استخاره های انتخاباتیک

 

به انتخاب تو گفتم که استخاره کنم

اشاره شد که به سوی تو من اشاره کنم

 

اجابت از من و امر از خدا، نشد که دگر

رقیب و رخصت ِ انگولکش نظاره کنم

 

خلاف امر الهی، قلمزنان فضول

ورق ورق که نویسند پاره پاره کنم

 

کسی که تلفن غیبی نداشت، مرگش باد

زبان ندانی ِ اموات را چه چاره کنم؟

 

به کارخلق دگر رغبتی نمانده مرا

خوشم که در عوضش کار ماهواره کنم

 

به سرنیآمده دوران علم، پس من هم

کمی زفضل غریب خود آشکاره کنم

 

                                 27 جون 2009، هامبورگ، کاکه تیغون

 

www.kaaka-taighoon.blogfa.com