11:17 گرينويچ - شنبه 25 فوريه 2006

 

 BBC

سعيد حقيقی

در کابل

 

اسدالله سروری رييس سابق 'اکسا' به اعدام محکوم شد

دادگاهی در کابل، اسدالله سروری رييس سابق اداره استخبارات (اطلاعات) افغانستان 'اکسا' در زمان حکومت تحت حمايت شوروی را، به اعدام محکوم کرده است.

سروری از سوی دادگاه به کشتار جمعی در سالهای ۱۹۷۸- ۱۹۷۹ در اين کشور متهم شده است .

َدر سومين جلسه دادگاه محاکمه اسدالله سروری پس از اين که متن اتهام نامه عليه او خوانده شد، شماری از شرکت کنندگان در دادگاه امنيت عامه کابل، در تاييد اين اتهام نامه شهادت دادند.

سپس اسدالله سروری به دفاع از خود پرداخت و اتهاماتی را که عليه او عنوان شده، به شدت ردکرد. رييس سابق اداره اکسا گفت دادگاه تا هنوز سند محکمی را در مورد اتهاماتی که عليه او اقامه شده ارايه نکرده است.

او همچنين شماری از اعضای پارلمان افغانستان را به اتهاماتی، مشابه اتهاماتی که عليه او عنوان می شود متهم کرد و گفت اين افراد نيز بايد به ميز محاکمه کشانده شوند .

سروری به کشتار جمعی در سالهای آغاز حکومت تحت حمايت شوروی که رياست اداره استخبارتی رژيم را برعهده داشت، متهم است .

او علاوه بر اين اتهامها، به فعاليتهای " توطئه گرانه " عليه حکومت مجاهدين نيز متهم شده است، هرچند که تا هنوز جزييات اين "فعاليت" ها، از سوی دادگاه روشن نشده است.

به دنبال ابلاغ حکم دادگاه، شماری از حاضران، در حمايت از اين حکم، فريادهای شادمانه و الله و اکبر سر دادند.

سروری حکم دادگاه را نپذيرفت و خواهان تجديد نظر در اين حکم شد.

بر اساس قوانين قضايی افغانستان نيز اين حکم نهايی پنداشته نمی شود و متهم می تواند در دادگاه های تميز و استيناف نيز حضور يابد و از خود دفاع کند .

رييس سابق اداره استخبارات افغانستان در سالهای آغاز حکومت مجاهدين در اين کشور بازداشت شد و تا امروز در زندانهای در کابل و پنجشير بسر برده است .

 

سروری کيست؟

 

اسدالله سروری متولد سال ۱۹۴۱ ميلادی (۱۳۲۰ خورشيدی)، در ولايت غزنی افغانستان متولد شد.

تحصيلات وی، در رشته خلبانی هلی کوپتر در شوروی سابق انجام شده است.

او در سال ۱۹۷۲، در کودتای محمد داوود خان عليه رژيم شاهی محمد ظاهر شاه شرکت داشت.

سروری همچنين از فعالان کودتای سال ۱۹۷۷ ميلادی بود که به سقوط دولت محمد داوود خان و روی کار آمدن رژيم کمونيستی در افغانستان شد.

او در همان سال، رييس سازمان امنيت و استخبارات افغانستان (اکسا) شد.

در سال ۱۹۷۹، حفيظ الله امين، عليه نور محمد تره کی، رييس وقت حکومت کمونيستی افغانستان دست به کودتا زد. سروری در آن کودتا، از تره کی پشتيبانی می کرد و پس از پيروزی کودتا، افغانستان را ترک کرد و راهی شوروی شد.

چند ماه بعد و با سقوط رژيم تحت امر حفيظ الله امين و روی کار آمدن ببرک کارمل، اسدالله سروری به همراه نيروهای شوروی وارد افغانستان شد.

وی تا سال ۱۹۸۰ معاون ببرک کارمل، رييس دولت کمونيستی افغانستان بود و پس از آن، به مدت شش سال، سفير افغانستان در مغولستان شد.

اسدالله سروری در سال ۱۹۹۲، پس از فروپاشی دولت دکتر نجيب الله، به افغانستان بازگشت و توسط مجاهدين تحت امر احمدشاه مسعود بازداشت شد و به مدت سيزده سال، در بازداشت به سر می برد.

 

برخی از نظرات شما

 

بسيار کار خوبی انجام دادند. نه تنها اين غدار نامرد بايد اعدام شود، بلکه هر فردی که در کشتار مردم بيگناه و همکاری با اجانب دست داشته است بايد اعدام شود. من صد در صد موافق با اعدام هستم، اين يکی از موثرترين راههای مبارزه با اين مفسدان فی ارض می باشد. البته ناگفته نماند که ديگر مزدوران اجانب که در دولت فعلی حضور دارند نيز بايد محاکمه شوند و در صورت امکان به اعدام محکوم شوند. حميد - تورنتو

 

عالی است که برای اولين بار يکی از جنايتکاران سه دهه اخير را محاکمه نموده و به اشد مجازات محکوم می نمايند. اما اين کافی نيست. اگر دولت و ايالات متحده واقعا خواهان صلح و ثبات در کشور اند بايد سروری هايی که به پارلمان راه يافته اند و پستهای کليدی دولت و قضا را بدست دارند با سرنوشت مشابه مواجه گردند و به ميز محاکمه کشانيده شوند. در غير آن اين محاکمه فعلی فقط نمايشی خواهد بود که در اين صورت ارزشی نخواهد داشت. اما به نظر ميرسد که رهبران جهادی برای انداختن پرده روی جنايات خود شان اسداله سروری را به اين محاکمه کشانيدند، در حالی که دستان خودشان بسيار بيشتر از پوشاليان خلقی و پرچمی تا مرفق به خون مردم بيگناه و ستمديده افغانستان آغشته است. نعيم - اسلام آباد

 

خائنين بايد اعدام شوند و درس عبرت برای بقيه خائنين شوند. اين حرف در مورد صدام هم صدق می‌کند. انشاالله بقيه خائنين هم اعدام شوند. رضا - کابل

 

کارنامه های اسدالله سروری چيزی است که تمام مردم افغانستان در جريان آن قراردارند و محکمه وی بعد از ساليان دراز، يگانه آرزوی کسانی است که اعضای فاميل شان را ازدست داده اند. محکوميت وی به اعدام، مژده خوبی برای آنان محسوب می شود. اما آنچه قابل دقت است اينست که دولت افغانستان تا چه حد آرزوی مردم داغديده کشور را که همانا اعدام سروری است در نظر می گيرد. در صورت عدم اجرای حکم اعدام سروری، ساير جنايت کاران جنگی نيز از پنجه قانون خلاص خواهند شد. وکيل نائبی - کابل

 

به طور عموم من مخالف حکم اعدام هستم. هيچ انسانی حق ندارد زندگی انسان ديگری را به پايان رساند. با اين وجود، بسيار مهم است که کسانی که دستشان به خون ملت بيگناه آغشته است، محاکمه شوند. اميدوارم روزی جنايتکاران ديگر هم به جزای اعمال شان برسند. وحيد - آمستردام

 

گر حکم شود که مست گيرند، در شهر هر آنکه هست گيرند. زورشان فقط به اين بابا رسيده؟ جلال الدين خوارزمشاه - هرات

 

ملتی که با روس مقابله کرد با تو نيز محاسبه خواهد کرد . اين آغاز محاکمه خائنين به ملت و کشور است انشاءالله محاکمه ديگر وطن فروشان را نيز شاهد خواهيم بود. احمد - هرات

 

دولت فعلی افغانستان، چرا کسانی را که دستانشان به خون ملت بيچاره ما آغشته است و کسانی که کشور را به خاک و خون کشيدند و هم اکنون در دولت و پارلمان حضور دارند، محاکمه نمی کند؟ آنها بايد به دار کشيده شوند. خيبر - تگزاس آمريکا

 

امروز هر کاری در افغانستان با حکم آمريکايی ها انجام می شود. اگر اعدالت اجتماعی را در نظر بگيريم و منصفانه قضاوت کنيم، اولتر از همه بايد احزاب مجاهدين را به دار آويخت زيرا آنها مرتکب تمام جنايات شدند. از چپاول تا بی حرمتی، از آدامکشی تا تفرقه، از وطنفروشی تا جاسوسی ... پس چه چيز باعث می شود که امروز هم تمام حکومت در اختيار آنها است. اين عدالت نيست، بلکه خيانت است و اگر واقعا عدالت وجود می داشت، دوباره حکومت دروازه های دوستی به روی خائنين گشوده نمی شد. مومند - اسلو

 

محاکمه اسدالله سروری و صدور حکم اعدام در مورد وی، گامی به سوی تحکيم عدالت و استقلال قوه قضائيه به شمار می رود. البته در صورتی که در ورای اين محاکمه، عوامل سياسی وجود نداشته باشد. صدور حکم اعدام برای آقای سروری، زمانی صورت می گيرد که پارلمان افغانستان قرار است کفايت و چگونگی ترکيب اعضاء استره محکمه مريض و کابينه آقای کرزی را مورد بررسی قرار دهد. ازسوی ديگر، شکايت از بی کفايتی دستگاه رهبری استره محکمه (دادگاه عالی) به اوج خود رسيده است. به نظر من در کنار عوامل ديگر سياسی، با صدور حکم اعدام عليه سروری، شينواری می خواهد يک بار ديگر برای به دست آوردن سمت قاضی القضاة، از پارلمان رای اعتماد بگيرد کند. راهی - ويرجينيا (آمريکا)

َ