روزنامه ی گلوب ان میل – مورخ 27 مارچ 2008

 

برگردان  :   پیکار پامیر – تورنتو

 

جنگجویان طالبان ، جهان را نمی شناسند                

 

درآمد :    گریم سمت ، گزارشگر روزنامه ی گلوب ان میل ، به سلسله ی گزارشات متعدد خویش  ازافغانستان ، این بار مطلبی دارد از ایالت قندهار تحت عنوان فوق که که در شماره ی  مورخ بیست و هفتم ماه مارچ سال روا ن روزنامه ی مذکور بچاپ رسیده است .  اینک ترجمه ی دری  آن تقدیم خواننده گان ارجمند میگردد :

"  جنگجویان پیاده ی طالبان که علیه نیرو ها ی کانادایی و متحدین آن  در قندهار میرزمند ، از زمره ی آن جهادی هایی نیستند که خواب روزی را ببینند که حرکت جنگی را در خاک کانادا  به راه اندازند  .  و اما ، آنها در پیدا کردن کانادا روی نقشه دچار مشکل میباشند .  "

درگزارش مذکور آمده است :  "  یک همه پرسی از چهل و دو تن از شورشیان درقندهار ،  که ازان ها راجع به جهان سوال بعمل آمد ،  عدم فهم این تروریستان ماهر که جهان غرب را به هراس افگنده اند ، ثابت گردید .  مثلا ، ازان ها  در مورد موقعیت  کانادا  سوال بعمل آمد  و از جمله ی چهل و دو نفر ،  تنها یکنفر آنها جواب داد که کانادا در شمال ایالات متحده ی امریکا واقع گردیده است . معنی این گفته آنست که شورشیان بگونه ی غلط عمل میکنند .  هیچکدام آنها نفهمیدند که آقای ستیفن هارپر صدراعظم کانادا میباشد  و آنان غالبا نام هارپر را نادرست تلفظ کرده مثلا میگفتند  :  " ستیپ ناپر" ، " سن هان " ، " ستن پنگ بنگ "  و " گرا پله پله " این چیز ها ، سرگشته گی طالبان پیرامون نام هایی را نشان میدهد که هرگز آنرا نشنیده اند ، نه تنها  با نام  کانادا آشنایی ندارند  ، بلکه حتا فرق میان سر بازانی را که  به زبان  انگلیسی و فرانسوی صحبت میکنند  نیز  نمیدانند .

. .  . یکی از سوالها یی که از طالبان پرسیده شد ، این بود که راجع به کانادا معلومات دهند؟ مثلا ،  پرسیده شد چیزی راجع به کانادا میدانید ؟  چه نوع مردم در آنجا زنده گی میکنند ؟  آیا کانادا یک کشور کوچک است یا بزرگ ؟  آیا یک کشور فقیر است یا ثروتمند ؟  سرد است یا گرم ؟ و بالاخره ، آیا مسلمانان در کانادا زنده گی میکنند یا خیر ؟  ، هیچکدام آنها نتوانستند جواب درست ارایه نمایند .  یکی از آنها که در حدود بیست و یک سال داشت و قبلا دهقانی میکرد ، در مورد کلمه ی کانادا تفکرنموده گفت : "  باید یک شهر کهنه و ویرانه شده باشد "

گزارشگر گلوب ان میل متذکر میشود که این واقعیت ، عمق جهالت و بیخبری طالبانی را به نمایش میگذارد که در خط اول در قندهار می جنگند .

روزنامه یاد آور میشود که گزارشگر آنها طی سفر قبلی اش به مناطق قبایلی پاکستان ، بصورت خصوصی از آنانی پرسش بعمل آورده بود که آرزوی غصب قدرت سیاسی را داشته و میخوا هند از آخرین خبر های جنگ مطلع باشند . مگر آنانیکه از نظر سیاسی زیرک تر اند ، صد ها کیلو متر از خط جنگ به دور میباشند و هنوز روشن نیست که چگونه میتوانند بر عملیات  نظامی شورشیان نظارت بعمل آورند  ؟  طالبان از زمانی به گروه جاهل و بیخبر مسما شدند که در دوران حاکمیت سیاسی شان فعالیت تلویزیون را بنام اینکه افکار خارجی را منتشر میکند ، قدغن نمودند ،  ولی اکنون خود ،  از تکنالوژی بخاطر ساختن ویدیو فلم غرض تبلیغات  و پیام های ضبط شده از تلفون های دستی برای گزارشگران  استفاده مینمایند . "

در گزارش آمده است :  " قرار راپور ماه جنوری شورای روابط خارجی اتحادیه ی اروپا  طالبان همچنان استراتژی پیچیده یی در بخش مطبوعات دارند که باساس آن از مدرن ترین تکنالوژی در این زمینه استفاده بعمل می آورند . "

بقول روزنامه ی گلوب ان میل ،  سیاستمداران کانادایی و مقامات نظامی این کشور ، غالبا اظهار میدارند که طالبان  حملات شان را وقتی انجام میدهند که  موضوعات  حساس سیاسی در اتاوا مورد بحث قرار میگیرد . چنانکه ژنرال رک هلیر رییس ستاد دفاعی کانادا میگوید که حملات انتحاری طالبان در قندهار که در ماه فبروری صورت گرفت و به تعداد یکصد نفر را به هلاکت رسانید ، شاید رابطه یی با بحث های پارلمانی کانادا پیرامون ماموریت آینده ی این کشور در افغانستان داشته باشد .  واما ، کارشناسان غربی این احتمال را بعید دانسته میگویند آنها ( طالبان) باساس برنامه  خود شان حرکت میکنند ، نه بر وفق آنچه در کشور های ما میگذرد . "

گزارش همچنان می افزاید : "  سه تن از جنگنده های دیگر ، طی پرسشهایی نتوانستند نام جورج دبلیو بوش را بفهمند . چیز هایی که آنها به زبان می آوردند ، کوته نظری وعقب مانی افکار و عقاید شان را بیشتر به نمایش میگذاشت . مثلا ، میگفتند : " جیو – یهود " ، " پادشاه امریکا " ، " وی پسر جورج دبلیو میباشد " ، " وی بچه کلنتون است " و "  او دشمن درجه اول اسلام است "  و غیره .  تنها یک تن از آنها گفت : " مستربوش "  و سوال کرد که  چرا او دشمن اسلام میباشد ؟ قرآن میگوید  یهود وعیسوی ها تا وقتی خوشحال میباشند که از آنها اطاعت نمایی . . .  ولی اگر از آنها متابعت نکنی ، بر ضد ت می جنگند . "

برخی از اظهارا طالبان  در مورد جورج بوش ،  منتهای بی حرمتی آنان را نشان میدهد.  مثلا ، یکی از آنها میگوید :  "  اگر او بدستم بیاید ،  گوشت بدنش را میکنم "  و در مورد آقای کرزی نیز اظهارات تند نموده میگوید  " اوغلام امریکا یی هاست . "  و دیگری از آنها چنین میگوید: " فرق میان صورت سرخ و چشم سبز میان بیدینان نیست . "

گزارش می افزاید که  هر زمانیکه طالبان گرد می آمدند ،  اسلام را باساس تمایل خود شان تعبیر میکردند . از مصر قدیم یاد کرده جورش بوش رییس جمهور امریکا را با فرعون مقایسه مینمودند و یا اشغال افغانستان توسط امریکا را با جنگهای صلیبی قرون وسطی  یکسان می دانند .  اظهارات دیگر آنان اینست که جنگ افغانستان ، گویا امتداد انتشاراسلام بمثابه ی یک مذهب است . آنان میگویند : "  نا مسلمانان ،  از مدتها به اینسو  بر ضد مسلمانان هستند  ، چنانکه آنان ، دندان های حضرت محمد را شکستند ، بنابران ، آنها ازان زمان تا حال بر ضد ما هستند . "  

نوت :  علی الرغم آنهمه جهالت ، تند روی ، تمدن کشی و کینه ورزیهای دیرینه یی که طی این گزارش از طالبان نشان داده میشود ، باز هم  مردم افغانستان و جهان شاهد اند که دنیای غرب هنوز هم بخاطرحفظ منافع دراز مدت خویش در منطقه ، پشت و پناه همین تروریستان بی رحم بوده  نه تنها در ساختن موجوداتی بنام " طالبان "  و تروریستان عربی و عجمی دردهه های هشتاد و نود قرن بیستم  نقش عمده داشتند ، بلکه  همین اکنون در صحنه های جنگ نیز در برابر آنها از مروت و مصلحت خاص کار می گیرند  و تازه ، زمزمه های " مذاکره " و " مقاوله " با طالبان و سهیم ساختن آنان در حاکمیت سیاسی افغانستان را سرهم داده اند .            پس ، قربانی اصلی در میان این بازیها ،اکثریت مردم مظلوم افغانستان است و بس . ( مترجم )