تورنتو استار مورخ 18جنوری2008-01-18

 

مترجم  :  پیکار پامیر – تورنتو

 

 درد سر کانادا در قندهار       

خواننده گان عزیز میدانند که پیچیده گی اوضاع در افغانستان و صعوبت جنگ در نواحی مرز میان افغانستان و پاکستان  ،  اخیرا مشکلات  ، سر درگمی ها  و حتا اختلافات فکری  میان اعضای ناتو را موجب گردیده است  که رقابت غیر مریی  امریکا و انگلیس در ایالت هلمند ، عدم توافق برخی از کشور های اروپایی بر سر جابجایی نیرو هایشان در مناطق " خطرناک " و " کم خطر" افغانستان  ، تنها ماندن  نیرو های کانادایی در قندهار وبصورت کل ، عدم موفقیت جنگی نا تو در جنوب غرب افغانستان  از جمله ی آنهمه مشکلات وا ختلافات میباشد .

تلفات جانی سر بازان کانادایی در قندهار که تعداد آن تا نگارش این سطور به هفتاد و هفت تن رسیده است  ، افکار عامه ی این کشور را متوجه وخامت اوضاع در منطقه نموده  و احزاب عمده ی مخالف مانند حزب لیبرال و حزب دموکرات نوین با استفاده از شرایط پیش آمده ،  آقای ستفن هارپر صدراعظم کانادا و رهبر حزب محافظه کار را تحت فشار قرار داده اند تا امر برگشت سر بازان این کشور در پایان سال آینده  از افغانستان را صادر نماید و یا عملیات جنگی در قندهار را پایان داده  در بخشهای بازساری و مساعد ت های دیگر برای افغانستان توجه مبذول نماید .  بهمین سلسله ، ستیفن دیون  رهبر حزب لیبرال برای نخستین بار در ماه جنوری امسال سفری به افغانستان  داشت تا اوضاع را از نزدیک بررسی نماید . در همین راستا  ، روزنامه ی تورنتو استار گزارشی را از قول کانادا پرس  در شماره ی تاریخی 18 ماه جنوری 2008 خویش بچاپ رسا نیده  که مطالعه ی آن خالی از دلچسبی نخواهد بود :

" ستیفن دیون  رهبر حزب لیبرال ، پس از آنکه اظهار داشت نا تو باید در امور مرزی پاکستان مداخله نماید تا آن کشور را در قسمت  کنترول نوار مرزی با افغانستان یاری رساند ، با پاکستان  در گیر شده است  . سفارت پاکستان در اتاوا ، طی یادداشت توبیخ آمیزی گفته است  ،  آنچه  را دیون در مورد نقش ارتش نا تو در داخل مرز پاکستان  اظهار نموده ، بمثابه ی ترسانیدن و بی جرآت  کردن است . " 

در یادداشت  سفارت پاکستان آمده است : "  اظهارات آقای دیون ، عدم  درک وی از واقعیتی را نشان میدهد که ما آنرا در سطح بلندی ( در اطراف مرز – مترجم ) رعایت کرده ایم . باید با صراحت بگوییم که  پاکستان  عملیات نظامی هیچ نیروی خارجی در داخل قلمرو اش را تحت هیچ شرایطی اجازه نخواهد داد . حاکمیت ملی کشور ، چه در سطح حکومتی و چه در سطح مردم پاکستان  قابل اغماض نیست . پاکستان قابلیت آنرا دارد که امور امنیتی اش را خود بعهده داشته باشد "

روزنامه علاوه میکند که ستیفن دیون به روز چهار شنبه  در میان جمعی از حضار در شهر کیوبک  گفته بود که مداخله ی مستقیم  ناتو در خاک پاکستان  غرض تامین صلح در افغانستان ضروری میباشد . هرگاه  رهبران پاکستان قادر نباشند چنین صلحی را تامین نمایند ، ما باید این  قضیه را بررسی نماییم که  چطور ناتو پاکستان را کومک  کند تا این هدف بدست آید "

روزنامه می افزاید : در حالیکه جهان از پاکستان  میخواهد تا مرز هایش را بر روی شورشیان  محکم نماید ، دیون پیشنهاد تصامیم جدید ی برای نیرو های نا تو که در افغانستان می جنگند بعمل می آورد . . .  واما لیبرال ها  طی یادداشتی ، حزب محافظه کار را متهم کرده اند که اظهارات دیون را غرض سو استفاده ی سیاسی  تحریف کرده است .  در یادداشت آمده است که :" آقای دیون  پیشنهاد  مداخله ی نظامی در پاکستان را بعمل نیاورده است . دیون معتقد است که کانادا باید تلاشهای دپلوماتیک  بالای پاکستان را بیشتر سازد تا مرز هایش قا افغانستان را مصوون سازد ."

روزنامه علاوه میکند که دیون طی مصاحبه ی تلفونی با گزارشگر تورنتو استار گفته است که این توافق میان  دپلوماتها وجود دارد که  بایستی فشار بیشتری بالای پاکستان وارد شود تا مرز هایش با افغانستان را بگونه ی موثر تری کنترول کند . هرکسی با ما موافق است که باید کار بیشتر دپلوماتیک انجام دهیم .  باید پاکستان را متقاعد ساخت تا با ما کار سخت تری بکند. اگر بخواهیم کار موثری در قندهار انجام دهیم ، این مهم است که مرز میان افغانستان و پاکستان را آرام سازیم ."  (پایان )