر میکنند تا از یکطرف نیرو های ناتو را در مضیقه و خطرجانی و مالی  قرار دهند و از سوی دیگر ازاستقرار اوضاع و احوال صلح آمیز در کشور ما جلو گیری نمایند.  زیرا نه حضورنیروهای ناتو درافغانستان به نفع جانب پاکستان است و نه آرامی، آبادی و امنیت سراسری در این کشور.

نکته ی جالبتر اینست که جنرال حمید گل و ایادی وی مطمئن هستند که امریکا و   ناتو هرگز آنها را بخاطر داشتن روابط مستحکم اربابی و غلام با طالبان و سایر تروریستان و آدمکُشان عربی و عجمی  تحت فشار قوی  قرار نمیدهد، چنانکه امریکا  تا اکنون پیرامون  موجودیت و فعالیت  شورای عالی طالبان در شهر کویته ی پاکستان هیچ حرف و سخنی بر لب نیاورده است . چنانکه در یک گزارش تازه از سوی مدرسه ی اقتصاد لندن ( ال. اس. ای)، با صراحت گفته شده که  آی . اس . آی به طالبان افغان پول، آموزش و  پناهگاه میدهد. در گزارش مذکور همچنان افشا شده که " حمایت از طالبان سیاست رسمی دستگاه اطلاعات پاکستان است و این حمایت بسیار گسترده است "

همچنان دربخشی از این گزارش آمده است که : " شماری از فرماندهان محلی طالبان که برای تهیه این گزارشبا آنها مصاحبه شده، ادعا کرده اند که نمایندگان آی. اس . آی حتی در جلسات شورای رهبری طالبان شرکت میکنند . "

 جنرالان پاکستانی،  کاملاً آگاه هستند که کرزی بحیث رییس جمهور افغانستان نه تنها شخص بی اراده ، نا مصمم ، قوم پرست  و متمایل به گروه طالبان و حزب اسلامی گلبدین  است ، بلکه میتواند درتبانی با اربابان خارجی اش، در مسلط سازی سیاست های شیطنت آمیز حکومت پاکستان در افغانستان همکار باشد.  حمید گل  درعین حال، ازبرنامه ها ی اسرار آمیز و اقدامات استعماری کشور های بزرگ مانند امریکا و انگلیس و . . . علیه خاک پاک افغانستان مطلع بوده و حتا خودش مجری بسا برنامه های اینچنانی علیه افغان و افغانستان بوده است .  بنابر همین اطمینان، این شیطان زاده ی پاکستانی میخواهد اقدامات و اظهارات گستاخانه ، کین توزانه و بی باکانه اش در برابرملت فدا کار، رنج کشیده  و آزاده ی افغانستان را ادامه دهد.

اگرچنین نباشد که گفته آمد، یک جنرال  پاکستانی چطور با بی باکی و بی حیایی، بجای کلمه ی " آنها" که  (طالبان) باشد، کلمه ی " ما" را که (مقامات پاکستانی) است، همیشه بکار می برد  و از آدرس گروه تروریستی طالبان حرف میزند؟  و نیز اگر حمید گل پاکستانی  مطمئن ، گستاخ و بی ادب نباشد، چگونه اظهار میدارد که  " در بازگشت طالبان انتقام گیری آغاز خواهد شد و ده هزار از خائنین به قتل خواهند رسید؟ " آیا این عنصرتروریست پرور، از نوشیدن خون هزارها انسان باشرف افغان چه درخاک ناپاک خود شان و چه در خطه ی خون گرفته ی ما هنوز سیراب نشده که باز هم آرزوی کشتار بیشتر در میهن عزیزما را دارد؟

باز، اگر کرزی و دار و دسته اش صاحب آبرو و شخصیت ملی با متانت  باشند ، جنرال حمید گل چطور بخود جرأت داده میگوید که " ما با عروسک ها مذاکره نمیکنیم " ؟

بسکه چون جوهر آیینه تماشا نظریم         می چکد خون تحیر ز رگ و ریشه ی ما.

خواننده  های عزیز و گرامی ! حال و احوال کشور ما  در موجودیت و حاکمیت  گروهی بی بصیرت ، بی همت ، نا لایق و ضد منافع ملی ، متأسفانه چنین است که گفته شد و تا زمانیکه این " جمعیت آماسها " دست از سر مردم ما برندارند، وضع و حال بهتر از این نخواهیم داشت  . بنابران، بار دیگر باید تأکید کرد که  تا وقتی که   فرزندان اصیل ، دلسوز، آگاه و آزاده ی این سر زمین با مردم دلیر و سلحشور خود دست در دست هم نداده و مرحله ی دیگری از جدیت ، خیزش و  مبارزه را غرض طرد مفسدین ، خائنین ، معامله گران و بیگانه پرستان رنگارنگ (مذهبی و غیر مذهبی )  از این خطه ی کهن آغاز نکنند، هرگز به سوی آزادی، امنیت ، بهبودی و بهروزی نخواهیم رفت.

به امید فردای روشن و سرنوشت بهتر !