پیکار پامیر – تورنتو

25-03-08

 

ابتکاری جدید :

چاپ رساله یی بنام ترانه های کودکان

           

   

اخیرا  یک جلد رسا له ی رنگین بیست و دو صفحه یی و یک حلقه ( سی دی ) شامل آواز کودکان که در ضمیمه ی رساله ی مذکور میباشد ، بدستم رسید .   این رساله ،  در واقع ، دارای هفده ترانه به زبانها ی دری ، پشتو ، ازبکی  و هزاره گی  برای کودکان افغان است که تقریبا سال گذشته  در امریکا بچاپ رسیده  و به تعداد سه هزار جلد آن  به وزارت معارف افغانستان غرض استفاده ی کودکان میهن سپرده شده است .

برای آنکه خواننده ی ارجمند بتواند معلومات بیشتر و دقیقتری در مورد این رساله ی جدید  هنری داشته باشد ،  اینک ، بخشی از مقدمه ی آنرا در اینجا بخوانش میگیریم :

"  پروژ تهیه این رساله در سال (1966)  میلادی آغاز گردید .  لویس پاسکال یک رضا کار سازمان صلح امریکا است که در کا بل پایتخت افغانستان زند گی داشت و در دوران اقامت خود با شعرا و موسیقی دانان افغانی در مورد تهیه یک رساله نغمات  اطفا ل  و جهت توزیع  آن به مکاتب  کابل کار کرد .  او در ابتدا نعمات را جمع  آوری کرده بعدا به مکاتب رفته و آنرا به اطفال آموزش داد و از آنها خواست تا برای هر یک از نغمات ، رسم های مناسب اما بفکر خود بکشند .  در سال (1968) میلادی این رساله نغمات با رسم های آن که اطفال تهیه کرده بودند ، توسط مطبوعات کابل بچاپ رسید .

لوییس بعد از گذشت سالیان زیاد ، در سال (2003) میلادی یک  نقل فرسوده و رنگ رفته این رساله نغمات اطفال را در جمله سایر کتب خود یافت و با مشاهده ی آن در ک نمود که بعد از اینقدر سالهای دوامدار جنگ و تخریبات فراوان که دامنگیر افغانستان شده بود ، شاید این  یگانه کاپی  باقیمانده  آن اثر باشد .  وی با درک این نکته  تصمیم گرفت که این نغمات را که بکلی از صحنه کلتوری افغانی فراموش شده ، دو باره  به اطفال افغانستان به ارمغان ببرد ، پس از همین لحظه بود که پروژه  رساله آغاز یافت .  لوییس طالع مند بود که بعد از تماس با اشخاص و موسسات ،  با یک موسیقیدان  شناخته شده و قابل احترام افغان بنام  وحید قاسمی در تورنتو ی کانادا معرفی شد .  وحید قاسمی ارزش و ضرورت چنین یک پروژه  را درک کرده و آماده گی خود را برای رهنمایی اطفال افغان جهت ثبت  این نغمات ابراز داشت .  او بعد از ساعات متوالی کار در جستجو ، ترتیب نمودن و تمرین نغمات به تعداد شانزده نغمه را به زبان  های دری ، پشتو ، ازبکی و هزاره گی ثبت کرد . " 

باید متذکر شد که طی این رساله  ، محترم وحید قاسمی ابتکار دیگری نیز بخرچ داده ترانه یی از الفبای زبان دری با آهنگ زیبا و صدای زیبا تر کودکان افغان ایجاد و به ثبت رسا نیده است . سایر ترانه ها  از ساخته های استاد غلام حسین ، روستایی سالنگی ، صفدر توکلی  و وحید قاسمی و اشعار غیب علی دانش ، محمد اصف مایل  ، یاسین فرخاری و منبع " ادبیات کودک " بر گزیده شده اند .

کار ی که با چا پ ،  ثبت  و  تکثیر رساله ی ترانه های کودکان  و ( سی دی ) ضمیمه ی آن  تحت عنوان "  قوقوقو ، برگ چنار "  صورت گرفته است ، در حقیقت امر ، کار قابل قدر و ابتکار با ارزش هنری است که در حق کودکان محروم و مظلوم افغانستان عزیز ،  آنهم پس از سالهای حرمان زای  جنگ و ویرانی و کشتار صورت می گیرد .

شاید باشند عده یی که ملاحظه و مطالعه ی این رساله با چنین عنوان و محتوا را بسیار ساده  و کم ارزش تلقی نمایند  ، زیرا در کشور عزیز ما  متاسفانه باساس  حاکمیت دیر پای استبداد فیودالی و بی مبالاتی های دامنه دار تاریخی ، هیچگاهی  روی حقوق ، ارزشها و نیاز های فطری و اجتماعی کودکان  ( صرف نظر از محبت های محدود  خانواده گی ) ، حساب نشده است .  علاوه از آنکه کودکان ما مورد چنان بی رحمی ، بی حقوقی و  بی مبالاتی دایمی قرار داشته اند ، پیوسته شلاق تحقیر و توبیخ و بی جرات سازی نیز بر روحیه و شخصیت آنان وارد آمده است .  حتا  اگر خشونت ها ، حقارت ها ، کشتار ها  و بی رسمی های چند سال اخیر در کشور را که زیر نام  " جهاد " ،  " انقلاب "  ،  " دوستی " ،  " دشمنی " و غیره  صورت گرفت، از ناحیه ی روان شناختی مورد بررسی قرار دهیم ، چه بسا که ریشه های آن از چنین هوا و فضای نا هنجار در دوران کودکی  این و آن تفنگدار و " قوماندان "  و " تنظیمی "  و " انقلابی "  و " ملا "  و " آخوند " و " امیر "  و   . . .  مایه گرفته  باشد .

در کشور هایی که قدم های فراخ در جهت ترقی و تعالی برداشته  و مسایل فکری و  اجتماعی واقتصادی شان را عالمانه بررسی نموده اند ، از مدتها قبل به این نتیجه ی قاطع رسیده اند که چون کودکان امروز ،  مردان و گره گشایان فردای جامعه هستند ، بنابران ، باید طوری پرورده شوند که خود وشخصیت اجتماعی خود را شناخته به حقوق و مزایای زنده گی آشنا گردیده  از سلامتی فکری و جسمی ، امنیت جانی  و محبت های لازم و ضروری رسمی و  انسانی بر خوردار باشند . روی همین دلیل است که توجه عمده و پروژه های مفید اختصاصی راعلاوه از تعلیم و تربیت رسمی  ، در جهت رشد و  پرورش فکری و شخصیتی کودکان خویش معطوف مینمایند که آشنا سازی آنان به آهنگ و ترانه و موسیقی و نیز ،  راه اندازی مسابقه ها و کار در راه  تقویت روحی و روانی اطفال ،  بخشی از آنهمه توجهات و پروژ ه ها ی این کشور ها  میباشد .  بنابران ، آزرومندیم  روزی یک نظام ملی و مردمی در افغانستان عزیز رویکار آید که  دور از کور دلی های فکری و استبداد پدر سالارانه ی پوسیده در یک فضای مبرا از تعصبات و تعقیدات سنتی و قشری ، هم زنان عفیفه و دلیر  افغان  و هم کودکان معصوم و آرزومند سرزمین استبداد زده ی مان بتوانند حقوق ، حیثیت و مقام اصلی و شایسته ی شان را در جامعه احراز کنند .

در اینجا یک نمونه از ترانه های شامل رساله ی متذکره را می آوریم  و امید واریم اثار دیگری هم از طرف شاعران ، نویسنده گان ، آهنگسازان و موسیقی دانان عزیز ما اندرین راستا ایجاد گردد که سخت بدان نیاز مندیم  :

                                             کتا ب

من دوست طفلکانم       زیبا و خوش بیانم

دارم سخن فرا  وان      در بین سینه پنها ن

                                     بگشا تو سینه  ام  را         وا کن خزینه ام  را

                                     تا با  تو  را ز  گو یم         صد قصه  باز  گویم

من دوست طفلکا نم     زیبا  و خوش  بیا نم

دارم سخن فرا وان     در بین  سینه  پنها ن

                                 از قصه های شیر  ین         از  پند  های  دیر ین

                                گویم   به  تو  فسا  نه         خوانم   به  تو  ترا نه

                                هر کس  که نکته دان شد    زیبا و خوش  بیان  شد

                               او همنشین  من  بو  د        دوست و قرین  من  شد

من دوست طفلکا نم          زیبا و خو ش بیا نم

دارم  سخن  فرا وا  ن     در بین سینه  پنها   ن