پیکار پامیر

 

جلاد رژیم  تره کی  باید مجازات شود             

     سر و صدای  محاکمه  اسدالله سروری  رییس دستگاه آدمکش ( اکسا ) و جلاد رژیم تره کی در این اواخر بالا گرفته است .   در مورد سوابق و کارنامه های خونین ( سروری ) جنایتکار ، پیش و پس از کودتای ننگین ثور  سخن ها بسیار است و اما  من ،  آنچه را از زبان  دو هموطن  بگونه ی مستقیم شنیده ام ،  آنرا عینا  مینگارم تا دین ملی ، انسانی و وجدانی ام را در این مقطع از تاریخ  ادا کرده باشم :

اول )  هموطنی که خود افسر نیروی هوای  و در میدان ( خواجه رواش ) کابل مصروف خدمت بود ، اظهارداشت که در بعد از ظهر روز کودتای ثور 1357 هجری شمسی  ،  در حالیکه هنوز اجساد تعداد زیادی از افسران نظام جمهوری داوود خان در هر گوشه و کنار میدان  روی زمین  افتیده بودند ،  اسدالله سروری با عجله به دفتر کار جنرال موسی خان قوماندان عمومی قوای هوایی که چند ساعت قبل ازان به قتل رسانیده شده بود ،  وارد گردیده  در عقب میز کار وی نشست و دو فهرست اسامی را از دو جیب ( چپ و راست ) خویش  بیرون آورده  باساس لیست  اول  امر اعدام افراد و افسران را صادر میکرد  و به روییت  فهرست دومی ،  تعدادی از حزبی ها را در پست ها و وظایف جدید مقرر مینمود ."

این هموطن افزود  که "  در روز اول  و چند روز پس از کودتا ،  بیشترین اعدام ها در اطراف خط ( رنوی) میدان به امر ( اسدالله سروری )  و بدست  رفقای  وی صورت گرفت ."

دوم )  هموطن  دیگری  که در اوایل سال 1979 میلادی از افغانستان  بخارج آمده بود و از قرینه چنین استنباط  میگردید که  اطلاعات کافی  از درون دستگاه جهنمی ( اکسا ) دارد ، چنین تعریف کرد :

الف )  اسدالله سروری  در یکی از شبها ،  نور احمد اعتمادی صدراعظم دوران سلطنت ظاهر شاه را از زندان پلچرخی  به دفتر کار خویش خواست  و او را بالای چوکی مقابل میز کار خود نشانید .  ( سروری ) در حالیکه سوالهای بی ربطی از اعتمادی  مینمود ،  از جا برخاست و قدم زنان  در عقب اسیر قرار گرفت و با یک حرکت سریع و هولناک  ،  سر اعتمادی را با دو دست  چنان به شدت به یکطرف چرخانید که اسیر  در دم جان بحق سپرد  و آنگاه  امر کرد تا جسدش  را بیرون  ببرند .

ب) همین هموطن  علاوه نمود که در یکی از روز  ها ،  اسدالله سروری  کلیه کارمندان دفاتر ( اکسا) را در محوطه عمارت ( اکسا) جمع نموده  با عصبانیت خاصی سخنرانی نمود .  سخنرانی وی در اطراف  به اصطلاح خیانت  نو جوان خوش قیافه یی دور میزد که  با دستهای بسته در آنسو ایستاده بود .  به قول ( سروری ) ، جوان مذکور ( از ولایت لوگر)  در عین حالیکه کارمند ( اکسا ) بود ،  با " اشرار "  یا مخالفین رژیم  هم در تماس بوده است .  همینکه  سخنرانی تهدید آمیز خود را پایان داد ، تفنگچه  را از کمر به دست گرفته چندین مرمی  به سر و سینه نوجوان شلیک نمود .  وی امر کرد جوان مذکور را در گودالی که قبلا در همان محوطه و توسط خود مقتول جبرا حفر شده بود ،  مدفون سازند . "

این نکته نیز قابل توجه بسیار است که حفیظ الله امین پس از قتل استاد  " نابغه " اش ( تره کی ) ،  فهرست اسامی پانزده هزار کشته را به دیوار های وزارت داخله نصب نموده رسما اعتراف نمود که همه ی آنها در مدت نه ماه حاکمیت  تره کی  یعنی در دوران تصدی امور ( اکسا )  توسط اسدالله سروری به قتل رسده اند .

تا آنجا که من بیاد دارم ،  مسوولین  حکومت  برهان الدین ربانی  در سالهای 1992 – 1993 میلادی فلمها و اسناد ی  را از آرشیف  رادیو تلویزیون کابل و  لانه ی ( خاد) و ( اکسا ) بیرون کشیده  به نشر سپردند که دران ها فهرست  افراد دستگیر شده  و اوامر و امضا های اسدالله سروری  با صراحت درج است .  اگر قرار باشد که جنایتکاران  و ناقضین بشر  و ازان جمله  سروری و سروری ها  واقعا محاکمه و مجازات شوند ،  هنوز هزاران تن از شاهدان عینی و باز مانده گان شهدا و اسناد کتبی در آرشیف های مربوط  وجود دارد .

امید که این قاتلان و جنایتکاران حرفه یی بیشتر از این  مهمان عزیز  هیچ فرد  یا گروه  تفنگدار داخلی  و یا مورد حمایت کی جی بی دیروز و  اف . اس . بی  امروز روسی  نباشند.

نکته ی آخر اینکه  ( سروری )  همانند عده ی دیگر از سران و نظامیان " حزب دموکراتیک خلق ..."  اسرار زیادی مبنی بر پلان ها ، قتل ها  و ویرانگری مادی و معنوی کشور ما را  در سینه ی نا پاک خویش نهفته دارد که امید است قبل از اعدام ،  آنهمه اسرار از درونش بیرون کشیده شود  و داستان اعدام فوری  و سوال بر انگیز ( عبدالله شاه ) قاتل و جنایتکار حزب اسلامی تکرار نگردد .