تورنتو استار مورخ 13 ماه فبروری 2008

 

برگردان :  پیکار پامیر – تورنتو

 

 

خلا  روی قضیه ی افغانستان  پر میشود     

 

روز نامه ی تورنتو استار طی سر مقاله مورخ سیزدهم ماه فبروری 2008 خویش ، موضوع اختلاف میان صدراعظم کانادا و رهبرحزب عمده ی لیبرل بر سر قضیه ی افغانستان را مورد بحث قرار داده است .  اینک ،  ترجمه ی دری مطلب مذکور تقدیم میگردد :

"  آقای ستیفن هارپر صدراعظم کانادا و ستیفن دیون رهبر حزب لیبرل  هنوز نتوانسته اند فاصله میان اختلافات  شان روی نقش آینده ی کانادا در افغانستان را کاملا پرنمایند.  اما ، آنها این فاصله را با این توافق که این موضوع را بعنوان شرط دوران انتخابات سال آینده مطرح نکنند ، نزدیکترکرده اند "

سر مقاله مینویسد : "  اکنون هردو حزب ( حزب لیبرل و حزب محافظه کار  بر سر اقتدار) موافق هستند که سر بازان کا نادایی تا سال 2011 در قندهار باقی مانده  علیه طالبان  همچنان برزمند .  در عین حال ،  هردو حزب مذکور موافقه کرده اند تا موقعیت جنگی  نیرو های کانادایی بر محور تمرین دهی اردو و پولیس افغانستان  ،  تامین امنیت  و انکشاف قرار داده شود.  آنان همچنان  توافق کرده اند  تا نیرو های کانادایی در قندهار  با ساز و برگ جدید تقویت گردند .  آقای ستیفن دیون  ،  دیگر از پافشاری  روی پایان دادن عاجل  به موقف جنگی در قندهار صرف نظر نموده ،  ولی از قبل گفته است  که ایالات متحده یا متحدین دیگر ، در آینده  جنگ علیه شورشیان را رهبری خواهند کرد "

سر مقاله می افزاید :  "  آقای هارپر ،  از حرکت آقای دیون بسوی معقولیت ها تحسین بعمل آورده  و گفته است  که وی ( دیون )  قول داده است که در روز های انتخابات عمومی در راستای گسترش رضایت عامه تلاش نماید .  تنها نکته یی که تا حال روشن نشده همانا زمان خروج  نیرو های کانادایی از قندهار میباشد . لیبرلها میخواهند هرچه زود تر به ناتو یادداشت رسمی فرستاده شده  دران تذکر داده شود که ماموریت نیرو های کانادایی در ماه فبروری 2011 در قندهار پایان خواهد یافت  ،   حزب محافظه کار وعده داده است که موضوع را تحت بررسی قرار خواهد داد "

در سر مقاله آمده است :  "  هارپر ،  افکار عامه ی کانادا و متحدین را بخاطر تعیین تاریخی که آقای دیون  خواهان آنست ،  نخواهد رنجانید . این ماموریت ،  به مفهوم  یک ماموریت  دایمی در قندهار نبوده  و ما هنوز تا سال 2011 ،  مدت  پنجسال دیگر مشغول خدمت در قندهار خواهیم بود . "

سر مقاله متذ کر میشود :  "  حکومت المان  قبلا تاریخ خروج  نیرو هایش را ماه دسامبر 2010 تعیین کرده است  . پس آقای هار پر هم میتواند سه سال پیشتر از وقت معین ،  به ناتو یادداشت بفرستد .   ما همچنان  میتوانیم  به حکومت  افغانستان در مورد خروج سربازان ما اطلاع دهیم تا فرصت آماده سازی نیرو هایش را داشته باشد . "

سر مقاله در اخیر می افزاید :  "  وفاق پارلمانی در این راستا میتواند  افکار عامه پیرامون  این ماموریت را مطمین ساخته متحدین  ما را هشدار دهد تا بار مسوولیت  را منصفانه تقسیم نموده افغانها را کومک کند تا کشور شان را از برگشت بسوی هرج و مرج نجات دهند  .  " (پایان)