روزنامه ی گلوب ان میل- مورخ 21مارچ 2009م

مترجم  :  پیکار پامیر - تورنتو  

مقامات دولتی افغانستان مشغول تجارت مواد مخدر اند

( سیاست مداران کابل از قاچاقبران مواد مخدر حمایت میکنند تا طالبان را کمک کرده باشند) 

روزنامه ی انگلیسی زبان تورنتو ( گلوب ان میل ) ، نتیجه ی یکسلسله تحقیقات مبنی بر اشتغال کارمندان عالیربته دولت افغانستان در امور قاچاق مواد مخدر را در شماره ی مورخ 21 ماه مارچ امسال به نشر رسا نیده است که به قلم (گرام سمت) از کابل فرستاده شده است . برای آنکه هموطنان گرامی و همزبانان عزیزاز جریانات پشت پرده مطلع شوند، اینک ترجمه ی فارسی دری آنرا به توجه میرسانیم :

"  یک گروپ تمرین دیده ی پولیس افغانی اخیرا موترحامل  یکی از قاچاقبران مشهور مواد مخدر بنام سید جان را در میان کوه های سنگی میان کابل – جلال آباد به دام انداخت. این عملیات ، چنان سریع انجام داده شد که دو تن از بادیگار های مسلح سید جان مجال نیافتند تا دست به ماشه برند. پولیس طی این عملیات ، مقدار یکصد و هشتاد و سه کیلو گرام هیرویین خالص را به دست آورد. اما، متعاقبا پولیس مبارزه با مواد مخدر متوجه شد که رفیق قدرتمند سید جان که آمر گروپ عملیاتی پولیس هم است ، از قاچاقبر مذکور حمایت میکند. زیرا  قاچاقبر،  نامه یی را به امضای جنرال محمد داوود داوود معاون وزارت امور داخله که بخش مبارزه علیه مواد مخدر را بعهده دارد، به پولیس نشان داد .  "

گزارش می افزاید :  " اسناد و مصاحبه ها نشان میدهند که جنرال داوود از نقل و انتقال مواد مخدر حراست مینماید، در حالیکه وی هزاران افسر را سوگند میدهد تا علیه تجارت این مواد ، مبارزه نمایند.  جنرال داوود در عین زمان متهم است که بخشی از مفاد سه ملیارد دالری تجارت مواد مخدر به وی تعلق می گیرد. جنرال داوود، ضمن یک تماس تلفونی ، دخالتش درفساد مواد مخدر را رد کرده گفت :  معلومات شما کاملا غلط است و این ، به حیثییت ژورنالیسم شرم آورمیباشد . "

روزنامه می افزاید : " تحقیقات گلوب ان میل میرساند که جنرال داوود با شبکه ی عملیات قاچاقمواد مخدر در چهار چوب اداره ی حکومت کابل ارتباط دارد . این ، همان اقدامات مثلث زهرآگین فساد رسمی است که با قا چاقبران  کار کرده و نهایتا به نفع طالبان منجر می شود. بعضی از مقامات بین المللی هنوز هم میگو یند فساد محدود به کارمندانی است که حقوق نا چیز دارند،  اما، با افزایش معلومات و اظهارات شاهدان، با نظر هیلری کلنتن وزیر امور خارجه ی امریکا موافقت دارند که گفته است : افغانستان سر زمین مواد مخد است و امریکا در مورد شبکه ی فساد رسمی که بخشی از دولت را تشکیل داده و برای منفعت  غیر قانونی خویش کار می کنند، نگران می باشد . "

روزنامه می نویسد :  " این ، برای کانادا و سایر کشور های عضو ناتو یک پرابلم است . پروبلم نه تنها بخاطر آنست که افغانستان مقدار زیاد هیرویین  را در خیابان های خود عرضه میدارد ، بلکه  برای آنست که فساد گسترده ی موجود، هم پول گزاف و هم جان ها را در راه حمایت از حکومت کابل به هدر می برد.  مهم تر از همه اینکه صدور هیرویین  موجب می شود که سلاح و مهمات وارد کشور شود. یعنی قدرت آتش به کسانی می بخشد که سر بازان کانادایی را به قتل می رسا نند . اعتقاد وجود دارد که شخص مهم حکومت کابل ( جنرال داوود) در داخل اداره ی افغانستا ن، در معاملات  مواد مخدر در خط دشمن کار می کند و در واقع، پول نقد و سلاح را برای شورشیان مهیا می سازد.  یکی از بدنام ترین و رسوا ترین شعبه در کابل، بخش پولیس مبارزه با مواد مخدر در چهار چوب وزارت داخله میباشد. جنرال داوود از وقتی که در سال 2004م  از طرف مقام ریاست جمهوری در بخش ضد مواد مخدردر چهار چوب وزارت داخله مقرر شد ،  مسوول ( سی . ان . پی . ای ) میباشد .  دیپارتمنتی که افرادش تا سه هزار تن بالا رفته است . یکی از افسران پولیس که با جنرال داوود کار می کند به شر ط آنکه نامش فاش نه شود ، گفت :  شما گرگ را بجای چوپان بالای گوسفندان انتخاب کردید.

روزنامه این نکته را نیز متذکر می شود که  صحبت در مورد قاچاقبران مواد مخدر در کابل میتواند خطرناک باشد. چنانکه یکی از قضاتی که دوسیه های مواد مخدر را فیصله می کرد ، در ماه دسامبر توسط افراد نقاب پوش از منزلش بیرون کشیده شد  و با شلیک گلوله به قتل رسید .  یکی از کسانی که در مورد جنرال داوود صحبت کرد ، نعمت الله نعمت است که بعنوان آمر مبارزه با مواد مخدر در ولایت قندوز کار می کرد.  وی طی یک مصاحبه با لوس انجلس تایم، جنرال داوود را متهم  به تجارت مواد مخدر و حمایت از قاچاقبران نمود. نعمت الله نعمت متعاقب همین مصاحبه در سال 2005م نا پدید شد.  دو منبع آگاه گفتند که مشاوران انگلیسی ضمن تماس با داوود، از وی تقاضای سلامتی نعمت الله را بعمل آورده بودند، چنانکه وی بعدا رها شد، مگر از وظیفه حگومتی استعفا داده به کار غیر فعا ل در مناطق مرکزی افغانستان مشغول شد .

حکومت کابل اکثرا تأکید بر عدم وجود مدارک موثق در مورد این کارمند عالیرتبه ( جنرال داوود) می نماید . سخنان خانم کلنتن مبنی بر اینکه  " افغانستان سر زمین مواد مخدر است " اخیرا با خشم  از سوی حکومت رد شد.

حنیف اتمر آمر جنرال داوود، طی یک  گفت و گودر ماه های اخیر ، از نیرو های مبارزه علیه مواد مخدر دفاع نمود.  وقتی آقای اتمر در خزان سال گذشته بحیث وزیر داخله تعیین شد ، دپلوماتان خارجی در زمینه خوشبین بودند که وی در قسمت تصفیه ی اداره ی فاسد پولیس توجه مبذول خواهد داشت ."    وزیر داخله میگوید : " از هنگامی که پست وزارت را اشغال کرده  ده تن از جنرالان پولیس را بر طرف نموده و عده ی دیگر را بخاطر انهماک شان به فساد، مجازات نموده است . "                                                                                                    شخص قوی  مرکزی که تا حال دست نخورده باقی مانده بازهم جنرال داوود می باشد. وزیر می گوید : " در صورتی علیه وی اقدام خواهد کرد که  اسناد ثابت کننده در دست باشد."  درحالیکه  عمده ترین سند ثابت کننده کاغذ هایی میباشد که هنگام دستگیری سید جان ، یکی از قاچاقبران مشهور به تاریخ نوزدهم  سال 2005 می باشد .   درقسمت مقدار حقیقی موادی که سید جان انتقال میداد، منابع رسمی نظرات متفاوت دارند. یکی میگوید 183 کیلو گرام ، دیگری اظهار میدارد 192 کیلو گرام  و شخص جنرال داوود این مقدار را 250 کیلو گرام تعیین کرده است . منابع  همچنان در مورد اینکه قاچاقبران موقع دستگیری ، یونیفورم  اداره ی مبارزه علیه مواد مخدر را به تن داشتند ، نظرمختلف دارند.  آنچه مسلم است اینست که او ( سید جان ) در ساحه ی توجه و حمایت جنرال داوود کار می کردتا آنکه با مدارک  غیر قابل انکار دستگیر گردید.  جرال داوود به وسیله ی نامه ی مورخ 15 ماه مارچ 2005 م خویش ، سیدجان را به حیث  " محترم حاجی " برای والی ایالت هلمند معرفی نموده تقاضا می کند تا از کمک و همکاری با وی دریغ نه شود.

چون نامه ، توسط جنرال داوود امضا شده بود ، والی  نیز از او بمثابه ی رییس اداره ی مبارزه با مواد مخدر اطاعت نمود.   هیئت بررسی ،  دو نامه ی دیگر را نیز بدست آورد که در عین ماه نوشته شده اند. یکی از این نامه ها از طرف والی هلمند عنوانی رییس پولیس آن ولایت غرض همکاری با سید جان میباشد و نامه ی دومی هدایت اولی  عنوانی پولیس را تکرار می کند.

یکی از خویشاوندان سید جان می گوید :  "  سید جان یک جوان سخت کوش و یک قاچاقبرماهر از ولایت هلمند است .  وی در دوران حاکمیت طالبان ، وظیفه ی حراست از یک ذخیره گاه تریاک در صحرا را بعهده گرفت  و بعدا در 2001م  ، خود به تجارت تریاک پرداخت. غرض رونق بخشیدن به کارش،  زمینه ی حمایت از دستگاه تولید و نقل و انتقال مواد را در حکومت جدید مهیا نمود.  یکی از حمایتگران بزرگ قاچاقبران، جنرال داوود است . سید جان برای حصول اجازه غرض عبور موتر حامل مواد، مبلغ پنجاه هزار دالر امریکایی برای جنرال داوود پرداخته است . وقتی در میان قاچاقبران  از رییس پولیس ضد مواد مخدر سخن گفته میشود، او را به نام  باس ) یاد میکنند. "                                                                                         Boss)

یک منبع دیگر گفت که اگرچه جنرال داوود از سید جان پول دریافت می کند، بازهم تقاضا دارد که سیدجان ، پنجاه در صد از مفاد فروشاتش را به وی بپردازد. "  تصور می رود، از وقتی که گروپ اداره ی مبارزه علیه مواد مخدر که بدون استیذان جنرال داوود، سیدجان را با موتر مملو از مواد مخدر دستگیر کرد، رابطه ی آندو برهم خورده باشد.  نشانه ها حاکی از آنست که جنرال داوود تلاش بخرچ داده  تا سید جان را از زندان رها نماید که این خود، زمینه  را برای شناسایی بیشتر خودش آماده می کند. این قاچاقبر جوان، بعدا به زندان هلمند منتقل گردید. 

یک منبع گفت : " یک مقام محلی در برابر اخذ یک اعشاریه  هشت ملیون روپیه پاکستانی که معادل بیست و هشت هزار دالر کانادایی می شود، او را از زندان آزادساخت  و معتقد است که سید جان همین اکنون بکارش در خارج از افغانستان ادامه میدهد. "

وقتی از جنرال داوود راجع به فرار سید جان  پرسیده شد ، اظهارداشت : " او در قبال فرار سید جان مسوولیت نه دارد. "  همچنان داوود، گزارشات مربوط به اخذ پول از سید جان و سایر قاچاقبران  را رد کرد . داوود افزود :  "  سید از زندان فرار کرد ، اما اگر خدا بخواهد او را تعقیب ، دستگیر و به زندان باز میگردانمش "

دستگیری دیگری  در تابستان 2005م  و بدون آگاهی جنرال داوود صورت گرفت که در اثر آن ، یک تانکر مملو از هفتصد کیلو گرام مواد خاک تریاک در حومه ی کابل بدست آمد. نور محمد درایور تانکر اجازه خواست تا یک شماره تلفون را دایل کند. پس ازدایل کردن نمبرتلفون، محافظین مسلح جنرال داوود به سرعت سر رسیدند و با تهدید  علیه افسران مبارزه علیه مواد مخدر، چنین فیصله کردند که تانکر مذکور به اداره مبارزه با مواد مخدر بر گردانیده شود، ولی معلوم نشد که مواد آنرا چه کردند؟  ککسانیکه شاهد رویداد بودند، گفتند که این کاملا واضحست که جنرال داوودسعی دارد برخی از فعالیت های مربوط به نقل و انتقال مواد را تحت حمایت خویش قرار دهد. داوود اظهارداشت که قاچاقبران در جا های غیر قابل دسترسی پراگنده اند.

جنرال داوود بمثابه ی جنگ سالار : وی در سال 1969م در ولایت تخار واقع در شمال افغانستان زاده شد و هنوز جوان بود که در جریان مقاومت ضد روسی داخل گردید.  داوود بعدا بخشی از افراد احمد شاه مسعود را تشکیل داد. پس از کشته شدن احمد شاه مسعود در سال 2001م  با امریکایی ها غرض راندن طالبان کار کرد . غربی ها متعاقب انتخابات ریاست جمهوری سال 2004ممتوجه شدند که غرض ساختن یک حکومت مرکزی قوی ، جنگ سالارانی چون جنرال داوود و افراد مسلح وی به درد نمیخوردند.  از او تقاضا بعمل آمد تا در موقف بلند حکومتی در کابل مشغول شود تا از اصل پایگاهش در شمال دور باشد. بعضی از مقامات رسمی ادعا میکنند که این استراتژی موثر بوده است . مثلا، دلیل می آورند که جنرال داوود دیگر در میان بزرگترین بخش جنگجویان شمال که از چهار تا شش هزار مرد تفنگدار را ظرف چهل و هشت ساعت گرد می آورد ،  مقامی نه دارد.  حمایت کننده گان جنرال داوود اظهار میدارند که تعدادزیادی از شخصیت های شناخته شده در کابل ، غرق در فساد مواد مخدر اند و راندن آنها از وظیفه ی رسمی شان ، راه  حل پروبلم ها نیست . آنها می افزایند که جنرال مذکور اکنون که به سن بالاتر رسیده ، اشتغالش  در امور مواد مخدر را کاهش داده است . خانم دوم وی شهروند ی امریکا را دارد و داوود شاید بخواهد بخاطر آنکه در آینده مقیم امریکا شود، خودش را تطهیرنماید.

یکی از شخصیت های امریکایی می گوید :  "  اصلا ح شدن  چنین کرکتر ها ، یک روند بطی میباشد. . . شما نه میتوانید راجع به آنها باساس سابقه ی شان قضاوت نمایید. شما باید در اطراف این نکته بیندیشید که آنها برای آینده ی کشور چه کرده میتوانند ؟ " ،  در حالیکه دیگران با این گفته مخالف بوده حل پروبلم  های ناشی از فساد را مهم و عاجل می پندارند.

گریچن پیتر ،  خبرنگار ( ای . بی . سی ) طی کتاب خویش به نام " ریشه ها ی ترور"  می نگارد:  " فساد جنگی و اشتغال دولتمردان افغانستان در امور قاچاق مواد مخدر، چالش قابل انتقاد در راه  دو باره سازی کشور و شکست دادن  طالبان است . تحقیق کننده گان، قاچاقبران مواد مخدر را سلاح های دیگری { علیه غربیان } تشخیص داده اند.  دو منبع غربی به این نتیجه رسیده اند که پنجاه  تا هفتاد در صد سلاح هایی که بدست شورشیان می رسد، با استفاده از شاهراه ها صورت می گیرد و این سهولت ها توسط عناصر فاسد درون حکومت افغانستان مهیا می شود و تفنگ و ساز و برگ دیگر از طریق کوه های برف گیر صورت می گیرد.  منفعت قا چاق سلاح زیاد است . مثلا ، یک میل کلشنکوف از تاجکستان  به قیمت یکصد تا یکصد و پنجاه دالر خریداری شده و هنگامیکه به میدان های جنگ در جنوب افغاسنان میرسد ، به قیمت چهار صد دالر فروخته می شود.  نکته اینست که عین سلاح بخاطر کشتن سر بازان کانادایی مورد استفاده قرار می گیرد.  بعباره ی دیگر ، دلیل اینست که کارمندان مفسد ی که این سلاح ها را میفروشند، از صحنه دور ساخته نه میشوند.

یکی از خویشاوندان  سید جان میگوید :  "  این حکومت به ما کار نه میکند.  ما از مواد مخدر نفرت داریم ، اما حکومت به پول اندوزی معتاد شده است .  "

                                                             (  پا  یا  ن  )