روزنامه ی گلوب ان میل – مورخ یازدهم جون

 

پیکار پامیر -  تورنتو  مترجم :

16-06-08

 

 

سازمان استخبارات پاکستان، به طالبان و رهبران القاعده تسهیلات فراهم میکند

                           

یک گزارش تحقیقاتی وزارت دفاع ایالات متحده ی امریکا که توسط موسسه ی " رند کارپوریشن ) صورت گرفته است  ، اخیرا  افشا نمود که سازمان  استخبارات نظامی پاکستان ، جهادیها  و رهبران القاعده را برضد سربازان امریکایی و متحدان آن در افغانستان کمک مینماید .

اینک ،  ترجمه ی دری گزارش  مذکور که در شماره ی  مورخ یازدهم ماه جون امسال گلوب ان میل بچاپ رسیده است ، به توجه رسا نیده میشود :

" طالبان که مرکز آنها در خاک پاکستان قرار دارد ، باید از میان بر داشته شوند ، در غیر آن ، سربازان امریکا ، کانادا و متحدان شان در جنگ علیه شورشیان در جنوب افغانستان دچار نا بودی خواهند بود  "

در گزارش همچنان آمده است :  "  ایالات متحده و سایر فعالین  بین المللی ضرورتا باید شورشیان و پایگاه های آنان در پاکستان را از میان بر دارند . هرگاه  ناکامی در این مورد بعمل آید ، تلاش های دراز مدت غرض دو باره سازی افغانستان  فلج خواهد شد  "

گزارش تحقیقاتی مذکور ، سازمان جاسوسی و منابع نظامی پاکستان  را متهم ساخته است که از طالبان  و رهبران القاعده  بگونه ی فعال حمایت کرده  پناهگاه  های امن برایشان در داخل خاک پاکستان فراهم مینمایند . "

گزارش می افزاید :  "  سلاح ها ، بمب های کنار جاده  و عناصر انتحاری  همه و همه در داخل پاکستان  تهیه و آماده شده  به راحتی بسوی افغانستان سرازیر ساخته میشوند .  بنابران ،  تا زمانیکه طالبان و گروپهای شورشی دیگر از سوی منابع شخصی و دولتی پاکستان تمویل و حمایت میشوند، امنیت منطقه فلج خواهد بود . "

گزارش مذکور همچنان افشا میکند که:  "  سازمان استخبارات نظامی و افسران ارتش پاکستان  به طالبان و گروپ های شورشی دیگر که میخواهند آقای کرزی رییس جمهور را سقوط دهند ، قویا مساعد ت مینمایند . باساس همین اقدامات پاکستان  ، سر بازان کانادایی که در قندهار علیه طالبان می رزمند ،  احتمالا متحمل لطمات زیادی خواهند شد .  "

روز نامه ی گلوب ان میل متذکر میشود که اکثریت  هشتاد و پنج تن از سر بازان کانادایی تاکنون در نتیجه ی همین انفجار بمب های کنار جاده و یا انفجار  های انتحاری بکام مرگ رفته اند و قرار گزارشات  رسیده ، تعداد بیشتر عناصر انتحاری از کمپ های مهاجرین دران سوی مرز وارد افغانستان  شده اند .

در گزارش تحقیقاتی آمده است :  "  اجزای مواد انفجاری از پاکستان به افغانستان قاچاق شده در منازل امن در اطراف قندهار بسته بندی  میشوند . طالبان  از سرک میان پاکستان و قندهار مانند یک شاهراه غرض انتقال جنگجویان و مواد جنگی استفاده میکنند .  "

گزارش در پایان متذکر میشود :  "  اداره ی آقای بوش  بخاطر آنکه پاکستان را متحد وفادار امریکا در جنگ علیه تروریسم میخواند ، نزد  افکار عامه  منفور شده است . هرگاه  گزارش تحقیقاتی موسسه ی " رند "  دقیق باشد ،  ایجاب آنرا میکند که یا رییس جمهور آینده ی امریکا  دست به عمل ( باز دارنده ) زند  و یا شکست اش در افغانستان را بپذیرد .  "

                                                                                                         (پایان )