روزنامه تورنتو استار- مورخ 22 جنوری – کانادا

 

ترجمه :  پیکار پامیر – تورنتو

 

بحث های داغ پیرامون نیرو های کانادایی درافغانستان

 

درآمد :  قبلا آقای ستیفن هارپر صدراعظم کانادا هیاتی را موظف گردانیده بود تا نقش و ماموریت کانادا درافغانستان پس از ماه فبروری سال 2009  را بازنگری نموده  نتیجه ی مطالعات  و بررسی ها را به دفتر صدراعطم بسپارد . گفتنی است که آقای هارپر  رهبر حزب محافظه کار  و صدراعظم موجود ه ی کانادا  اساسا طرفدار ادامه ی ماموریت جنگی نیرو های کانادایی اقلا تا سال 2011 در افغانستان و بخصوص در مناطق جنوب غرب کشور میباشد ،  مگر احزاب مخالف مانند لیبرل  و دموکرات نوین نظرات  و پیشنهاد های غیر ازان دارند . مثلا، آقای دیون رهبر حزب لیبرل میگوید ،  ماموریت جنگی نیرو های کانادایی پس از فبروری 2009 باید  پایان  یافته و کشورش  در بخشهای دیگری مانند تمرین دادن سربازان  اردوی ملی افغانستان ، بازسازی کشور وحراست  از زندانیان دشمن ،  فعال باشد و آقای لیتن رهبر حزب دموکرات نوین در عین حال خواهان قطع فوری این ماموریت و بر گشت سریع سر بازان کانادایی از افغانستان  است  .  بهر حال ،  این بگو مگو ها صدراعظم کانادا  را وادار نمود    آقای  جان منلی  معاون  صدراعظم اسبق کانادا را در راس هیاتی توظیف  نماید تا به بررسی و باز نگری دقیقتر این موضوع  بپردازد .  اخیرا ،  هیات مذکور کار خود را به پایان رسا نیده است .   تورنتو استار  مورخ 22 ماه جنوری گزارشی  در این زمینه دارد  که اینک ترجمه  ی دری آن تقدیم  میگردد :

"  راپور ی که انتظار برده میشد  روی تمدید  ماموریت جنگی کانادا  در افغانستان  تاکید نماید اینک ،  حزب لیبرل  و دموکرات نوین روی ختم ماموریت جنگی در جنوب افغانستان پافشاری میکنند .  این  ،  همان چیزی است که دیروز آقای  دیون رهبر حزب لیبرل روی آن  تاکید نموده گفت  موقف ما اینست که باید  ماموریت جنگی در ماه فبروری سال 2009 پایان  یابد .  پس  ازان ما میتوانیم  افغانستان  را  از راه های دیگر در جهت  انکشاف  ، امنیت  و تمرین دادن اردو و غیره  مساعدت  نماییم . "

روزنامه می افزاید  : توقع میرود امروز ، هیات تعیین شده  به رهبری جان منلی اعلام دارد که  نیرو های  کانادایی شاید تا سال 2011 در قندهار بمانند و به تمرین دادن  نیرو های امنیتی  افغانستان  ادامه  دهند . این در حالیست که امکان دارد نظریه ی چرخش  از ماموریت جنگی  به کوشش های دپلوماتیک نزد احزاب دیگر در پارلمان  وجود داشته باشد .

مایکل اگنتیف  معاون رهبر حزب لیبرل ابراز نمود که با در نظر داشت نتیجه ی  راپور هیات  ، راه برای حزب غرض تعدیل پالیسی  هایش در مورد افغانستان  باز خواهد بود "

مایکل گفته است  :  " احساس میکنم انتقاد منلی متوجه  اینست که ماموریت خود ما ن را چطور مرتب کنیم  . . .  فکر میکنم  وی میخواهد بگو ید که  ما باید به ماموریت مان باز نگری  نموده بدان نظم  و ترتیب بهتری بخشیم  و با متحدان خویش چنان کارکنیم که ازان نتیجه ی خوبی بدست آوریم  . "

گزارش علاوه میکند  که موقف حزب لیبرل  در مورد افغانستان تفاوت  های نسبی دارد .  مثلا  ،  میگوید  سر بازان کانادایی در افغانستان باقی بمانند ، منتها وظایف و ماموریت شان تغییر داده شده به خدمات  دیگری  گمارده  شوند .  این نظر را سفر اخیر رهبر حزب لیبرل و معاون وی به افغاسنتان تقویت نمود .

گزارش همچنان  از قول سناتور کولن کینی رییس کمیته ی  دفاعی  مجلس سنای کانادا می افزاید :  " این موضوع  باید مورد  دقت بیشتر قرار گیرد  ، هر کسی که در اطراف  موضوعی مانند افغانستان سخن  می زند ، چه  سیاه و چه سفید  نسبت به من هشیار تر  و یا نسبت به من  بی اعتنا تر  وبی ملاحظه  تر خواهد بود .  نه تنها قضیه ی افغانستان بسیار مهم است  ، بلکه  این قضیه برای آینده ی نا تو هم مهم  میباشد "

سناتور مذکور گفته است : "  پوتنسیل  انتخابات پارلمانی  روی موضوع افغانستان وابسته  به تصامیم  ستیفن دیون رهبر حزب لیبرل خواهد بود که چگونه  موقف دفاعی  اختیار خواهد کرد . "  . . .

چنان معلوم  میشود که حکومت بخاطر سهم گیری  در کار ساختمانی قندهار ،  وجه ده ملیون  دالر اختصاص  داده تا غرض معتدل  سازی  خدمات دران ایالت  به مصرف  برساند .

روزنامه متذکر میشود که  انتظار می رود گزارش  هیات بررسی به رهبری آقای  جان منلی ، پژواک فیصله های هیات به شمول نا توانی های بخش دفاع  ، امور خارجه  و شعبه ی انکشاف بین المللی  در ارتباط ماموریت  افغانستان را بلند نماید .

روزنامه  می افزاید که  حزب لیبرل گفته  است :  "  کانادایی ها  این حق را دارند که برایشان  پیرامون  این ماموریت همه چیز صاف و ساده  و آنطور که هست  بیان شود "

گزارش هیات بررسی  همچنان  توضیح خواهد داد که اعضای  ناتو در مورد تعیین نیروی بیشتر و ساز و برگ نظامی در منطقه  پر خطردر افغانستان  تمایل ندارند  ،  در حالیکه از سال 2002 تا کنون به تعداد هفتاد و هفت  تن از سر بازان  بشمول یک دپلومات  کانادایی بنام گلن بری دران منطقه  کشته شده  اند .

روزنامه علاوه  میکند که  دان بلک   مسوول بخش  امور دفاعی حزب دموکرات  نوین خوشبین خواهد بود  که هیات ، وضعیت ما را در افغانستان  خراب نخواهد کرد. افزایش بمب  انتحاری  ،  کار مدد رسانی شعبه ی انکشاف بین المللی کانادا را متاثر ساخته و توصیه ی مربوط به تمدید  ماموریت نظامی  کانادا  پس از فبروری 2009 برای حزبش هنوز بر سر اصل  پایان دادن به این ماموریت  استوار میباشد  .

دان بلک  گفته است که : "  او یقینا راپور جان منلی را خواهد خواند  و هرگاه چیزی دران مبنی بر ارزش صلحی که بتواند تغییر مثبتی را در حیات افغانها ایجاد نماید  وجود داشته باشد ،  علاقه مند است آنرا ببیند "

روزنامه  در اخیر از قول دان بلک  مینویسد  : "  همه دیده ها باید بسوی حزب لیبرل متوجه گردند که تصمیم اتخاذ نماید آیا رای گیری امسال روی تمدید ماموریت کانادا در افغانستان ، حیثیت ماشه ی تفنگ را خواهد داشت ؟  ( پایان )