گزارش از :  پیکار پامیر

 24-07-09

 

ستدیوی جدید تلویزیون " سیمای شرق " افتتاح شد

 

به روز یکشنبه  مورخ 12 ماه جولای سالجاری، ستدیوی جدید برنامه های تلویزیونی سیمای شرق در شهر تورنتو رسما افتتاح گردید.

محفلی که به این مناسبت در دفترو ستد یو ی مذکور دایر شده بود، عده یی از شاعران، نویسنده گان ، فرهنگیان و نشریه داران شهر تورنتو به شمول همکاران دایمی سیمای شرق اشتراک نموده بودند.  محفل ساعت 2 بعد از ظهر با سخنان کوتاهی از محترم عزیز نایل متصدی برنامه های سیمای شرق آغاز و پس از قطع نوار توسط آقای نایل و همسر محترمه ی شان ( خانم پلاتین ) ، تالار ستدیو و ملحقات آن که با در نظر داشت ایجابات عصر جدید ساخته و آماده شده است ، به شمول بخش اتحادیه  ی سینماگران افغان – کانادا افتتاح گردید.

آقای نایل ضمن صحبتی در این محفل گفتند که ستدیوی سیمای شرق نه تنها به منظورتهیه ی برنامه های تلویزیونی " افغان هنداره " در کانادا و سیمای شرق در سراسر جهان که هر هفته ساعت 7 شام چهار شنبه ها از طریق شبکه ی جهانی " پیام افغان"  به نشر میرسد، مورد استفاده  قرار می گیرد، بلکه در خدمت فلم سازان ، هنرمندان و جوانان علاقه مند به موسیقی نیز قرار خواهد داشت.  ایشان علاوه نمودند که در ستدیوی جدید ، تهیه ، تنظیم و " ایدت "  کِلپ های موسیقی به صورت فنی و دیجتال نیز صورت خواهد گرفت . ضمنا آقای نایل از همکاری و هم یاری یکعده از ذواتی که ظرف شانزده سال فعالیت های نشراتی سیمای شرق به نحوی از انحا در کنارش قرار داشته اند و نیز از همکاریهای بی شایبه ی محترم نور هاشم ابیر کمره مین ، دایرکتر و فلم بردار ورزیده ی کشور اظهارسپاس کرد.

خانم پلاتین همسر آقای نایل اظهار داشت که هر چند از ناحیه  نشر و پخش برنامه های تلویزیونی تا حال عاید کافی نصیب شان نشده است ، اما خوشحال اند که این ستدیو در هر حال در خدمت وطن و هموطن قرار دارد و هر کسی خواسته باشد با برنامه های سیمای شرق به هر نحوی که

 

 

خود میتواند و علاقه مند است همکاری نماید، دروازه ی آن به رویش گشوده خواهد بود، هنرمندان عزیز ما در شهر تورنتو باید در بخشهای موسیقی ، فلم ، درامه و غیره همکاری نمایند تا برنامه ها رنگین تر و مفید تر از قبل باشد.  خانم پلاتین همچنان از صاحبان پیشه و تجارت در شهر تورنتو که با سپردن آگاهی های شان به تلویزیون ، آنها را کمک میکنند ، اظهار تشکرنمود.

تعدادی از مدعوین ازقبیل محترم نوابی شادکام، استاد شمس الدین مسرور، قاضی موسی هستی ، انجنیر عارف مراد و محترمه حنیفه فریور مدیر مسوول ماهنامه ی پیام روز و نیز آقایان عبید ورکزی ، انجنیرعارف مراد،  غالب ، عقاب ، لعزاد و ضیا افضلی هم صحبت های مختصری داشتند .

در پایان ، حضار غرض صرف چای و ناشتای مفصلی دعوت شدند که از جانب اداره ی سیمای شرق تهیه شده بود .  محفل ساعت چهار و نیم بعد از ظهرخاتمه یافت .