پیکار پامیر – تورنتو

21-01-09

 

  معرفی یک اثر جدید تاریخی

 

جبهه ی فراموش شده ی چترال و کنر

          

            (  جبهه ی چهارم )

 

آنانیکه  به تاریخ رشادت های استقلال طلبانه ی مردم عزیزما ، بخصوص بعنوان جانبازان مقاومت ملی در برابر استعمار هند برتانوی آگاهی دارند ، با نام  و نشان غرور آمیز غازی میر زمان خان کنری  نیز آشنا خواهند بود. 

غازی میر زمان خان کنری ، یکی از وطنپرستان شناخته شده ، همکارنزدیک غازی امان الله خان در معرکه ی استقلال طلبی ملی مردم افغانستان و شخصیت صاحب رسوخ ولایت کنر بود.  پس از وفات وی ، فرزندان  و وابسته گان این مرد آزادیخواه در دوران حاکمیت نادر و خانواده اش، سالهای درازی را یا در زندان های مخوف سیاسی  یا در تبعید گاه های درد ناک سپری نمودند.

اخیرا ، یکی از نواسه های دانشمند وی ، ( جناب داکتر عبدالرحمن زمانی ) که هر چند خود یک طبیب حاذق است ، ولی باساس ارثی که از پدر و پدرکلان نصیبتش شده و نیز بر وفق پذیرش مسوولیت تاریخی – فرهنگی در قبال سر نوشت میهن و مردمش ، اثرتحقیقی ارزشمندی را  تحت  عنوان  ( جنگ استرداد استقلال افغانستان – جبهه ی فراموش شده ی چترال و کنر ) تأ لیف و به زیور چاپ آراسته است .

این اثر تاریخی ،  نه تنها برای نخستین بار  " حقایق نهفته و حرفهای نا گفته ی جبهه ی چهارم" جنگ آزادیبخش  افغان و انگلیس را پیش چشم خواننده قرار میدهد ، بلکه بخشهای مهمی از اسناد ثبت شده ی استخباراتی مربوط به دفتر هند برتانوی را نیز افشا مینماید .

تاکنون ، حقایق و اسناد زیادی  در موارد تاریخی و سرنوشت خونین ملت افغانستان ، بگونه ی عمدی ازطرف خانواده ی نادر ،  یا نا بود گردیده و یا پنهان نگهداشته شده اند که حقایق مربوط به جبهه ی چهارم سومین جنگ استقلال خواهی مردم افغانستان تحت زعامت غازی امان الله خان، ازان جمله میباشد که اینک ، توسط همین اثر تازه بیرون داده میشود.

جریانات ، فتوحات و پیروزیهای جبهه ی چترال و کنر و رشادت های غازیان آن علیه استعمار هند برتانوی ، حتا متأ سفانه از چشم تیز بین  مؤ رخان  و محققان ما  در چند دهه ی اخیر نیزدور مانده بود .  علاقه مندان تاریخ کشور تا کنون تنها با سه جبهه ( قندهار – پکتیا و جلال آباد ) سر و کار داشته اند که از جمله این سه جبهه ی جنگ ، توجه وافر خواننده ی تاریخ معاصر میهن ما از سوی حاکمان مغرض به سوی جبهه ی پکتیا که  قیادت آنرا جنرال نادر بعهده داشت ،معطوف ساخته شده است ، درحالیکه هزاران تن از غازیان و فداکاران رشید افغان در جبهات دیگر ، بسیارصادقانه ، عاشقانه و  وطنپرستانه رزمیده اند و خوب هم رزمیده اند.   

اگرچه خوشبختانه در چند دهه ی اخیر ، با آب شدن یخ های استبداد سلطنت سابق و پنهانکاریهای ناشی ازان ، غازیان حقیقی از غاریان تصنعی  سوا شده  صادقان و خاینان به میهن مشخص تر شده اند ، ولی با آنهم ، حوادث خونین و پیچیده ی تاریخی کشور عزیز ما به تحقیق و تتبع بیشتر و عمیقتری نیاز دارد.  باید بعرض برسانم  که نتیجه ی یکی از این نوع تحقیقات و تتبعات ضروری تاریخی ، همین اثر تازه ی داکترعبدالرحمن زمانی است که مؤلف  موفق شده به آرشیف اسرار سیاسی – استخباراتی هند برتانوی در مورد جنگ سوم استقلال خواهی مردم افغانستان  دست یابد.

چگونه گی ساختمان جبهه ی قومی چترال و کنربه قیادت  میر زمان  خان کنری ، تعداد نفرات دو طرف جنگ ( افغان و انگلیس ) ، نوعیت سلاح و مهمات مورد استعمال، اسمای رهبران و غازیان جانب افغانی ، افسران موثر انگلیسی در جنگ ، نقشه های نظامی ، اسامی اقوام و محلات جنگ ، اسمای شهدای جنگ ، شخصیت هایی که مستحق مدال ها و خلعت ها ی شاهی و دولتی شناخته شده اند ، عکسهای جالب افسران مهم نظامی جبهات جنگ و حتا سرود های رزمی و محلی در این مورد ، از جمله ی محتویات و مندرجات بسیار جالب این اثر ارزشمند میباشد که تازه گی خاصی دارند.

اثر مذکور طی دوصد و بیست و شش صفحه با کاغذ بهتر و پشتی رنگه وضخیم  به تیراژ یکهزار جلد  از طرف موسسه ی انتشارات مسکا در شهر پشاور بچاپ رسیده است . مؤلف محترم ، اهداییه اش را در صفحه ی آغازین کتاب چنین درج کرده است :  " به پدر کلان نامورم ، غازی میر زمان خان کنری ، و تمام قهرمانان سر بکف و شهدای گلگون کفن جنگ استرداد استقلال کامل کشور عزیزما ( جنگ سوم افغان و انگلیس ) که زمین را زیر پای  امپراتوری بزرگ انگلیس به لرزه در آوردند. " 

علاوه از نگارش مقدمه توسط مؤلف ، آقایان  محمد آصف صمیم ، داکتر سید عبدالله کاظم و فضل غنی مجددی نیز تقریظ و تذکر عالمانه ی شان را شامل این اثر مفید تاریخی ساخته اند.

من ، در عین حالیکه تأ لیف و تکثیر این اثر پر محتوا را برای جناب داکتر عبدالرحمن زمانی تبریک عرض میکنم ، مطالعه ی آنرا برای محققان و علاقه مندان به مسایل تاریخی کشور ، صمیمانه سفارش مینمایم .  به امید انجام کار های بیشتر شان  !

آدرس انترنتی مؤلف : rzamni@netzero. net