عصریک جنگ

 

پس از 1947 امریکا تلاش کرده که رهبری وکنترول قسمت اعظم تغیراتی که در سراسر جهان پیش می آید به دست گیرد اما ایالات متحد در مقابل بحرانها و وقایع هر جا که پیش آمده وهرزمان که اتفاق افتاده عکس العمل بدون تفکر و منطق نشان داده واز اشتباهی به اشتباهی دیگر رسیده که متاسفانه این اشتباهات پی درپی جهان را چنان آشفته ساخته که در هیچ زمانی تا حدود امروز آشفته وخطرناک نبوده هم برای خود و هم برای جهانیان البته بیشتر ازهمه امروز دامنگیر خود ایالات متحد شده افکار عمومی نسبت به ایالات متحده به صورت پایدار و با صراحت تمام از همه مناطق جهان نه صرفا کشورهای عرب واسلامی که حتی دراروپا و امریکا حالت انتقادی به خودگرفته است.که همه ناشی از جانبه گرایی نظامی ودخالت در امور ملت ها بوده .

امریکا سیاست های نادرستی را که بعد از 1950 در کشمکش با انگلیس بر سر منابع نفت خیز خاورمیانه در جهت حمایت از نظام های سنتی و دیکتاتور به خاطر چشیدن هر چه بیشتر منابع نفتی و طرد انگلیس از منطقه اتخاذ کرده بود البته که باتاسف جنبش های سکولار و ملی گرا تضعیف که حتی سرکوب شدند که تغیری حکومت در ایران و مصر به دست دیکتاتوران اغاز بی ثباتی و اشتباه بزرگ امریکا در منطقه بود.

همچنان در دوران جنگ سرد امریکا بامنطقی کردن ضدیت با کمونیسم نوعی بر خورد فرصت طلبانه کرد کاررا با شور و حرارت به گونه انجام دادکه پاد زهر بر علیه گروه های چپ گرا و ملی گرا که بیم همکاری آنان با شوروی می رفت افشاند ودرنتیجه از جنبش های سنتی ارتجاعی تندرو اسلام گرا استقبال کرد.

با این کار اینک بحران دایمی در جهان اسلام که از مدیترانه تا آسیایی جنوبی را فراگرفته به وجود آورده است .

دقیقا سیاست مشابه را در افغانستان دنبال کرد  امریکا با هدف به خاک  مالیدن پوز اتحاد شوروی که در حقیقت جواب ویتنام بود چنانچه ریس اسبق سازمان سیا در 1996 در خاطراتش می نویسند " این یک پیروزی عظیم بود در این شرایط افغانها می توانستند به جنگهای شان با یک دیگر ادامه دهند اصلا برای کسی اهمیت نداشت "

امریکا متوسل به گروهای سنتی وتندرو ارتجاعی اسلامی و قدرت طلب شدند که اسامه بن لادن رهبر شبکه القاعده یکی از متحدان امریکا در دوران جنگ علیه شوروی بود و مسولیت تهیه جنگجو و رساندن کمک های امریکا به تندروان اسلامی را در 1980 به عنوان مبارز آزآدیخواه به عهده داشت .

در حقیقت امریکا به دلیل بلند پروازیهای نامحدودش دام را که برای شوروی پهن کرده بود اینک خودش در درون تله افتاده است این واقعیت است همان جنگ جویان که از بودجه و اسلحه امریکا برای شکست شوروی ها در طول ده 1980 استفاده می کردند

در طول ده 1990 مهم ترین مخالفت ها را در مقابل خود امریکا سازماندهی کرد که حادثه 11 سپتامبر صحه بر این بود اما هرگز 11 سپتامبر جوابی در مقابل مداخلات و جانبه گرایی نظامی امریکا نشد بلکه بیشتر از همه به جانبه گرایی نظامی شدت بخشید و بهانه شد کاملا به غیر مقید بودن امریکا از همه متحدانش.

 جنگ را امریکا بر علیه مبارزان آزآدیخواه دیروز و توروریسم امروز اعلان کرد اما امریکا غافلی بر این، زمان که جنگ آغاز می شود هیچ کس بازتاب و نتایج انرا نمی تواند پیش بینی کند با انکه خود در کوریا و ویتنام تجربه داشت.

جنگ علیه تروریسم پایان نخواهد داشت بلکه به آشفتگی وهرج ومرج خواهد افزود ودر نتیجه هم هر چه شود درنفع تروریسم خواهد بود.

امریکا با اغاز جنگ علیه تروریسم از لحاظ نظامی در افغانستان پیروز شد ودر میدان فاتح بر آمد اما این جنگ منطقه را سخت اشفته ساخته این جنگ کشورهای پاکستان و عربستان را شاید در حدی مرگبار ضعیف کرده.

اما و هزار اما که عدم به کارگیری برنامه های درستی دولت سازی و ملت سازی پس از جنگ افغانستان را دوباره به کشور خطرناک تبدل کرد و فرصت داد تا اشفتگی منطقه بیشتر و بیشتر شود.

بازهم جنایت دیگر، تجاوز امریکا به عراق اشفتگی را در سراسر جهان دو برابر ساخت بین بن لادن و صدام هیچ رابطه وجود نداشت ولی تجاوز امریکا عطش تروریسم را به خوبی توانست در تمام جهان افزایش دهند ودر حقیقت امریکا با این تجاوز خود را وارد صحنه مبارزه با افکار عمومی خصوصا جهان اسلام ساخت و جمهوری های سابق شوروی که به درجات مختلف از فساد اداری،فقر،استبداد رنج می برند کاملا زمینه برای  رشد تند روی مساعد شده

تند روی در کشمیر و اختلافات مرزی میان هند و پاکستان که هر دو به سلاح کشتار جمعی مسلح است هر روز منطقه را تهدید می کند تقابل هولناک هند و پاکستان در 2001 و پس از حادثه بمبی در 2008 این واقعیت را نمایان کرد که اعمال اشتباهات امریکا چقدر تعادل ژیوپولیتیک تمام منطقه اسیایی جنوبی را بر هم زده است.

گسترش فن آوری هسته ای ، تجهیزات کشتار جمعی از دیگر مصیبت های است که مناطق وسیعی از جهان را به مراتب خطرناک تر کرده است چنانچه چندی قبل البرادعی نگرانی خود را از این مسله اعلام داشت و هیچ تضمینی در جهت صلح امیز بودن این سلاح ها وجود ندارد.

 

 جانبه گرایی نظامی امریکا ،دخالت در امور کشور ها و منطقه و یک قطبی بودن دنیا برای بعضی کشور ها قابل قبول نیست .چین بارشد اقتصادی حیرت انگیزی که دارد این جانبه گرایی امریکا را تحمل نمی کند و همچنان روسیه در گرجستان جواب جانبه گرایی نظامی امریکا را داد .

امروز امریکا دنیا را بی نظم ساخته وهیچ چیز از نظم بر خوردار نیست و هیچ اقدامی پیشگیرانه ای هم وجود ندارد کاملاعصر هرج ومرج و با گذشت هر روز به عصر یک جنگ نزدیک می شویم.

 

                                        

                                                  سلطان حسین