ظاهر

        پيشنهاد در مورد ليست آدمکشان قرن   

  

سلام

 

قدم تان بر بستر سپید رنگ  زمین بیدار شده از خواب یلدا خجسته باد. امروز صبح مثل خیلی از روز ها باز در دنیا خودم فرو رفتم. این فرو رفتن گاه پرواز در اسمان تخیلات است که روح و جان ما احتیاج به بال گشایی دارد. گاه در آسمان توفان زدۀ واقیعات تلخ !

خیال امروزه ام  به واقیعت بیشتر نزدیکی دارد. بعبارت دیگر تحقق آن ممکن یک روزی به واقیعیت بیشترقرابت داشته باشد.

 باری، پیش نهاد دارم که لیستی باز شود در یکی از سایت های پر عبور و مرور. تا هر کس نام آدم کشی و یا جنایت کاری را به امید یک روز محاکمه چه در داد گاه مردم، چه در دادگاه تاریخ و چه در دادگاه آرزو های پاک و پایمال شده، بنگارد.

خوب است که به حرمت خون های ریخته شده و زندگی های محدوم شده و عشق های به ثمر نرسیده، عزیزان خوش گوی و لطیفه سرا از آوردن نام کسانیکه جنایت نکرده اند بدین لیست خود داری کنند.

 به چند نکته میباید روشنی انداخت.

١- نام خایینین را معطل کنند به یک لیست دیگر، این لیست ویژه آدمکشان است.

٢- نام این لیست  « آدمکشان قرن » پیشنهاد میشود . هر پیشنهاد دیگری که بتواند عمق این فاجعه را بهتر بیان کند، میتواند جایگزین این عنوان گردد.

٣- پیشنهادم این است که سران و اربابان جنگ سالار،  ،آدمکشان نامی  دوران خلق و پرچم ، دوران طالبان و زمان کنونی که درخون خواری معروف شده اند، در ردیف اول باشند.

٤- میباید مشخص گردد که آن جانواری که در قتل های دستجمعی شرکت داشته و آن حقیریکه یک بار و فقط یک زندگی را نیست کرده، نامشان درین لیست یکسان آورده شود. بعد این کار دادگاه است که  مشخص کند ابعاد فجایع قاتل را. یاد آوری این موضوع بدان جهت است که برخی از آدمکشان بدلیل جنایت بیش از حد دیگران، در تلاش اند عمل خود را توجیه کنند و ازین محوطه روی سپید بیرون شوند.

روزگار غریب است ! وقتی میشنوی که فلان کس ادعا دارد که : به من اعتراض نا رواست. من فقط  یکی را کشتم !!! باری، به واژه فقط  فکر کنید و به این روزگار بدمنش.

٥- در سایت ایکه این لیست باز میشود، به چند مورد توجه شود. این سایت می باید از آن جان بدربردگان، زیر دار گریختگان باشد. تا نشود که قاتلان دیروز ، دارندگان سایت های رنگارنگ که هم اکنون به اصطلاح از آزادی دفاع میکنند، باز خود را در پشت چینن لیستی پنهان کنند.

٦- این لیست اگر قاتلان را نشانه گرفته است. در ضمن یاد اوری از هزاران بیگناهیست که نام و نشان شان در هیچ دفتری به دلایل فراوان ثبت نگردیده است. بی گناهانیکه به گونه ی افراد عادی با زندگی پر از مشقت دست و پنجه نرم میکردند و زندگی شان در آتش جنایات این چند سال اخیر به دود و خاکستر مبدل شد. و باز یاد آوری از جان باختگان است که گور شان به بستگان شان نا معلوم است.

و بلاخره گرامی داشت ازخاطرۀ تمامی شهیدان است که همچون ...

 درختان اند همچون خاکيان
دستها برکرده اند از خاکدان
 با زبان سبز و با دست دراز
از ضمير خاک ميگويند راز
                                    
 (مثنوی)    

0-     و.....

1-        

 

یک تن از نامی ترین جنایت کاران اسد الله سروری است که  باری عضو« شورای انقلابی »  دولت  کودتای هفت ثور و رییس سازمان جاسوسی  ان بود .