طنز

از قلم فضل الرحیم رحیم

 

کنفرانس مشترک مطبوعاتی کاندیدان محدود ریاست جمهوری .

 

گردانندهء کنفرانس با احساساتی که از عمق معده اش برخاسته  و  با حرارت جگر سوز همراه بود خطاب به حاضرین چنین گفت :

خبرکناران محترم ، شما بهتر ، بیشتر ، تمام تر ، کامل تر ، مفصل تر و خالص تر در جریان هستید و می فهمید و اگاه هستید که امسال در همین نزدیکی ها و عنقریب به خیر و انشاالله  به پول و سرمایه  خارجی یک انتخابات کاملاً کاغذ پیچ خارجی از تولیدات ناب ، مشهور ترین کمپنی تولید انتخابات  در کشور ما چالان و به کار انداخته می شود که بخاطر پوشش خارجی بودنش یک مسابقه ء پر مصرف  معمائی تحت نام انتخابات ریس صاحب جمهور براه انداخته شده  که اینک عدهء محدودی که تعداد شان از 10+10+10+10+4= 44 نفرک محدود خوشبختانه پائین نرفته خود را به انجام همین کارک آماده باش ساخته اند که از روی تصادف همی شان در برابر شما بیخار نشسته و اماده هستند که به پرسش های شما مردانه وار جواب بگویند . این شما و این هم شمار محدود کاندیدان ریاست جمهوری .

 

خبرنگار آژانس گنس :

من از کاندید ممتاز ، می پرسم که بالاخره طرح شما برای آبادی خاک ، خاکدان شده ی ما چیست ؟

کاندید ممتاز:

- تشکر از خبرکنار آژانس گنس ، که سلسله مراتب را در نظر گرفتند و سوالی خوبی را مطرح نمودند . باید خاطر نشان بسازم که آبادی و آباد سازی در قاموس ما دو شکل تعریف شده ، درج شده و نقل شده است .

1-  شکلی است که آبادی از داخل کشور ما اغاز می شود و بر همسایه ها و کشور های خارجی تاثیر می برد  که من و همد ستان من با این شکل بیخی مخالف و اشتی ناپذیر هستیم .

2- شکلی است که از خارج اغاز می شود آهسته ،آهسته ، آهسته  یک وقتی نی یک وقتی  به داخل کشور ما انشاالله میرسد که پروسه این شکل یعنی شکل دوم در همین هفت سال از" دوبی " اغاز شده است .

خبر نگار آژانس بد خوی :

شما کاندیدان غیر از عکس های رنگارنگ ، پروگرامی هم برای ارایه کردن دارید یا نی ؟

یک تعداد زیادی کاندیدان به یک آواز :

- رنگ ما ببین و حال ما بپرس ، چهره های  هر کدام ما بیانگر پروگرام ها و نیات ماست .........

خبرنگار  آژانس چرٌتی :

پرسش من متوجه شما کاندید صاحب است . هدف شما از کاندید شد ن چیست ؟

کاندید  :

قربان یک شب من آرام و قرار در خانه ام خوابیده بودم که یک نفر مرا ناحق از خواب بیدار کرد و برایم جنجال خلق کرد . هر قدر کوشش کردم که این آدم را به عدالت بکشانم نشد که نشد با خود تصمیم گرفتم که خود را کاندید ریاست جمهوری بسازم  می شود چانس یار ی کند و ریس صاحب جمهور شوم و انوقت انتقامم را از ان نفر بگیرم .

خبرنگار  آژانس بی خود:

 اگر شما محترم فعلاً حاضر باشد به سوالم لطفاً  پاسخ بگوید ، شما اگر چانس اوردید و ریس صاحب جمهور شدید بیشتر چی کار های خوبی برای مملکت ما انجام می دهید .

کاندید  :

من تلاش می کنم که تا مناسبت پاکستان و روسیه که برهم و درهم است را بهتر بسازم .

خبرنگار آژانس نق و فق :

شما کاندید صاحب محترم ، اگر شما موفق شدید و چوکی ریاست جمهور را کمائی نموددید. در مورد ختم جنگ چی برنامه دارید ؟

کاندید :

برادر ، جنگ از صلاحیت های ریس جمهور کشور ما نیست ، باز هم اگر چانس یار کرد به تخت و بخت ریاست جمهور رسید م با مقامات خارجی یک رقم نی رقم خپ کرده این موضوع را مطرح می کنم که " آسیاب بابه هم اگر است  به نوبت " پیشنهاد می کنم که آسیاب را به جای دیگر انتقال بدهند تشویش نکنید یک چاره می کنیم انشاالله .

در همین لحظه برق تالار با شنید ن اینطور جواب کلان بالا بلند ، دو پای داشت دو پای دیگر هم قرض کرد رفت که رفت و کنفرانس مطبوعاتی از شد ت  تاریکی  ناتمام ماند که ماند ..................................ختم

17.05.2009