گزارشگر :  پیکار پامیر – تورنتو

 

 

 دوازدهمین محفل ( کاروان شعر) درشهر تورنتو دایرگردید

 

روز جمعه بیست و هشتم ماه نوامبرسالجاری، دوازدهمین محفل ( کاروان شعر) با اشتراک عده ی زیادی از شاعران ، ادیبان ، نویسنده گان ، فرهنگیان و شعر دوستان افغان دایر گردید . این محفل که بگونه ی استثنایی در محل ( چوپان کباب هاوس) تدویر یافته بود ، ساعت هفت شام به گرداننده گی  دوشیزه ی با استعداد ( فروزان آصفی ) آغازگردید .  آنچه در این محفل توجه را بیشتراز گذشته  بخود جلب میکرد، بازهم پیام های صمیمانه ی شخصیت های فرهنگی و ادبی افغانستان از بیرون کانادا و تعدد ذواتی بود که اشتیاق دکلمه ی  سروده های شان را داشتند . بهمین ملحوظ ، برنامه تا ساعت دوازده  شب ادامه یافت. شاعرانی که طی این محفل اشعارخویش را دکلمه کردند آقایان  سعادت پنجشیری ، ربانی بغلانی ،هارون راعون، پیکار پامیر، احمد عاکفی،داکتر نورعلم، ویس ابراهیمی ( که شعر زیبای مولوی را دکلمه نمود) ،  شاه معین ، ظهوری، سیما فقیری، کبیر بختیاری، صدیقی للندری، ستاک ، ندیم ، سنیه اصیل، خان آغا سرور،غالب ، کامران پوپل، مختار دریا و سید ضیا الدین بودند که هریک باساس نوبت عقب مکروفون قرار گرفتند.

پیام هایی که به مناسبت یکساله گی  ( کاروان شعر) مواصلت نموده بود ، ازشاعر، پژوهشگر   و نویسنده ی شناخته شده ی کشور( داکتر صبورالله سیاه سنگ) ، حسین پویا متصدی سایت انترنتی ( ادیبان) و " انجمن ترکتباران "  افغانستان بود که هر کدام توسط آقای بختیاری ، داکترایماق و داکتر حسینه رسولی برای حضار قرایت گردید .

در نیمه های جریان برنامه ، تحفه یی که از طرف دست اندرکاران ( کاروان شعر) تهیه شده بود، غرض قدر دانی از همکاری حاجی فدا محمد الکوزی مالک (چوپان کباب هاوس ) از قبیل  اختصاص دادن سالون برای تدویر محفل  و تهیه ی طعام شب به صورت رایگان  برای همه ی اشتراک کننده گان  در این محفل، برایش اهدا گردید .  همچنان ، فلم مستند و مختصری که برخی از گوشه های محافل یازده گانه ی (کاروان شعر) را نشان میداد و از طرف مسوولین محافل تهیه شده بود نیز به روی پرده قرار داده شد. آقای سید مقصود برهان، با تقاضای فرصت از گرداننده ی برنامه،  زنده گینامه ی مختصر داکترلطیف جلالی و عبدالقادرعبهر دو فرهنگی و ادیب کشور را که اخیرا چشم از جهان فرو بسته اند، بیان نمود. آقای عبید ورکزی مسوول برنامه ی تلویزیونی ( نوید) نیز ضمن آنکه سخنانی در اطراف ضرورت  نقد بر نقد شعر و نکات دیگری در مورد برنامه های تلویزیونی  داشت ، بخشی از یک سروده ی رازق فانی را دکلمه نمود.

بخش واقعا دلچسب و مفید این محفل را نقد آقای میر حسین مهدوی شاعر و ژورنالیست جوان افغان  تشکیل میداد که در اطراف مجموعه ی شعری و سروده های طلسم شکنانه ی خانم بهار سعید صورت گرفت .  موصوف ، در عین حالیکه بخشهایی از اشعار ( بدعت گرایا نه ) ی بهار سعید را منحیث نمونه خواند، اظهار نمود که خانم بهارسعید پس از فروغ فرخزاد ، نخستین زن شاعرافغان است که در تحت شرایط مختنق ، سنتی و سر بسته ی جامعه ی  کنونی، التهاب عشق انسانی یک زن عاشق در برابرمعشوق ( مرد) خودش را در لابلای بند ها  و واژه ها ی شعری متبارز میسازد و تاریخ ادبیات جامعه ی ما حتما نام بهار را در ردیف زنان طلسم شکن افغانستان در ساحت شعر و ادب به ثبت خواهد رسا نید.

نوت :

فراموش نباید کرد که رابعه ی بلخی نیز یکی از زنان شاعر، شجیع و طلسم شکنی بود که تقریبا هزار سال پیش ، آنهم در یک محیط فوق العاده تعصب آمیز، سر بسته و مرد سالار، اشعار عاشقانه ی سوزناکش در برابر معشوق مرد خودش ( بکتاش) را پنهان نکرد تا اندرین راه،  سر باخت  و در خون پاکش غوطه ور گردید .  و امید واریم نقادان عزیز ما در این مورد نیز توجه مبذول فرمایند تا حق چنین عاشق جان باخته ی  بدعت گرا ی سر زمین مان نیز ادا شده بتواند .

محفل ( کاروان شعر) ، همانسان که توآم با محبت و صمیمیت انسانی و شاعرانه آغاز یافته بود ، با صفا و صمیمیت بیشتر، ساعت 12 نیمه شب پایان پذیرفت .