FAROE

په ارو پا کی دمیشته افغانانو د تولنو فدراسیون

فدراسیون سازمانهای پناهندگان افغان در اروپا

Federation of Afghan Refugee Organizations in Europe         

 

 

اعلامیه کمیته حقوق بشر فارو

  9 فبروری 2006

سروری باید بخاطرجنایاتش علیه مردم افغانستان محاکمه شود!

 

قرار است محکمه امنیت ملی جمهوری اسلامی افغانستان بتاریخ 20 فبروری آخرین نشست خود را برای بررسی دوسیه اسدالله سروری (اسدالله پیلوت) دایرکند. سازمانهای افغانی وبین المللی حقوق بشر این پروسه قضایی سر پوشیده را بانگرانی زیاد تعقیب میکنند. همه از خود میپرسند ایا تحقیقات درست وهمه جانبه صورت گرفته است؟  چرا اتهام  اساسی وارده بر سروری تغییر کرد؟ چرا برای او امکانت گرفتن وکیل مدافع فراهم نشده است؟ چرا راجع به محتوی دوسیه کمترروشنی انداخته میشود؟ وغیره.  خود اسد الله سروری اعتراض نموده وگفته است: "در افغانستان سی سال جنایت شده است. چرا تنها من محاکمه میشوم؟

اسداله سروری رییس اگسا ( استخبارات دوران حکمرانی نورمحمدتره کی) ومعاون صدراعظم حکومت پوشالی ببرک کارمل را همه میشناسیم. در افغانستان هیچ فامیلی سراغ نمیشود که دست های خون آلود سروری در ریختن خون یا سلب آزادی یکی از اعضای آن دخیل نباشد. اگسا به شهادت تاریخ نابود کننده قسمت زیادی ازکادرعلمی – تخنیکی-اداری وسیاسی افغانستان است. اسد الله سروری باید بحیث رییس این سازمان جهنمی از عملکرد دستگاه تحت رهبری  خود به خانواده های قربانیان و به ملت افغان پاسخ بدهد. تحقیق واستنطاق از سروری را نباید با تعقیب عدلی یک فرد مظنون به جرم عادی اشتباه گرفت و به افراد بی اطلاع ومغرض سپرد. دوسیه سروری میتواند و باید روشن کننده حقایق یک برهه معین از تاریخ خونین سی سال اخیر کشور ما باشد. تحقیق از سروری باید کابوس وحشتناک اگسا را با تمام ابعاد و زوایا و تشکیلات  آن بروی کاغذ آورد. باید بدانیم شرکای جرایم نابخشودنی سروری کی ها بودند؟ سروری بدستور کی عمل میکرد؟ نقش ک.ج.ب و روس ها در جنایات اگسا تا چه حد بود؟ بوروی سیاسی - کميته مرکزی و کمیته های ولایتی – شهری و ناحیوی ح.د.خ. تا کدام حد در فعالیتهای اگسا دخیل بودند؟ و سایرسوالات.

اطلاعات واصله ازفعالین حقوق بشردر کابل هشداری بود برای کمیته حقوق بشرفدراسیون تا صدای اعتراض خویش را بر پروسه جاری  ذیلا ابراز نماید:

 پروسه محا کمه سروری که بنا به عریضه فامیل وی به رئيس دولت آغاز یافته است قوق العاده سطحی و فاقد محتوی لازمه میباشد. بازی کردن با دوسیه جرمی اسد الله سروری جفای بزرگیست با مردم داغدیده افغانستان و درحکم پا گذاشتن بالای خونهای ریخته شده  ده ها هزار فرزند رشید و با دانش افغانستان توسط اگسا و حکومت خون آشام ببرک کارمل میباشد. اتهام اساسی کنونی (توطعه علیه دولت اسلامی) فرعی ترین موردیست که میتوان بر متهمی چون اسدالله سروری وارد کرد. درست است که حکومت نجیب الله قسمت زیادی از اسناد جنایات اگسا – کام – خاد وواد را قبل از تسلیمدهی قدرت به تنظیمها نابود کرد.  اما با داشتن اراده سیاسی میتوان علیه سروری از اظهارات صد ها شهود استفاده برد. لیست سیزده هزار لادرک دستکیر شده توسط اگسا که توسط امین برون داده شد سند کوچکی نیست که بتوان از پهلوی آن گذشت و به اتهام فرعی چون توطعه علیه حکومت اسلامی متوصل شد. کمیته حقوق بشر فارو به این عقیده است که این انحراف توجه ازجرایم اصلی به جرم فرعی عمل آگاهانه سیاسی ناشی از اعمال نفوذ حلقات معلوم الحال در داخل حکومت کابل است. حلقاتی که خود مسؤل جنایات ارتکاب یافته درسالهای 1992-1996 میباشند و به همین جهت از باز شدن صفحه محاکمه جنایتکاران جنگی و پامال کنندگان حقوق بشردر کشور هراس دارند.

کمیته حقوق بشر فارواز تمام قربانیان جنایات اگسا - بازماندگان شهدا و تمام هموطنان عدالتخواه دعوت میکند تا با مراجعه به شعبات سازمان عفوه بین المللی و سایر سازمانهای حقوق بشرصدای اعتراض خویشرا بلند کنند و از طریق رسانه های ارتباط جمعی خواستارتحقیقات اساسی و وسیع از سروری – وارد ساختن اتهامات اصلی بر وی و محکومیت او بر مبنای این اتهامات شوند. نباید منتظرآن باشیم که حکومت یا جامعه بین المللی بدون پافشاری ما در زمینه عمل کند            

َّFAROE. P.O. Box 707, 2300 AS Leiden, The Netherlands. /faroe_org@hotmail.com    

 

______________________________________________

FAROE, P.O. Box 707, 2300 AS Leiden. The Netherlands. /Tel: +31527619351/ E-mail: arfaquiri@hotmail.com